Forside

 Flagalleen

Flagalleen kan bestilles ved at kontakte Halldor Sørensen 23803125 eller maile til hgs@vesteraabymail.dk

Indkaldelse til Borgermøde.

Lokalrådet indkalder til borgermøde i Pejrup forsamlingshus torsdag den 24 okt. Kl. 19.

Kom og giv dit bud på hovedtrækkene:

  1. Hvordan fungerer vort lokalsamfund i hverdagen?
  2. Hvem bor i landsbyerne?
  3. Hvorfor vælger man at bosætte sig i lokalområdet?
  4. Hvilke fællesskaber er der og hvordan udfoldes de?
  5. Styrker og svagheder i vores lokalsamfund.
  6. – – – – og vi kan føje til – hvordan skal vi fremover forme vort område.

Vi efterlyser indslag fra landbrug, lokale virksomheder, serviceerhverv og evt. større industri, foreninger, institutioner, skoler, dagtilbud, kirke m.m.
Hvad er godt i jeres virke i lokalsamfundet og hvad er en hæmsko.

Lokalrådet har planlagt at afholde et borgermøde i Pejrup Forsamlingshus den 24 Kl. 19. Vi giver kaffen. Mød op og vær med til at belyse og promovere det gode liv på landet plus – minus.
Er man forhindret kan man fremsende sine synspunkter til lokal@vesteraabymail.dk

Køreplan.

Start med velkomst og redegørelse for indkaldelse til mødet.
(Mødet er den afsluttende runde på landsbyanalysen, som vi tidligere har svaret på skriftligt.) Vi vil gerne have så mange input som muligt i forbindelse med livet i vores lokalområde. Hvad er godt og hvad er skidt. Vi samler sammen på svarene og bruger dem som grund til en Skypekonference på Rådhuset i Fåborg den 30 okt.

Vi har lavet et emneopdelt forløb i forskellige kategorier og alle kan frit skrive deres input til det emne, der optager dem eller man i almindelighed har en mening om.

Emnerne kunne være:
Handel
Transport: bus og flextrafik
Serviceerhverv
Industri
Håndværkere
Natur
Skole
Børnehave
Dagpleje
Fritid
Legepladser
De unges muligheder i lokalsamfundet.
Internet.
Kommunikation
Der er sikkert flere emner som kan tages op, så kom med dem.

Der vil være flip overpapir, labels og skriveværktøjer.

Tak til Veluxfonden.

Bøgebjerg Lokalråd, Vester Åby, Aastrup og Pejrup og de tilknyttede foreninger til vores fælleshus Abildhuset takker hermed endnu en gang Veluxfonden for støtten på 20.000 kr. til indkøb af nyt inventar.
Der var lånt en prøvestol af den først påregnede type, men det stod klart, at flere af husets brugere fandt den var for høj. Der blev nedsat en gruppe bestående af medlemmer fra 3 af de tilknyttede foreninger. De besøgte Inventarland i Odense og udvalgte de afbillede møbler.
Inventaret blev indviet den 7 september i overværelse af borgmester for Fåborg Midtfyn Hans Stavnsager. Samme dag fejrede Lokalrådet 35 års. jubilæum.
Veluxfondens støtte har været en virkelig dejlig og forskønnende støtte. For de 20.000 kr plus eget indskud har vi fået et lækkert ensartet møblement og det gamle inventar af forskellig oprindelse og aldring er kasseret.

Nyt – nyt.

 Hej alle. Lokalrådets fællesspisning den 7 sept. kl. 19 er aflyst på grund af for få tilmeldinger. Har du indbetalt penge får du pengene retur. Kontakt Hanne Jørgensen. Der er åbent hus fra kl. 14 til 17, hvor vi er vært ved kaffe, kage, boblevand eller en øl eller vand.

Lokalrådets 35 års jubilæum.

5 juni 1984 blev Vester Aaby, Aastrup og Pejrup Lokalråd dannet. Dannelsen skete på baggrund af kommunesammenlægningen, hvor nogle borgere følte vejen kunne blive for lang til rådhuset. En arbejdsgruppe bestående af medlemmer fra de tre forskellige områder forberedte valg til lokalråd. Dette skete den 5 juni 1984 og det første lokalråd bestod af Henry Nielsen, Aastrup, Arne Rasmussen, Fjellebroen, Mette Rasmussen, Nabgyden , Niels Krogh, Vester Aaby, Niels Simon Jensen, Vester Aaby, Svend Åge Sparrewath, Pejrup, Ole Hansen, Pejrup og Johan Ludvig Hansen, Pejrup .
Lokalrådet holdt sin stiftelses/fødselsdagsfest grundlovsdag.
Pressen skrev i forbindelse med et møde, hvor Carsten Abild deltog. Ciat: Et aktivt og stærkt lokalråd kan faktisk bestemme utrolig meget, stort set det hele bortset fra at udskrive skat.
Lokalrådet er stærkt hvis det får opbakning og input fra de borgere som det repræsenterer, både over for kommunen og i forbindelse med lokale tiltag.” Citat slut.
Lokalrådet har været involveret i mange forskelligt artede sager i de 35 år, det har eksisteret. Se udstilling i forbindelse med åben hus i Abildhuset
Lokalrådet opfordrer til at vi fremover har en god og stærk dialog med vores medborgere.
Vi vil gerne i forbindelse med jubilæet invitere til Åben Hus i Abildhuset på Præstegårdsvej 12 i Vester Åby d. 7 sept. fra kl. 14.00 til 17.
Program:
Kl. 14.00 Åbnes dørene og man kan se de forskellige lokale udstilleres værker.
I den forbindelse håber vi også at kunne præsentere Abildhusets nye borde og stole skænket Abildhusets brugere af Veluxfonden.

Kl. 14.30 Der serveres kaffe og kage og boblevand i Lokalrådets telt, som er skænket os af Skovgårdsfonden.
Er der talere så gerne i denne del af arrangementet.

Kl. 17.00 Åben hus arrangementet slutter.

Kl. 19.00 er der fællesspisning hvor man kan afgive bindende tilmelding til Connie Hede på 22415928 senest 24 august med betaling kontant til Hanne Jørgensen, på mobil pay Hanne Jørgensen 20465406 mærket “jubilæum” eller konto nr. 0828 8035625098. Husk navn på indbetaler og “Jubi”
Der vil blive indkøbt til buffet med to retter kød og forskelligt tilbehør. Der må på regnes egen betaling på ca. 100 kr. kuvert. Vin, øl og vand kan købes til fornuftige priser. Børnemenu med salater og pølser kan bestilles til 25 kr. Vi glæder os til at se jer.

Lokalrådet modtaget anmodning om videresendelse af en opfordring til at deltage i fejring af Svanninge Bakker og Svanninge Bjerg som er kommet med I Natukanon.

file:///C:/Users/Bøgebjerg%20Lokalråd/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/P4BGMAE2/Naturkanon%20Invitation.pdf

Kære lokalråd
Svanninge Bakker er et af egnens helt unikke naturpotentialer, som nu er blevet en del af den danske naturkanon.

Det bliver fejret den 1. juli 2019

Jeg håber i vil være med til at støtte om omkring arrangementet ved at brede budskabet ud i jeres bagland og netværk.

Venlig hilsen
Jens Peter Jacobsen
Landdistriktskoordinator
By, Land & Kultur
Mellemgade 15, 5600 Faaborg
Mobil: 72 53 20 74

Ang. Sct. Hans aften 2019 (afvikling skrevet nedenfor)
på den rekreative plads på Svendborgvej i Vester Åby.  (Pladsen lige overfor Bøgebjergvej).
Lokalrådet står for arrangementet.
For de, der har lyst starter vi kl. 16 (hvis vejret er godt) med aktiviteter; børne og voksne (sækkeløb, æggeløb, ballonræs, vikingespil, krocket m-fl.)
Vi starter en grill kl. 17, så har I selv lyst til at grille jeres medbragte mad er det muligt.
Vi står salg af øl og vand (og tager selv fortjenesten til Lokalrådets kasse 🙂
Vi står for bålet som tændes kl. 20.00.
Hvis vejret bliver for dårligt har vi teltkapacitet (5×8 m.) og evt. et lidt mindre. (frivillige til opstilling af telt lørdag formiddag kl. 10. efterlyses. Meld tilbage med sms eller ring på 23803125.)

Afvikling. Der var ikke så mange børn lige i starten, men efter et stykke tid blev der liv på pladsen. Næste år vil vi nok ikke starte kl. 16. men først kl. 17. Til gengæld var legetingene i gang helt til slut. Der var 15 personer til at støtte op om at grille på pladsen. Vi vil prøve at gøre det til en tradition, for det var hyggeligt. Blot skal vi også være opmærksomme på bordplacering. Bålet var bygget så det hurtigt flamed meget flot op og der var lagt tykt ved ind I bunden så det varede længere med at brænde ned. Vi er midt I en by, og kan ikke lave superstore bål. Connie Hede holdt båltale og vi sang sangene i det omdelte sanghæfte. Der var lidt færre deltagere end sidst, men vi talte omkring 70 personer. Mange var sikkert på weekend.
Se Ole Petersens film fra aftenen. https://youtu.be/sBX7W6999f4

Kære lokalråd 190506

Teknik og Miljøudvalget har behandlet kriterierne for Landsbypuljen 2019
Jeg håber i vil informerer jeres lokale borgere om muligheden for at søge puljen på jeres respektive hjemmesider.

Forslag til tekst:

Bor du i en ældre, nedslidt bolig i en af Faaborg-Midtfyn Kommunes mange landsbyer, så skal du være opmærksom på muligheden for at søge tilskud til fornyelse af din bolig via landsbypuljen i 2019. Læs mere om kriterierne, og om hvordan du søger nederst på kommunens hjemmeside under Bygningsfornyelsewww.fmk.dk/borger/flytte-bo-og-bygge/bygge-om-nyt-eller-til/byfornyelse/

 Venlig hilsen

Jens Peter Jacobsen
Landdistriktskoordinator

Kære lokalråd 190506

I Kulturafdelingen har de et tilbud som er målrettet ældre, der kan komme til danseworkshop, – det handler om, hvordan det er at blive ældre?

 Det er den 14. og 16. maj. Vil i sende videre i jeres netværk.

Kære….

Der kommer her en anderledes aktivitet, som i kan tilbyde jeres medlemmer. Det er ganske gratis og alle kan være med. Hvis man ikke kan være fysisk stående, er det muligt at være med på en stol. I må meget gerne printe plakaten ud og hænge den op flere steder i huset. I må også meget gerne fortælle jeres medlemmer om de 2 workshops hvis det er muligt. Der er ikke så lang tid før workshops finder sted på Polymeren i Årslev, så hvis det er muligt at hænge noget op hurtigst mulig vil jeg være taknemmelige.

Hvis i har en nyhedsmail i sender ud, må i også meget gerne tage denne aktivitet med. hvis i har nogen spørgsmål så skriv til mig på sofie@sartdanseteater.dk

På forhånd mange tak for hjælpen  

Sofie

Venlig hilsen

Jens Peter Jacobsen
Landdistriktskoordinator

31 marts. Tak til alle som deltog i Lokalrådets affaldsindsamling. For Vester Åby med indfaldsveje og strækningen fra blomsterforretningen ved mejeriet i Åstrup til afkørselen til NAb blev det til i alt 16 sække plus det løse. Ærgerligt at det er nødvendig og at man ikke bare tager sit affald med til en skraldespand. Vi sluttede af i Abildhuset med kaffe og kage som Liss Sørensen havde bagt og en øl eller vand. Indsamlingen blev også gennemført i Pejrup, hvor man sluttede af med fællesspining.

Lokalrådet deltog på en velbesøgt Bøgebjergmesse. Vi havde mange folk inde omkring vores stand. Mere senere.

 Årsmøde:

Der blev afholdt årsmøde d. 27 marts. kl 19 i Abildhuset Præstegårdsvej 12. Vester Åby.
Vi vil meget gerne have flere deltagere i årsmødet, så vi kan få ris og ros og vide hvad vi skal arbejde videre med.

Beretning kan ses på denne side under “Lokalråd, beretning”. Endvidere konstituering og visioner.

 

Hej alle. Der er nu åbnet for Landdistriktspuljen og “Slå i gang puljen”. Vi er blevet bedt om at formidle budskabet og det være hermed gjort.
Kære lokalråd
Der er nu åbnet for ansøgninger til Faaborg-Midtfyn Kommunes Landdistriktspulje samt Slå i gang pulje 2019. Landdistriktspuljen 2019
I 2019 er der 381.345 kr. til rådighed i puljen og der er ansøgningsfrist 1. april og 10. september 2019.
Kultur og lokalsamfundsudvalget har sammen med Fynsland vedtaget nye retningslinjer og kriterier for puljen, som I kan læse mere på nedenstående link.
https://www.fmk.dk/…/faaborg-midtfyn-kommunes-landdistrikt…/
Slå i gang puljen
Der er i 2019 125.000 kr. til rådighed i puljen, som igen i år støtter mindre projekter, der afvikles inden for tre måneder.
Der er løbende ansøgning til puljen.
Mere om puljen på flg. link
https://www.fmk.dk/…/faaborg-midtfyn-ko…/slaa-i-gang-puljen/
Håber I vil medvirke til at bringe information om puljerne ud i jeres lokale netværk.
Venlig hilsen
Jens Peter Jacobsen
Landdistriktskoordinator
By, Land & Kultur
Mellemgade 15, 5600 Faaborg
Mobil: 72 53 20 74
www.fmk.dk

Bøgebjerg Lokalråd, Vester Åby, Åstrup og Pejrup  ønsker alle et godt nytår
og et godt samarbejde i 2019. Mød op til årsmødet i Abildhuset sidste onsdag i marts og vær med til at styrke det lokale arbejde.

Borgerbudget 2018 Afgørelsen.

Arbejdsgruppen har modtaget resultatet af den elektroniske afstemning på kommunens hjemmside / Borgerbudget.

Der var 27744,33 øre i puljen.
Pejrup har fået flest stemmer og derfor får de det ansøgte beløb 6494. Dette beløb er fratrukket de 27744 og de øvrige deler således 21250 kr. efter stemmetal.

Resultatet blev:
Pejrup Forsamlingshus, køl og frys                     48 stemmer og dermed   6494 kr.
Åstrup Forsamlingshus til borde og stole          41 stemmer og dermed 10130 kr.
Fester Åby                                                               23 stemmer og dermed   5683 kr.
Bøgebjerg Idrætsforening Scaterramper          21 stemmer og dermed   5437 kr.
Kontrol                                                                                                               27744 Kr.

 

Lokalrådet har modtaget nedenstående fra Fritidsportalen fritid.faaborgmidtfyn.dk. se

kalenderen her:
www.faabaar.dk

Navn:
Faaborgs nye aktivitets og eventkalender

E-mail:
info@visitfaaborg.dk

Besked:
Kender du / Jeres forening Faabaar.dk ??

Faabaar.dk er den nye, fælles kalender for Faaborg og omegn. Kalenderen er lavet i samarbejde mellem Vores Faaborg & Egn, Visit Faaborg og Det Rigtige Faaborg – 3 aktører på egnen, der sammen ønsker at lægge hjørnestenene til, hvad der med tiden gerne skal blive ikke alene en arrangementskalender for lokale og et godt tilbud til besøgende, men også et årshjul at orientere sig i, når nye events i byen og på egnen skal planlægges.

Enhver person/forening der ønsker at gøre opmærksom på og invitere til et arrangement, kan sende information og billeder til kalenderen, ligesom egnens turistoperatører, restauratører, oplevelsesudbydere og andre der ønsker målrettet information til besøgende turister kan bruge platformen til invitation og information.
Åbningsfester, ferniseringer, jubilæer og andre fejringer er også meget velkomne på faabaar.dk, og det samme gælder for opfordringer til deltagelse i frivillige arrangementer der har til formål at rejse penge til den lokale forening, klub eller sammenslutning. Folkeskoler, friskoler, ungdomsuddannelser og kurser opfordres ligeledes til at bruge faabaar.dk, når der er arrangementer i sigte, der kan interessere en bred kreds.

Parterne bag faabaar.dk ønsker alle god fornøjelse med kalenderen, og håber, at alle på egnen vil bidrage til at gøre portalen til en fælles og fyldestgørende database for alle.

Mvh
Vores Faaborg & Egn, Visit Faaborg & Det Rigtige Faaborg

Nyt FMK i Udvikling er på gaden.
https://www.fmk.dk/fileadmin/user_upload/Politik_og_Strategi/FMK-i-udvikling-0918_reduceret.pdf 

Bredbånd gennem fibernet.

Til alle bredbåndsansøgere ligger her referatet fra mødet med Michael Nielsen fra Stofa/Sydfyns El:

Bredbåndsmøde 10 sept 2018.

Deltagere Michael Nielsen fra Stofa. John Lauge, Kaj Kristian Rasmussen, Svendborgvej, Simon Moestrup, Rolighedsvej, Bent Møller, Faurshøjvej, Svend Åge Nielsen, Bøgebjergvej, Halldor Sørensen, Lokalrådet.

Michael gjorde rede for grunde til at husstande oplever rørføring i gaden, men ikke mulighed for tilslutning. Det kan resultere i at der ligger tomme rør, men de forskellige selskaber lejer sig nødigt ind på hinandens rør.

Industri, skoler og institutioner er muligvis koblet op på Global Connect, men i det tilfælde de ikke er, er de velkommen til at kontakte os, så kan vi finde ud af om de kan komme med.

Faurshøjvej er ikke tilskudberettiget til Bredbåndspuljen, men Michael Nielsen undersøger tilslutning på kommerciel basis og kommer med et tilbud fra Sydfyns El. Det gælder også Rolighedsvej med begrænsning for de sidste to ejendomme, som ligger så langt ude at det vil koste ekstra. Det må vi lige undersøge. Bent Møller tager en snak med beboerne deroppe.

Michael undersøger også Munkeparken 35 og 37, for folk her på mødet mener der er gravet rør ned.

Michael fortalte en masse om forskellige tekniske løsninger på installationer NÅR bredbåndet er lagt ind. Dette kan der følges op på senere.

Han opfordrede til at indsende annoncering af projektet på Energistyrelsens hjemmeside så hurtigt som muligt. Projektet er annonceret som ’et projekt på Energistyrelsens hjemmeside for både Bøgebjergvej og Svendborgvej. Det er sket i dag på dette møde og fristen for deadline er således overholdt.

Så mangler vi bindende tilmeldinger. Systemet indebærer et pointsystem således at minimumspris for tilslutning er 4000,00 kr., men projektet fremmes meget, hvis nogen vil skyde flere penge ind (evt. fradragsberettigede), idet det tæller godt på pointtavlen. Kriterierne for pointsystemet kan ses på Energistyrelsens hjemmeside. Vi SKAL op på min. 60 % tilslutning på hele projektet.

Svend Åge Nielsen for Bøgebjergvej og John Lauge og Halldor Sørensen for Svendborgvej vil i allernærmeste fremtid kontakte beboerne med tilbud om et fast tilsagn om tilslutning.

Når dette er sket kan vi sende en endelig ansøgning om tilskud fra Bredbåndspuljen.

Så krydser vi fingre for et godt resultat.

 

050918 Så er der nyt FMK i udvikling på gaden.

Der er nyt om: Nu flytter Øhavsmuseet ind på Slagterigrunden, Budget 2019: Del din mening, Mere spræl og liv i Ringe, Har vi et af Danmarks smukkeste steder? Kom til byting i Nr. Lyndelse, Folk strømmede til Outdoor Sydfyn, Pris overrakt for højeste hammerslag og Kort nyt. Du finder det lige her: https://www.fmk.dk/fileadmin/user_upload/Politik_og_Strategi/FMK-i-udvikling-0818_01.pdf

  25 års Jubilæum i Abildhuset, 
Præstegårdsvej 12, Vester Aaby.

I år er det 25 år siden  Fåborg Kommune overdrog den private børnehave, Abildhuset til Lokalrådet for Vester Aaby, Aastrup og Pejrup, Vester Aaby Sogns Folkemindesamling, Pensionistforeningen for Vester Aaby, Aastrup og Pejrup og Ungdomklubben.

Bortset fra Ungdomsklubben, som desværre blev nedlagt, er det de samme der må have aktiviteter i huset. Kommunen har også åbnet for at Aastrup Lokalarkiv og Hjertestarterforeningen har base i huset. Dagplejerne har nøgle så de kan komme til toiletter og legetøj.

Dagen markeredes med Åben hus Fredag den 17 august fra kl. 14 – 17 med kaffe og kage, og ønskede man en øl, et glas vin eller sodavand var det også muligt at få det. Der var repræsentanter for alle brugerne, som glædede sig til at på de besøgende.

 

090718 Lokalrådet har fået nye samarbejdspartnere.

Vores Faaborg & Egn barsler med ny mentorkreds

Faaborg, 6 Juli 2018

Som led i arbejdet for at styrke iværksætteri og erhverv har Vores Faaborg & Egn stiftet mentorkredsen
Egnens Hule. Håbet er at støtte og videreudvikle både by og egn, blandt andet i samarbejde med kommunale tiltag, men først og fremmest bygget på privat initiativ og ansvarstagen.
Jeg er enormt stolt over, at det er lykkedes at samle en håndfuld så stærke og erfarne erhvervskræfter, som vi nu kan præsentere som de første mentorer i den frivillige mentorkreds Egnens Hule. Det er ikke bare folk, der regner med sådan lidt proforma at sidde tilbagelænet på sidelinien, når nye iværksætterier og udvikling af eksisterende erhverv skal i gang – det er folk, der er indstillet på at yde et stort og dedikeret stykke arbejde. Så ja, jeg er virkelig stolt siger Charlotte Stiller, administrerende direktør på Hotel Faaborg Fjord og bestyrelsesformand i Vores Faaborg & Egn.
Kredsen består i sin opstart af 6 lokale erhvervsdrivende, iværksættere og ledere, der tilsammen repræsenterer en bred og varieret kundskab om opstart, konceptudvikling, økonomi, vækst og markedsføring. Viden og erfaring, de håber, vil blive modtaget og brugt, når nyt skal skabes ellereksisterende skal videreudvikles.
“Jeg har drevet virksomhed i mange år, både her og i udlandet, og jeg mener virkelig, det er vigtigtat vi gamle rotter deler gavmildt ud af erfaringer, viden og energi. Det er ikke kun kommunens ansvar at skabe de bedst mulige vilkår for iværksætteri og erhverv, og jeg er meget stærk i min tro på, at et privat initiativ som dette både vil kunne sende stærke signaler om vilje, liv, saft og kraft i vores område – såvel som reelt løfte en stor opgave” siger Claus Eskildsen, administrerende direktør i Kami A/S, og nyslået mentor i Egnens Hule.
Egnens Hule lægger ikke fra kaj med et væld af definerede målsætninger for eksempelvis antal af gennemførte projekter i det første leveår, men går helt bevidst i luften med meget åbne arme og sind. “Vi har brugt nogle måneder på at diskutere formen, og har været så godt rundt i alle tænkelige scenarier, at vi føler os klar til at slå dørene op og råbe et rungende ‘velkommen indenfor til en snak’ til alle, der føler, vi kan yde meningsfuld støtte til nyt iværksætteri eller vækst i eksisterende virksomhed. At vi så undervejs kommer til at regulere vores mål og metoder er jo helt naturligt for et projekt som dette, der netop fødes af viljen til at gøre noget uden på forhånd at opstille alt for mange benspænd og lovværk om, hvad vi vil og ikke vil være med til. Nu håber vi bare, at en sand underskov af spændende og livsduelige projekter dukker op, og at vi kan betyde knald i stedet for fald for så mange som muligt” siger Stine Mjaaland, instruktør og producer i Mjaalands, og kreativ konsulent og mentor i Vores Faaborg & Egn. Se også http://faaborg.dk/egnens-hule/ og https://www.facebook.com/voresfaaborgogegn/videos/496448087460984/
Yderligere information:
stine@faaborg.dk / +45 27 62 32 34

Svar på ansøgning til Faaborg-Midtfyn Kommunes landdistriktspuljes
1. ansøgningsrunden 2018

290618   Tak for ansøgningen til Faaborg-Midtfyn Kommunes landdistriktspuljes 1. ansøgningsrunde 2018 vedr. projekt “Bålhytte på rekreativ plads Svendborgvej.”

Der er givet tilsagn på i alt  50.000 kr.

Kultur og lokalsamfundsudvalget lagde flg. grund for tilsagn til projektet:*
Projektet  tager afsæt i  både at tilgodese lokale aktiviteter, samt være en udbygning af faciliteterne for turister.Derfor gøres  tilsagnet  betinget af, at lokalrådet indgår i dialog med naturisme omkring placering af bålhytte/madpakkehus. Da projektet også er målrettet turisme  afsættes midler til skilte. 

Betingelser for modtagelse at tilskud.
Tilskud fra landdistriktspuljen på 50.000 kr. udbetales ved indsende af faktura på
afholdte udgifter.
Ønskes aftale om anden udbetalingsform bedes I rette henvendelse til Faaborg-
Midtfyn Kommunes landdistriktskoordinator Jens Peter Jacobsen.

I og med at udvalget har gjordt tilskudet betinget af en forudgående dialog, foreslås, at der i august 2018 afholdes et møde mellem repræsentater fra Bøgebjerg Lokalråd, Natur,Turistkontoret samt undertegnet.
Kommunenes Landdistrikskoordiantor vil arrangere dette møde.

Projektet er et anslægsprojekt og I skal derfor være opmærksomme på, at der i forbindelse med  projektet skal indhentes tilladelser. Forespørgsel kan rettes til BYG, Mellemgade 15, 5600 Faaborg. Tlf.: 72 53 21 04, E-mail teknik@fmk.dk

Når projektet er gennemført eller senest 31.12. 2019, ønsker Faaborg-Midtfyn
Kommune en kort redegørelse om projektet samt et projektregnskab.
I redegørelsen ser vi gerne anført antal frivillige arbejdstimer brugt i projektet.

Når I omtaler jeres projekt, som er støttet af Faaborg-Midtfyn kommune, bedes dette nævnt i annonceringer, pressemeddelelser, hjemmeside og lign.

Ændres projektet undervejs, bedes I rette henvendelse til undertegnet.
Uforbrugte tilskudsmidler pr.31.12 2019 eller ved projektets afslutning skal
tilbagebetales til Faaborg-Midtfyn Kommune.
Information om projektet undervejs i forløbet modtages gerne, ligesom I er
velkommen til at kontakte undertegnet, hvis I har spørgsmål vedr. jeres projekt.

Landdistriktskoordinator
Jens Peter jacobsen
72532074
jepja@fmk.dk

 

FMK i udvikling på gaden.

Du finder det lige her: http://www.fmk.dk/fileadmin/user_upload/Politik_og_Strategi/FMK-i-udvikling-0618-reduceret.pdf

Borgerbudget 2018.

Borgerbudget. Der er lavet en styregruppe med Connie Hede som formand og Niels Peter Ellegård på sidelinjen. De 166000 kr. bliver delt ud til hvert område med ca. 23500 til hvert område. Styregruppen skal sørge for at der bliver nedsat en arbejdsgruppe og opgaven blev her i aften (270618) forelagt lokalrådet. Her blev foreslået en arbejdsgruppe bestående af en fra pensionistforeningen, en fra ungdommen, en fra idrætsforeningen, en fra lokalrådet, en fra Åstrup – og Pejrup forsamlingshuse. Arbejdsgruppen skal være oprettet inden den 8 august, hvor der skal afrapporteres til styregruppen. Herefter indkalder arbejdsgruppen projekter, og bestemmer  rammerne for afvikling, stemmeafgivning. Alle projekter skal være indleveret inden 15 oktober, hvor de sendes til juridisk vurdering i forvaltningen. Når de er godkendte udføres den ramme arbejdsgruppen har lagt for afviklingen. Fremmede projekter kan godt indgå i andre lokalråds område og indgå i afstemningen. Disse projekter sendes direkte til formanden for styregruppen.

Sct. Hansbål

I forbindelse med den lange tørke og det stadigt eksisterende forbud mod bålafbrænding bliver vi nødt til at aflyse Sct. Hansbålet på pladsen ved Svendborgvej. Selv om der skulle komme regn i løbet af tiden op til Sct. Hans er det ikke forsvarligt inde i byen at afbrænde bål.
For nylig sponsorerede Helen og Gunnar “Vand” en bænk og Lokalrådet har opsat yderligere en bænk på Sct. Hanspladsen, så der nu er tre, og der er opsat et fyrfadskar til bagning af snobrød, hvis man ønsker at gå over og hygge sig i det fri med børnene.
Endvidere en lille grill, fabrikeret af Halldor Sørensens tidligere elever på Nyborgskolen og to skraldestativer op på Sct. Hanspladsen.

Vi har i tankerne senere at etablere en fast grill på pladsen. Hvis man benytter grill så tøm den på den bare jord, der er fremkommet i forbindelse med anlægning at sti til pladsen.
Vi har også søgt midler til en bålhytte derovre, så både lokalbefolkningen, men også cykelturister kan opholde sig her lidt længere – handle ind i Brugsen og spise is hos Konnerup.

Hvis man flytter bænkene ud på græsset, så vær søde at sætte dem ind igen efter brug. Kommunen vil ikke slå græsset hvis der forhindringer på plænen derovre.

Mvh. for Bøgebjerg Lokalråd

Kort- og stigruppen.

150618 Gruppen, som udsprang af kaffeklubberne, har virkelig knoklet og opnået et flot resultat. Første synlige tegn er bænkesættet på Dyssevej, men meget mere er ved at være klar til udførelse. Lokalrådet har været med på sidelinjen og samarbejdet med gruppen i bl.a. møder med kommunale embedsmænd og økonomi. Billeder og filmklip på http://24-7sydfyn.dk/

Årsmøde 

Bøgebjerg Lokalråd afholdt årsmøde 280318

onsdag den 28. marts 2018 kl. 19.00 i Abildhuset Præstegårdsvej 12, Vester Aaby.
Årets beretning kan findes under menuen “Lokalråd” – “Beretninger.”

Konstituering:
Formand Connie Hede, Vester Åby
            Næstformand Kirsten Simonsen Vester Åby
            Sekretær Halldor Sørensen Vester Åby
            Kasserer Hanne Jørgensen. Vester Åby
Medlemmer Lena Frederiksen Vester Åby
            Lars Biilmann Vester Åby
            Torben Bentsen Pejrup
Suppleanter Hanne Jørgensen Vester Åby
            Kamilla Bentsen Pejrup
            Helle Birk Pejrup


Ny forening: d. 26 februar 2018
var der stiftende generalforsamling på
“Vinger på Åstrup Mølle”.

Forside

Åstrup Mølle er privatejet af Jeanette og Bjarne Ingwersen. Det kan være problematisk at søge fonde som privat og en forening formodes at kunne favne en bedre grund for ansøgninger, idet det jo ikke kun er i ejerens interesse, at der kommer vinger på møllen. Den jo er et vartegn for hele egnen og afbilledet på utallige brochurer og turistinformationer.
Bestyrelsen består af :
Niels Krogh, Vester Åby,
Villy Anneberg, Pejrup,
Lena Pedersen, Åstrup,
Sigrid Larsen, p.t. Åstrup,
Svend Erik Lindebjerg, Åstrup

 Den 23 Februar var der generalforsamling i Vester Åby/Åstrup/Pejrup Pensionistforening

Bestyrelsen består af:
Ole Simonsen (Formand) 61162767
Vagner Nielsen (Næstformand)
Poula Hansen (Kasserer)
Eva Hansen (Sekretær)
Gunnar Jensen (Bestyrelsesmedlem)
Else Carlsen (Bestyrelsesmedlem)
Gunnar Frederiksen (Bestyrelsesmedlem)

Nedenstående gennemført 12 april

1 marts indvielse af de nye legeredskaber på Præstegårdsvej. fra 15 – 16

                             

 

Borgerbudgetmidlerne for 2017

Afviklingen af borgerbudgettet blev afholdt på Bøgebjergskolen og indledt med velkomst af Connie Hede, formand for Lokalrådet og hun redegjorde samtidig for de retningslinier styregruppen havde vedtaget at fremlægge. Det indebar tildeling til 3 projekter. Retningslinierne accepteredes uden indsigelser af de fremmødte.
Mødet blev afholdt med deltagelse af 14 personer. Knud Westdorf fra Skolebestyrelsen bad om udmelding af projekter. Der var indkommet 3 projekter.

Hver projektholder fremlagde deres projekt med formålsbeskrivelse, handlingsplan og budget. Der var afsat 10 minutter til fremlæggelse af hvert projekt. Herefter kunne folk spørge ind til projekterne.

Der blev foretaget en afstemning med håndsoprækning.

Projekt 1. Multibanen under Bøgebjerg Idrætsforening ansøgte om maximal beløb, hvilket kunne udgøre 9000,00. De mangler i øjeblikket 100000,00 kr p.gr.a. dyre jordbundsprøver.

Projekt 2. Pejrup Forsamlingshus ansøgte om 9174 kr. til en ny ovn. Den gamle er både for lille og udslidt og kan ikke følge med til de kultur- og andre arrangementer, der med jævne mellemrum afholdes i huset.

Projekt 3. Bøgebjerg Lokalråd ansøgte i forbindelse med Sct. Hanspladsen i Vester Åby om 6625,00 kr. til en befæstet sti fra cykelstien og ind til pladsen med bænke, således at adgangen lettes for gangbesværede og cykelturister.

Forslag fra Niels Krogh om at tildele projekt 2 og 3 det fulde ansøgte beløb og lade projekt 3 få resten af pengene blev enstemmig vedtaget forsamlingen.

Resultat:

Projekt 1.          11201,00 kr.

Projekt 2.          9174,00 kr.

Projekt 3.          6625,00 kr.

Tilsammen 27000,00

Samlet bevilling                                                                                                           28534,61.
Lokalrådets udgifter: Annonce i Lille Avis.                                                                1338,75
Indkøb af div. i forb. med afvikling af mødet.                                 559,00

Lokalrådets underskud:                                                                                                  364,14

1. søndag i advent.
Familiegudstjeneste, tænding af juletræet og gløgg og hygge i præstegården.
Juletræet ved fuglen blev tændt 1 dec. Flot at køre gennem byen om aftenen.

 

Egnsfesten 28 okt 2017.
Som sædvanlig blev det en god aften med god mad fra Stigs køkken

og en fin og dansevenlig musik af Posten, Piloten og Pianisten.

Mange frivillige havde sørget for flot opdækning og at alt

funktionerede.

Årets VAAP’er
Traditionen tro blev den ildsjæl annonceret som har gjort en ekstra indsats i lokalområdet.
I år blev det helt fortjent arkivleder Gerda Nielsen. Gerda har med
stor energi både ordnet arkiv og lavet flot indsats i formidlingen af
arkivalierne. Fra lokalrådet kan vi nævne udstilling ang. jernbane
broen, Lutheråret m.m. Gerda har også trodset udfordringen med at lære sig den elektroniske arkivering.
Stort tillykke til Gerda.

 

Reformationsjubilæet i Vester Aaby-Aastrup-Pejrup

Kirkens Døgn 8 9 sept. 2017
Se billeder her

Danmark Dejligst Danmarks største Havefest
Kæmpe succes – tillykke til arrangørerne og alle de frivillige.
Billeder her

Legepladsen på Præstegårdsvej. Arbejdsdag lørdag den 12 august m.m. Se mere tekst og billeder her.

Sct. Hansaften 2017.


Igen i år har lokalrådet stået for afholdelse af Sct. Hans aften. Der deltog godt 100 voksne og ca. 20 børn. Bålet blev tændt kl. 20. Formand for lokalrådet Connie Hede holdt båltalen, som kan høres på Ole Petersens you tube opslag
https://www.youtube.com/watch?v=XaEjC2b6Rs8&feature=youtu.be

Mere tekst og billeder her

Borgerbudget 2017

Den 14 juni havde kommunen indkaldt til et møde om Borgerbudget 2017. Hver af de 3 områder i Fåborg Midtfyn Kommune, Fåborgegnen, Ringeegnen og Forstadsbåndet deler puljen på 500.000,00 efter antal personer bosat i området. Fåborgegnen fik tildelt godt 169000,00.
På mødet blev det diskuteret om puljen skulle holdes intakt, og tildeles projekter i hele området, eller vi skulle dele den ud til de enkelte lokalråd/øudvalg. Mødet endte med at det blev vedtaget, at hver lokalråd uddelegerer opgaven, og starter med at få sammensat en gruppe på 3 – 4 personer, som vil stå for at indkalde projekter og sørge for at det videre forløb afsluttes med en offentlig afstemning. Vil DU være med i en styregruppe, så henvend dig til lokalrådet.
Beløbet i vores område andrager ca. 19.000, og der vil være dækning til udgifter i forbindelse med annoncering o.l.

Gruppen skal være nedsat og der skal meldes tilbage til Lokalrådet hurtigst muligt og senest 8 august. Det vil være bedst med repræsentanter for hvert af de lokale områder. Lykkes det ikke at få nedsat en gruppe vil pengene gå tilbage til hovedpuljen. Hvis man har projekter der overlapper andre områder, kan man samarbejde med disse og derved forhøje budgetkronerne.
Til Borgerbudgettet kan der ansøges om næsten alt mellem himmel og jord. Det skal blot kunne rummes under kommunens udviklingsstrategis 3 B’er. Bosætning, Beskæftigelse og erhverv, Borgertilfredshed og omdømme. Det er så meningen projekterne skal præsenteres på et indkaldt borgermøde og der ved afstemning bliver dømt ude eller inde. Arbejdsgruppen bestemmer inden borgermødet om puljen skal deles eller hele beløbet tilfalder et projekt. Man skal selvfølgelig være bosiddende i et af de gamle sogne Vester Åby eller Åstrup.

Flagalleen.
Flagalleen havde d. 6 juni 2017 5 års jubilæum. Alleen blev rejst 1. gang da Prins Henrik besøgte Konnerup Chokolatier i Vester Åby. Den har i alt været oppe 112 gange. Tak til flagholdene gennem alle årene.

Reformationsjubilæet i

Vester Aaby-Aastrup-Pejrup

Kirkens Døgn 2017

Foreninger og menighedsråd
Foreløbigt Program for Kirkens Døgn  8.-9.september 2017

 Fredag den 8. september:
10.00:            Salmemarathon i Aastrup Kirke
11.30:            Vandretur på Aastrup Kirkegård
13.30:            Vandretur på Vester Aaby Kirkegård
14.00:            Udstilling om kirker og præstegård åbner i Abildhuset og Konfirmandstuen
15.00:            Havevandring i Vester Aaby Præstegårdshave – fortælling om sjældne træer
16.30             Pia Sigmund, fortæller Luther for børn.
19.00:            Tableau med Lutherfortælling og rollespil i teltet på Sankt Hanspladsen
20.00: Fakkeltog til Vester Aaby Kirke
ca. 20.30 Aftenandagt i Vester Aaby Kirke

Lørdag den 9. september:

 9.00:            Morgenbord i teltet på Sankt Hanspladsen
10.30:            ”Katekismuskuppet” ved Esther Rützou
13.30-16:      Reformationsorienteringsløb i Vester Aaby – ved Idrætsforeningen
13.30:            Kirkegårdsvandring på Vester Aaby Kirkegård
14.00:            Udstillingen i Abildhuset og præstegården åbner
15.00:            Havevandring i Vester Aaby Præstegård – fortælling om sjældne træer
18.00:            Luthermiddag i teltet på Sankt Hanspladsen                        -musikalske indslag og bordtale
22.00:            Afslutning

 

 Bøgebjerg Lokalråds beretning 2016/17. Se beretningen her

Bøgebjergmessen 5 marts 17.

      Mere her

Fastelavnsfest:
Det er nu 3. gang der afholdes fastelavnsfest i Bøgebjerghallen og dermed er tradtionen vel slået fast. Se flere billeder her.

Plant et træ. Fejring af 500 året for Reformationen.

I anledning af 500 året for Den Lutherske Reformation blev der i dag 26 feb 17 plantet et træ på Vester Åby kirkegård. Se mere her.

DSC_0019 b

Skoleteater
Den forsvundne Mumie. Skoleteater på Bøgebjergskolen. 080217  Se alle billeder her. 

Sponsorspisning
Dagli’ Brugsens & Skolebestyrelsens sponsorspisning 2017.
STOR opbakning til Dagli’ Brugsens & Skolebestyrelsens gratis mad 2017. Der blev købt lodder og drikkelse for mere end 6.500 kr.
Flot flot – penge som går til Bøgebjergskolens lejrskole i juni måned. Tak til de fremmødte. Se billeder her.

Nytårskur for Kistebærerlauget.
100117

Der sker meget forskelligt vigtigt frivilligt arbejde her i V .Aaby. Vi er en gruppe på 9 frivillige der siden 2012 har dannet et kistebærerlaug, der i forbindelse med bisættelser/begravelser bærer kisten ind i kirken inden den kirkelige handling. -vi stiller med 3 mand til indbæringen – den fjerde er bedemanden. Kirkepersonalet må iflg. arbejdstilsynet ikke bære på kister, derfor denne gruppe. I dag holdt vi den årlige Nytårskur i præstegården. Gruppen består af flg medlemmer; Anders Hansen – Halldor Sørensen – Helge Dahl – Svenåge Tommerup – Hans Erik Kristensen – Mogens Lysholt – Kristian Pedersen – Thomas Ravn og opslagets ophavsmand.
Holger Pedersen som har været med fra start har nu ønsket at blive afløst. Afløseren blev Kristian Pedersen.
nytaarskur-c

Borgerbudget 2016
Lokalområdet blev tildelt 16000 til Petanquebaner m.m. i Åstrup og 50.000 til Mulitibanen.
Se mere her

1. søndag i advent bød på tre tiltag i Vester Åby. Se dem her. 

Viadukten og den gamle Svendborg – Faaborg jernbanes jubilæum.

I forbindelse med jernbaneviadukten på Faurshøjvej, Vester Åby og Fåborg – Svendborg jernbanens 100 års jubilæum, lavede Lokalrådet i samarbejde med Vester Åby Sogns Folkemindesamling en udstilling omkring banen og dens sideaktiviteter. Arrangementet med udstillingen blev afholdt i Abildhuset, Præstegårdsvej 12, Vester Åby, 5600 Faaborg fredag den 25 nov. fra 14 til 18. (den rigtige dato var 24 nov. men andre arrangementer gjorde, det blev afholdt den 25)
Vi serverede en kop kaffe med kage, en småkage og et glas vin.
Der var mulighed for snakke med lokale om banen, og der kunne søges yderligere information på Lokalrådets computer, som var til rådighed på dagen. Endvidere kørte der et fjernsyn med Svenåge Tommerups cd nr 3 som har sekvenser fra banen. Til de der ikke ved det har Svenåge Tommerup optaget indtil videre 9 cd med begivenheder fra lokalområdet. Rækken af cd’er spænder over mange år. De kan købes for 75 kr. pr. stk. hos arkivleder Gerda Nielsen, Vester Åby Sogns Folkemindesamling. Der er billeder fra markeringen her.  

dsc_0003-b

Egnsfesten. d. 29 okt.
Meget velfortjent blev formand for pensionistforeningen Ole Simonsen udnævnt til årets VÅP’er 2016 billede her http://www.vesteraaby.net/

Loppemarked i Pejrup Forsamlingshus 170916
dsc_0254-b

dsc_0255-b

dsc_0256-b

Spejdernes loppemarked. Se det hektisk forløb her

dsc_0021-b

Cykelholdtes sommerudflugt 7 sept 2016
DSC_0224 b
Se mere her.

Åben hus i Abildhuset. 20 august 16. Se mere her.

CAM01613

Sct. Hans.

Sct Hans aften druknede i regn og desværre var der, fuldt forståeligt, mange der gik hjem. Det blev dog opholdsvejr igen og med hjælp fra Åge Kirkegård og Niels Erik Thing fik vi et flot Sct. Hansbål. Alt blev brændt af. Det blev til en skøn sommeraften og kl. 0.30 kunne sidste brandvagt forlade stedet.  Billeder og mere her.

Skoleafslutning og fællesspisning på Bøgebjergskolen.
DSC_0175 b
Se mere her.

Bøgebjergfesten. Efter et par heftige regnbyger kom der gang i festen.

Se billeder her

Lys på Fuglen.

Niels Kroghs store arbejde med at få tingene til at falde på plads med at få belyst fuglen lykkedes endelig. Se billeder og mere her.

Cykelholdets Drejøtur.
IMG_1396 b

Lars Kirkegård brugte en dag på at give cykelholdet en tur til Drejø. Se mere her

Sct. Hanspladsen eller Rekreativ Plads Svendborgvej v. Åby.

DSC_0415 b
Se pladsen forskønnelsesproces. Vi er ikke færdige, så der kommer nok flere billeder til.
Billeder her

Nyt L0go. 
Lokalrådet har fået nyt logo. Det er udarbejdet af Helding grafiker fra Ollerup. Det gamle var for gnidret og fremstod ikke skarpt nok. (Er på vej)

Årets V.Å.P.’er 2015

1-DSC_0237
Flemming Hougaard

Arbejdsdag i Lokal rådet
1-DSC_0009 1-DSC_0012
Sankning af sten i “Den gamle Grusgrav” På billedet ses Halldor Sørensen og Aage
Kirkegaard (19. sept. 2015)

1-DSC_0001
Kent Rosenly, bydes velkommen til Vester
Åby,  af  Bøgebjerg Lokal (7 Sept. 2015)

DSC_0002
Den 21 august ved åbent hus i Abildhuset. Dagen er startet med aktiviteter på de grønne områder og her på billedet er Charlotte i gang med krolf. Hun siger, hun stadig har noget at lære ‘-) Senere var der grillarrangement og heldigvis så det ud til at vejret med os hele dagen.
______________________________________________________________

Arbejdsdage i Lokalrådet
19. september og 3. oktober 2015 begge dage kl. 9:00
Abildhuset, Præstegårdsvej 12, Vester Åby
Alle kan deltage, uanset hvor godt hænderne er skruet på, der både store og små opgaver.
Se mere i “Bøgebladet” side 32 eller her

Lokal01
___________________________________________________________
Den Gamle Grusgrav er blevet planeret. 5. juli
 
DSC_0101DSC_0104

Sankt Hans

DSC_0047 DSC_0082
Krage Sø
DSC_0003 DSC_0004
Pejrup Forsamlingshus
IMG_0115 IMG_0117
Dagplejen ved Abildhuset

___________________________________________________________________

6. juni 2015
Bøgebjerg Lokalråd har opsat badebro ved Nab Strand

Bade02Bade01

 

Bade04Bade03