Forside

     21 juni 2018  

En borger har ønsket anonym flagning i dag.

Sct. Hansbål

I forbindelse med den lange tørke og det stadigt eksisterende forbud mod bålafbrænding bliver vi nødt til at aflyse Sct. Hansbålet på pladsen ved Svendborgvej. Selv om der skulle komme regn i løbet af tiden op til Sct. Hans er det ikke forsvarligt inde i byen at afbrænde bål.
For nylig sponsorerede Helen og Gunnar “Vand” en bænk og Lokalrådet har opsat yderligere en bænk på Sct. Hanspladsen, så der nu er tre, og der er opsat et fyrfadskar til bagning af snobrød, hvis man ønsker at gå over og hygge sig i det fri med børnene.
Endvidere en lille grill, fabrikeret af Halldor Sørensens tidligere elever på Nyborgskolen og to skraldestativer op på Sct. Hanspladsen.

Vi har i tankerne senere at etablere en fast grill på pladsen. Hvis man benytter grill så tøm den på den bare jord, der er fremkommet i forbindelse med anlægning at sti til pladsen.
Vi har også søgt midler til en bålhytte derovre, så både lokalbefolkningen, men også cykelturister kan opholde sig her lidt længere – handle ind i Brugsen og spise is hos Konnerup.

Hvis man flytter bænkene ud på græsset, så vær søde at sætte dem ind igen efter brug. Kommunen vil ikke slå græsset hvis der forhindringer på plænen derovre.

Mvh. for Bøgebjerg Lokalråd

Kort- og stigruppen.

150618 Gruppen, som udsprang af kaffeklubberne, har virkelig knoklet og opnået et flot resultat. Første synlige tegn er bænkesættet på Dyssevej, men meget mere er ved at være klar til udførelse. Lokalrådet har været med på sidelinjen og samarbejdet med gruppen i bl.a. møder med kommunale embedsmænd og økonomi. Billeder og filmklip på http://24-7sydfyn.dk/

Årsmøde 

Bøgebjerg Lokalråd afholdt årsmøde 280318

onsdag den 28. marts 2018 kl. 19.00 i Abildhuset Præstegårdsvej 12, Vester Aaby.
Årets beretning kan findes under menuen “Lokalråd” – “Beretninger.”

Konstituering:
Formand Connie Hede, Vester Åby
            Næstformand Kirsten Simonsen Vester Åby
            Sekretær Halldor Sørensen Vester Åby
            Kasserer Hanne Jørgensen. Vester Åby
Medlemmer Lena Frederiksen Vester Åby
            Lars Biilmann Vester Åby
            Torben Bentsen Pejrup
Suppleanter Hanne Jørgensen Vester Åby
            Kamilla Bentsen Pejrup
            Helle Birk Pejrup


Ny forening: d. 26 februar 2018
var der stiftende generalforsamling på
“Vinger på Åstrup Mølle”.

Forside

Åstrup Mølle er privatejet af Jeanette og Bjarne Ingwersen. Det kan være problematisk at søge fonde som privat og en forening formodes at kunne favne en bedre grund for ansøgninger, idet det jo ikke kun er i ejerens interesse, at der kommer vinger på møllen. Den jo er et vartegn for hele egnen og afbilledet på utallige brochurer og turistinformationer.
Bestyrelsen består af :
Niels Krogh, Vester Åby,
Villy Anneberg, Pejrup,
Lena Pedersen, Åstrup,
Sigrid Larsen, p.t. Åstrup,
Svend Erik Lindebjerg, Åstrup

 Den 23 Februar var der generalforsamling i Vester Åby/Åstrup/Pejrup Pensionistforening

Bestyrelsen består af:
Ole Simonsen (Formand) 61162767
Vagner Nielsen (Næstformand)
Poula Hansen (Kasserer)
Eva Hansen (Sekretær)
Gunnar Jensen (Bestyrelsesmedlem)
Else Carlsen (Bestyrelsesmedlem)
Gunnar Frederiksen (Bestyrelsesmedlem)

Nedenstående gennemført 12 april

1 marts indvielse af de nye legeredskaber på Præstegårdsvej. fra 15 – 16

                             

 

Borgerbudgetmidlerne for 2017

Afviklingen af borgerbudgettet blev afholdt på Bøgebjergskolen og indledt med velkomst af Connie Hede, formand for Lokalrådet og hun redegjorde samtidig for de retningslinier styregruppen havde vedtaget at fremlægge. Det indebar tildeling til 3 projekter. Retningslinierne accepteredes uden indsigelser af de fremmødte.
Mødet blev afholdt med deltagelse af 14 personer. Knud Westdorf fra Skolebestyrelsen bad om udmelding af projekter. Der var indkommet 3 projekter.

Hver projektholder fremlagde deres projekt med formålsbeskrivelse, handlingsplan og budget. Der var afsat 10 minutter til fremlæggelse af hvert projekt. Herefter kunne folk spørge ind til projekterne.

Der blev foretaget en afstemning med håndsoprækning.

Projekt 1. Multibanen under Bøgebjerg Idrætsforening ansøgte om maximal beløb, hvilket kunne udgøre 9000,00. De mangler i øjeblikket 100000,00 kr p.gr.a. dyre jordbundsprøver.

Projekt 2. Pejrup Forsamlingshus ansøgte om 9174 kr. til en ny ovn. Den gamle er både for lille og udslidt og kan ikke følge med til de kultur- og andre arrangementer, der med jævne mellemrum afholdes i huset.

Projekt 3. Bøgebjerg Lokalråd ansøgte i forbindelse med Sct. Hanspladsen i Vester Åby om 6625,00 kr. til en befæstet sti fra cykelstien og ind til pladsen med bænke, således at adgangen lettes for gangbesværede og cykelturister.

Forslag fra Niels Krogh om at tildele projekt 2 og 3 det fulde ansøgte beløb og lade projekt 3 få resten af pengene blev enstemmig vedtaget forsamlingen.

Resultat:

Projekt 1.          11201,00 kr.

Projekt 2.          9174,00 kr.

Projekt 3.          6625,00 kr.

Tilsammen 27000,00

Samlet bevilling                                                                                                           28534,61.
Lokalrådets udgifter: Annonce i Lille Avis.                                                                1338,75
Indkøb af div. i forb. med afvikling af mødet.                                 559,00

Lokalrådets underskud:                                                                                                  364,14

1. søndag i advent.
Familiegudstjeneste, tænding af juletræet og gløgg og hygge i præstegården.
Juletræet ved fuglen blev tændt 1 dec. Flot at køre gennem byen om aftenen.

 

Egnsfesten 28 okt 2017.
Som sædvanlig blev det en god aften med god mad fra Stigs køkken

og en fin og dansevenlig musik af Posten, Piloten og Pianisten.

Mange frivillige havde sørget for flot opdækning og at alt

funktionerede.

Årets VAAP’er
Traditionen tro blev den ildsjæl annonceret som har gjort en ekstra indsats i lokalområdet.
I år blev det helt fortjent arkivleder Gerda Nielsen. Gerda har med
stor energi både ordnet arkiv og lavet flot indsats i formidlingen af
arkivalierne. Fra lokalrådet kan vi nævne udstilling ang. jernbane
broen, Lutheråret m.m. Gerda har også trodset udfordringen med at lære sig den elektroniske arkivering.
Stort tillykke til Gerda.

 

Reformationsjubilæet i Vester Aaby-Aastrup-Pejrup

Kirkens Døgn 8 9 sept. 2017
Se billeder her

Danmark Dejligst Danmarks største Havefest
Kæmpe succes – tillykke til arrangørerne og alle de frivillige.
Billeder her

Legepladsen på Præstegårdsvej. Arbejdsdag lørdag den 12 august m.m. Se mere tekst og billeder her.

Sct. Hansaften 2017.


Igen i år har lokalrådet stået for afholdelse af Sct. Hans aften. Der deltog godt 100 voksne og ca. 20 børn. Bålet blev tændt kl. 20. Formand for lokalrådet Connie Hede holdt båltalen, som kan høres på Ole Petersens you tube opslag
https://www.youtube.com/watch?v=XaEjC2b6Rs8&feature=youtu.be

Mere tekst og billeder her

Borgerbudget 2017

Den 14 juni havde kommunen indkaldt til et møde om Borgerbudget 2017. Hver af de 3 områder i Fåborg Midtfyn Kommune, Fåborgegnen, Ringeegnen og Forstadsbåndet deler puljen på 500.000,00 efter antal personer bosat i området. Fåborgegnen fik tildelt godt 169000,00.
På mødet blev det diskuteret om puljen skulle holdes intakt, og tildeles projekter i hele området, eller vi skulle dele den ud til de enkelte lokalråd/øudvalg. Mødet endte med at det blev vedtaget, at hver lokalråd uddelegerer opgaven, og starter med at få sammensat en gruppe på 3 – 4 personer, som vil stå for at indkalde projekter og sørge for at det videre forløb afsluttes med en offentlig afstemning. Vil DU være med i en styregruppe, så henvend dig til lokalrådet.
Beløbet i vores område andrager ca. 19.000, og der vil være dækning til udgifter i forbindelse med annoncering o.l.

Gruppen skal være nedsat og der skal meldes tilbage til Lokalrådet hurtigst muligt og senest 8 august. Det vil være bedst med repræsentanter for hvert af de lokale områder. Lykkes det ikke at få nedsat en gruppe vil pengene gå tilbage til hovedpuljen. Hvis man har projekter der overlapper andre områder, kan man samarbejde med disse og derved forhøje budgetkronerne.
Til Borgerbudgettet kan der ansøges om næsten alt mellem himmel og jord. Det skal blot kunne rummes under kommunens udviklingsstrategis 3 B’er. Bosætning, Beskæftigelse og erhverv, Borgertilfredshed og omdømme. Det er så meningen projekterne skal præsenteres på et indkaldt borgermøde og der ved afstemning bliver dømt ude eller inde. Arbejdsgruppen bestemmer inden borgermødet om puljen skal deles eller hele beløbet tilfalder et projekt. Man skal selvfølgelig være bosiddende i et af de gamle sogne Vester Åby eller Åstrup.

Flagalleen.
Flagalleen havde d. 6 juni 2017 5 års jubilæum. Alleen blev rejst 1. gang da Prins Henrik besøgte Konnerup Chokolatier i Vester Åby. Den har i alt været oppe 112 gange. Tak til flagholdene gennem alle årene.

Reformationsjubilæet i

Vester Aaby-Aastrup-Pejrup

Kirkens Døgn 2017

Foreninger og menighedsråd
Foreløbigt Program for Kirkens Døgn  8.-9.september 2017

 Fredag den 8. september:
10.00:            Salmemarathon i Aastrup Kirke
11.30:            Vandretur på Aastrup Kirkegård
13.30:            Vandretur på Vester Aaby Kirkegård
14.00:            Udstilling om kirker og præstegård åbner i Abildhuset og Konfirmandstuen
15.00:            Havevandring i Vester Aaby Præstegårdshave – fortælling om sjældne træer
16.30             Pia Sigmund, fortæller Luther for børn.
19.00:            Tableau med Lutherfortælling og rollespil i teltet på Sankt Hanspladsen
20.00: Fakkeltog til Vester Aaby Kirke
ca. 20.30 Aftenandagt i Vester Aaby Kirke

Lørdag den 9. september:

 9.00:            Morgenbord i teltet på Sankt Hanspladsen
10.30:            ”Katekismuskuppet” ved Esther Rützou
13.30-16:      Reformationsorienteringsløb i Vester Aaby – ved Idrætsforeningen
13.30:            Kirkegårdsvandring på Vester Aaby Kirkegård
14.00:            Udstillingen i Abildhuset og præstegården åbner
15.00:            Havevandring i Vester Aaby Præstegård – fortælling om sjældne træer
18.00:            Luthermiddag i teltet på Sankt Hanspladsen                        -musikalske indslag og bordtale
22.00:            Afslutning

 

 Bøgebjerg Lokalråds beretning 2016/17. Se beretningen her

Bøgebjergmessen 5 marts 17.

      Mere her

Faselavnsfest:
Det er nu 3. gang der afholdes fastelavnsfest i Bøgebjerghallen og dermed er tradtionen vel slået fast. Se flere billeder her.

Plant et træ. Fejring af 500 året for Reformationen
I anledning af 500 året for Den Lutherske Reformation blev der i dag 26 feb 17 plantet et træ på Vester Åby kirkegård. Se mere her.

DSC_0019 b

Den forsvundne Mumie. Skoleteater på Bøgebjergskolen. 080217  Se alle billeder her. 

Sponsorspisning
Dagli’ Brugsens & Skolebestyrelsens sponsorspisning 2017.
STOR opbakning til Dagli’ Brugsens & Skolebestyrelsens gratis mad 2017. Der blev købt lodder og drikkelse for mere end 6.500 kr.
Flot flot – penge som går til Bøgebjergskolens lejrskole i juni måned. Tak til de fremmødte. Se billeder her.

Nytårskur for Kistebærerlauget.
100117

Der sker meget forskelligt vigtigt frivilligt arbejde her i V .Aaby. Vi er en gruppe på 9 frivillige der siden 2012 har dannet et kistebærerlaug, der i forbindelse med bisættelser/begravelser bærer kisten ind i kirken inden den kirkelige handling. -vi stiller med 3 mand til indbæringen – den fjerde er bedemanden. Kirkepersonalet må iflg. arbejdstilsynet ikke bære på kister, derfor denne gruppe. I dag holdt vi den årlige Nytårskur i præstegården. Gruppen består af flg medlemmer; Anders Hansen – Halldor Sørensen – Helge Dahl – Svenåge Tommerup – Hans Erik Kristensen – Mogens Lysholt – Kristian Pedersen – Thomas Ravn og opslagets ophavsmand.
Holger Pedersen som har været med fra start har nu ønsket at blive afløst. Afløseren blev Kristian Pedersen.
nytaarskur-c

Borgerbudget 2016
Lokalområdet blev tildelt 16000 til Petanquebaner m.m. i Åstrup og 50.000 til Mulitibanen.
Se mere her

1. søndag i advent bød på tre tiltag i Vester Åby. Se dem her. 

Viadukten og den gamle Svendborg – Faaborg jernbanes jubilæum.

I forbindelse med jernbaneviadukten på Faurshøjvej, Vester Åby og Fåborg – Svendborg jernbanens 100 års jubilæum, lavede Lokalrådet i samarbejde med Vester Åby Sogns Folkemindesamling en udstilling omkring banen og dens sideaktiviteter. Arrangementet med udstillingen blev afholdt i Abildhuset, Præstegårdsvej 12, Vester Åby, 5600 Faaborg fredag den 25 nov. fra 14 til 18. (den rigtige dato var 24 nov. men andre arrangementer gjorde, det blev afholdt den 25)
Vi serverede en kop kaffe med kage, en småkage og et glas vin.
Der var mulighed for snakke med lokale om banen, og der kunne søges yderligere information på Lokalrådets computer, som var til rådighed på dagen. Endvidere kørte der et fjernsyn med Svenåge Tommerups cd nr 3 som har sekvenser fra banen. Til de der ikke ved det har Svenåge Tommerup optaget indtil videre 9 cd med begivenheder fra lokalområdet. Rækken af cd’er spænder over mange år. De kan købes for 75 kr. pr. stk. hos arkivleder Gerda Nielsen, Vester Åby Sogns Folkemindesamling. Der er billeder fra markeringen her.  

dsc_0003-b

Egnsfesten. d. 29 okt.
Meget velfortjent blev formand for pensionistforeningen Ole Simonsen udnævnt til årets VÅP’er 2016 billede her http://www.vesteraaby.net/

Loppemarked i Pejrup Forsamlingshus 170916
dsc_0254-b

dsc_0255-b

dsc_0256-b

Spejdernes loppemarked. Se det hektisk forløb her

dsc_0021-b

Cykelholdtes sommerudflugt 7 sept 2016
DSC_0224 b
Se mere her.

Åben hus i Abildhuset. 20 august 16. Se mere her.

CAM01613

Sct. Hans.

Sct Hans aften druknede i regn og desværre var der, fuldt forståeligt, mange der gik hjem. Det blev dog opholdsvejr igen og med hjælp fra Åge Kirkegård og Niels Erik Thing fik vi et flot Sct. Hansbål. Alt blev brændt af. Det blev til en skøn sommeraften og kl. 0.30 kunne sidste brandvagt forlade stedet.  Billeder og mere her.

Skoleafslutning og fællesspisning på Bøgebjergskolen.
DSC_0175 b
Se mere her.

Bøgebjergfesten. Efter et par heftige regnbyger kom der gang i festen.

Se billeder her

Lys på Fuglen.

Niels Kroghs store arbejde med at få tingene til at falde på plads med at få belyst fuglen lykkedes endelig. Se billeder og mere her.

Cykelholdets Drejøtur.
IMG_1396 b

Lars Kirkegård brugte en dag på at give cykelholdet en tur til Drejø. Se mere her

Sct. Hanspladsen eller Rekreativ Plads Svendborgvej v. Åby.

DSC_0415 b
Se pladsen forskønnelsesproces. Vi er ikke færdige, så der kommer nok flere billeder til.
Billeder her

Nyt L0go. 
Lokalrådet har fået nyt logo. Det er udarbejdet af Helding grafiker fra Ollerup. Det gamle var for gnidret og fremstod ikke skarpt nok. (Er på vej)

Årets V.Å.P.’er 2015

1-DSC_0237
Flemming Hougaard

Arbejdsdag i Lokal rådet
1-DSC_0009 1-DSC_0012
Sankning af sten i “Den gamle Grusgrav” På billedet ses Halldor Sørensen og Aage
Kirkegaard (19. sept. 2015)

1-DSC_0001
Kent Rosenly, bydes velkommen til Vester
Åby,  af  Bøgebjerg Lokal (7 Sept. 2015)

DSC_0002
Den 21 august ved åbent hus i Abildhuset. Dagen er startet med aktiviteter på de grønne områder og her på billedet er Charlotte i gang med krolf. Hun siger, hun stadig har noget at lære ‘-) Senere var der grillarrangement og heldigvis så det ud til at vejret med os hele dagen.
______________________________________________________________

Arbejdsdage i Lokalrådet
19. september og 3. oktober 2015 begge dage kl. 9:00
Abildhuset, Præstegårdsvej 12, Vester Åby
Alle kan deltage, uanset hvor godt hænderne er skruet på, der både store og små opgaver.
Se mere i “Bøgebladet” side 32 eller her

Lokal01
___________________________________________________________
Den Gamle Grusgrav er blevet planeret. 5. juli
 
DSC_0101DSC_0104

Sankt Hans

DSC_0047 DSC_0082
Krage Sø
DSC_0003 DSC_0004
Pejrup Forsamlingshus
IMG_0115 IMG_0117
Dagplejen ved Abildhuset

___________________________________________________________________

6. juni 2015
Bøgebjerg Lokalråd har opsat badebro ved Nab Strand

Bade02Bade01

 

Bade04Bade03