Forside

Flagalle

Flagalleen kan bestilles ved at kontakte Halldor Sørensen 23803125
eller maile til hgs@vesteraabymail.dk
Flagalleen kan bookes på 3 måder.
1. Standardflagning. Alle på Svendborgvej gennem byen. 350 kr
2. Standardflagning plus 10 flag om til Bøgebjerghallen. 400 kr.
3. 10 flag om til Bøgebjerghallen. 150 kr.
Vi er nødt til at forlange en uges varsel.
Ved for sen varsel opkræver vi 50 kr.  oven i beløbet.

Lokalrådet afholdt Borgermøde ang. varmeforsyning i vores område tirsdag den 22. november 2022

Ca 40 deltog i mødet. Vi havde en meget informativ aften med virkelig kvalificerede og vidende foredragsholdere.

Kristian Tønnesen fra FMK fortalte om de varmeplaner der er arbejdet med i FMK. Han udtalte at Vester Åby er stor nok til at få fjernvarme. Om kort tid vil der komme en besked i e-boks med et skema, hvor man kan tilkendegive, om man er interesseret i at melde ind til at få fjernvarme. Mindst 60 % skal tilmelde sig for at man går videre med projektet.

Line Nørmark fra Energistyrelsens samarbejdspartner Trasition (skift) fortalte om de mange forskellige mulighed for at bruge den energi man har til rådighed optimalt. Hun henviste til Spar Energis hjemmeside, hvor man kan få gode råd og med beregningsmodeller og se hvad man spare gennem forskellige tiltag. Flere af foredragsholderne var inde på tilskudsmuligheder.

Både Rene Frost Frost VVS, Gert Mortensen fra Energi Fyn og Michael Lenker fra Otterup El var virkelig kompetente på hver deres område. Her fik vi viden om både varmepumper og solceller. Hvor der ikke er mulighed for fjernvarme blev vi belyst om evt. fælles varmepumpeløsninger, og forskellen mellem billige solcellepaneler og de noget dyrere, som i længden er billigst. Det er stadig en god investering i både varmepumper og solpaneler, når gassen udfases. Vi føler vi havde en god aften.


Borgermøde om varmeforsyning lokalt. Bøgebjerg Lokalråd indkalder til møde i Åstrup Forsamlingshus.

TIRSDAG DEN 22. NOVEMBER 2022 KL. 19.00-22.00Hvilke muligheder har vi mht. varmeforsyning i lokalområdet?
Program.
19.00 Velkomst og præsentation af foredragsholdere.
19.10 Oplæg om kommunens varmeforsyningsplaner v. Christian Tønnesen.
19.30. Oplæg ved Line Nørmark fra Spar Energi med rådgivning der primært omhandler mulighederne for at spare på energien i din daglige gøren og laden.
Spørgsmål til Line Nørmark.
Kort pause kaffe
20.00 Rene Frost om forskellige typer varmepumper.
20.20 Energi Fyn om tilskudsordninger, varmepumpeprodukter, elpriser m.m. ved Gert Mortensen.
20.50 Foredragsholder om solpaneler. (Vakant)
21.20 debat.


Sct Hans afvikling.

Lokallrådet var ikke helt tilfreds med afviklingen af bålafbrænding. Bålet væltede og det høje flotte bål som på billedet blev det ikke til. Det er begrænset hvor stort et bål vi kan lave inde midt i en by. Vi forsøger at lave et højt og flot bål med tykt i bunden, så det varer længe. Fællessangen-ja-vi er nok nødt til at have en god forsanger og lidt forstærkning på. Det laver vi bedre næste år.

 

21 juni 21

Lokalrådet har modtaget nedenstående hvor selvfølgelig Jenny Komfurfabrik på Strandvejen kunne komme i spil, hvis ejeren efterhånden er moden til det.. Vi vil kontakte ham og gøre ham opmærksom på muligheden. Det samme kunne gælde for det stråtækte før hallen:

Kære Lokalråd,

I år er der mulighed for at søge om støtte til nedlagte og nedslidte erhvervsbygninger i det åbne land. I denne mail er der vedhæftet et orienteringsbrev om muligheden samt et Word dokument med lidt tekst, som I kan lægge på jeres lokalråds facebooksider.

Ansøgningsfristen for indsendelse af ansøgninger er fredag d. 24. september 2021.

Med venlig hilsen

Julie Linde Andersen

Byplanlægger

mailto:julan@fmk.dk

Særligt i 2021: Støtte til nedrivning af nedlagte og nedslidte erhvervsbygninger i det åbne land

I år har du mulighed for at søge om støtte til nedrivning af nedlagte erhvervsbygninger i det åbne land.

Ansøgningsfristen er fredag d. 24. september 2021.

 Bredbånd. !. juni 21

Lokalrådet er blevet bedt om at videreformidle nedenstående:
HAR DU BRUG FOR EN BEDRE BREDBÅNDSFORBINDELSE?
Så er der her en god nyhed til dig. Nu har du nemlig mulighed for at søge tilskud til lokale bredbåndsprojekter og til at få bedre bredbåndsdækning i dit lokalområde. Energistyrelsen har netop åbnet deres Bredbåndspulje 2021 for ansøgninger, og i den er der afsat 100 mio. kr. til bedre bredbåndsdækning i områder, der er udfordret i dag.
I den forbindelse afholder Energistyrelsen et informationsmøde, så du kan høre mere om, hvilke kriterier der er for at søge tilskud, og hvordan dit lokalområde har mulighed for at søge.
TAG NABOEN MED TIL INFOMØDE 👫👫
Mandag den 7. juni 2021 kl. 15 -17
Hotel Scandic Odense, Hvidkærvej 25, 5250 Odense.
Tilmelding senest den 4. juni på: tele@ens.dk
MERE OM BREDBÅNDSPULJEN?
Læs mere om Energistyrelsens Bredbåndspulje her:
https://ens.dk/ansvarsomraader/bredbaand/bredbaandspuljen
FAABROG-MIDTFYN KOMMUNE ER KLAR TIL AT HJÆLPE
Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker, at alle dele af kommunen får hurtigt og stabilt bredbånd, og at der sikres sammenhængende områder, så flest mulige husstande kommer med. Har du spørgsmål vedrørende forbedring af din bredbåndsforbindelse, kan du kontakte vores bredbåndsansvarlige på
Tlf. 72 53 20 74, mail: jepja@fmk.dk
Vi kan blandt andet hjælpe dig med:
Kortafdækning af dit lokalområde
Viden om, hvordan din lokale sammenslutning kan se ud
Vejledning, sparring og hjælp, både i forbindelse med bredbåndsprojekter generelt
Vejledning om ansøgningsrunder til Energistyrelsens bredbåndspulje
Kommunal medfinansiering i forbindelse med ansøgning af Energistyrelsens br

 Affaldsindsamling 17 – 18 april

Hej alle. Vi er i lokalrådet blevet gjort opmærksom på at der i FMK er arrangeret affaldsindsamling den 17 og 18 april.

Har Du / I lyst til at deltage, så mød op på pladsen ved Abildhuset Præstegårdsvej 12 lørdag d. 17 april. Kl. 10.

Der vil være uddeling af traffikveste, poser, handsker og affaldstænger. Vi har 10 tænger og 14 veste så hvis du selv kan bidrage, så gør det. På dagen vælger man selv vejstrækninger.

FFV afhenter skraldet på containerpladsen i Vester Åby den 19 april. Så sækkene med affald kan sættes i hjørnet ved det bagerste hegn. Bliver det for tungt at bære sækkene hjem afhenter vi dem, og kører dem ned på pladsen.

Der vil være kaffe eller te og en småkage på kanden bag ved Abildhuset lørdag 11 – 13.

Er du forhindret lørdag kan du afhente tænger og div. lørdag og selv gå søndag.

 

LOKALRÅDET HAR NETOP MODTAGET NEDENSTÅENDE TIL ORIENTERING:

Tilmelding til Miljøminister Lea Wermelins konkurrence om Danmarks vildeste kommune.

Til Miljøministeren.

Hermed tilmelder Faaborg-Midtfyn Kommune sig til konkurrencen ”Danmarks Vildeste Kommune. Vi ser frem til at hører nærmere om konkurrencen.

Faaborg-Midtfyn kommune byder ind med følgende tiltag:

– Fokus på reduceret græsklipning på de kommunale grønne arealer. De sidste fire år er der sket en reduktion i græsklip og mange steder slås de kun en gang om året, hvorfor de fremstår mere ”vilde” og naturlige. Fokus på yderlige arealer vil fortsætte.

– Udarbejdelse af en udviklingsplan for de grønne områder i kommunen. En plan hvor mere vild natur indgår som en, af flere, oplevelsesværdier i de grønne områder.

– DGNB områdecertificering af et byudviklingsprojekt i Årslev, hvor arbejdet med at styrke biodiversitet inden for boligområdet er en forudsætning.

– Igangsætning af et to-årigt projekt med genregistrering af hele kommunens vigtigste naturområder. Dette bl.a. for at sikre sig at de private lodsejere med naturafgræsning har de bedste vilkår for at søge tilskud hos staten og for at sikre en korrekt viden om de beskyttede og truede arters udbredelse – med henblik på nye projekter der kan sikre og forbedre deres livsvilkår.

– I samarbejde med de øvrige fynske kommuner og Naturstyrelsen arbejde for et stort fælles fynsk naturprojekt hvor der arbejdes ud fra habitatkompleksitet med formål at styrke biodiversiteten og give naturen mere plads

– Igangsætning udarbejdelse af en samlet plan for styrket biodiversitet i kommunen

– Undersøge muligheder for at der placeres en Naturnationalpark i Svanninge Bakker og Bjerge

– Aktivering af borgere og lokalråd vil sker gennem frivillige ressourcer i lokalråd og lokalsamfund m.v., der vil arbejde med emnet og den vej søge at få en indsats til at gro ”nedefra”.

– Kommunen vil understøtte de frivillige lokale ved at samle eksisterende relevant information (viden og gode råd) fra andre kommuner mv og lægge dette materiale på kommunens hjemmeside – herunder med relevant links til andre hjemmesider.

Kontaktpersoner:

Faaborg-Midtfyn Kommune: Borgmester Hans Stavnsager, hansr@fmk.dk, tlf. 72531714

By, Land og Kultur: Afdelingsleder Ole Tyrsted Jørgensen, oltyj@fmk.dk, tlf. 72532053

Kommunikation og presse: Afdelingsleder Aino Lykke Faldborg, aif@fmk.dk, tlf: 72531023

Fynsland: repræsentant for kommunes lokalråd Gunnar Landtved: gunnar@landtved.dk

På vegne af borgmester Hans Stavnsager

Venlig hilsen

Ole Tyrsted Jørgensen

Natur og Trafik

Afdelingsleder

By, Land og Kultur

Mellemgade 15, 5600 Faaborg

tlf.: 7253 2003

E-mail: oltyj@fmk.dk

LAG SØM

Lokalrådet videresender lige en reminder fra LAG SØM. Har du et godt projekt så gå i gang. Men tag en snak med Dorte Toudal og få vurderet mulighederne i dit projekt. Det er den bedste indgangsvinkel.
LAG SØM har ansøgningsfrist den 15. april
Vi støtter projekter, der skaber job (både iværksætteri og udvikling af virksomheder) og bosætning (fx foreningsprojekter) i Nyborg, Svendborg og Faaborg-Midtfyn kommuner. Vi kan støtte mange forskellige udgiftstyper som fx materialer, inventar, udstyr, maskiner, PR, håndværkerudgifter og forskellige konsulentydelser. Kontakt koordinator Dorthe Toudal Simonsen på 22461490 for yderligere oplysninger og ansøg via https://promis.erst.dk/

Med venlig hilsen
Dorthe Toudal Simonsen
Koordinator
LAG SØM
Sprotoften 1
5800 Nyborg
Mobil: 22461490
Telefon: 69160600
Direkte: 62383933
Web: lag-soem.dk
Kan være et billede af tekst, der siger "NESTEFRST15.4. 15.4. NESTE FRIST LAG SOM har penge til gode ideer Laes mere pả lag-soem.dk eller kontakt koordinator pả 22461490 Europaeiske Udvikling Europa investereri landdistrikterne"

Synes godt om

Kommenter

Del

 Ang. Regeringens større pulje til cykelstier.

Jan 21
I forbindelse med regeringens udmelding om flere midler til anlæggelse af cykelstier langs statsveje har vi rettet henvendelse til Teknik og Miljø ang. at få kommunen til at støtte cykelsti langs den farlige strækning fra Åstrup vestlige indfaldsvej til P pladsen oven for Vester Åby østlig retning, dvs. åsvinget.
Vi rettede for ca. 1½ år siden henvendelse til vejdirektoratet, men har ikke hørt noget. Ud fra Søren Kristens svar, ser det ud til at strækningen er noteret. Læs selv Udvalgets svar.
Til Bøgebjerg lokalråd
Tak for jeres tilkendegivelse. Jeg og udvalget tvivler ikke på, at den pågældende strækning er ubehagelig at færdes på som blød trafikant.
Jeg vil lige sige i forhold til jeres sætning om, at den kommunale indstilling er tungtvejende i forhold til vejdirektoratets prioriteringer. Det vil være ønskeligt, og derfor skrev jeg også i mit læserbrev til avisen, at kommunen vil gøre, hvad vi kan for at påvirke vejdirektoratets forhåbentlige kommende prioriteringer. I den foreløbige prioritering fra vejdirektoratet ser det nemlig ikke ud til, at de er helt opmærksomme på kommunens ønsker.
På TMU’ dagsorden i august 2019 vedtog vi en kommunal prioritering ang. cykelstier langs statsvejene, som efterfølgende blev sendt til vejdirektoratet, derfor forestår der ikke her og nu ikke yderligere behandling af cykelstier langs statsvejene udover lobbyarbejde (vigtigt) i forhold til vejdirektorate.
Af prioriteringslisten fra 2019 fremgår der en strækning igennem Aastrup og igen en strækning fra Aastrup til Vester Åby. Det må i store træk svare til dem, I fremhæver i jeres skrivelse. De er ikke med helt i toppen af listen, men vi kan håbe på, at nye midler fra staten kan fremrykke tingene.
Nu er udvalget i hvert fald yderligere gjort opmærksom på jeres oplevelser lokalt, og vil inddrage det, når der bliver behov for at opgradere og måske genfremsende prioriteringslisten til vejdirektoratet.
Mvh.
På vegne af Teknik- og Miljøudvalget
Søren Kristensen, formand.
 

 Nedrivnings/ moderniseringspuljen

Jan 21
I forbindelse med nye kriterier for anvendelse af Moderniserings/nedrivningspuljen for industribygninger i det åbne land, rettede Lokalrådet henvendelse til Teknik og Miljø om muligheden for at få gjort noget ved den uskønne Jennibygning.
Svaret ses nedenstående:
Til Bøgebjerg Lokalråd.
Jeg har modtaget jeres skrivelse med ønske om nedrivning af den gl. fabrik Jenni.
Jeg er ikke i tvivl om, at alt hvad I skriver om fordele og behov vedr. nedrivning af omtalte fabrik er rigtigt og fordelagtigt.
Kriterierne for puljen er ganske rigtigt ændret, og jeg har lige for at være sikker, tjekket kriterierne i forvaltningen. Der er ikke mulighed for at bruge midlerne til overflødige erhvervsbygninger i det åbne land.
Ikke at det ikke er relevant , og på et tidspunkt kan det forhåbentlig blive en mulighed, men der er for nuværende ikke budget nok i nedrivningspuljen til at overkomme disse ønsker. F.eks. Jenni fabrikken vil formentlig bruge et helt års budget.
For en orden skyld kan jeg oplyse om, at jeg i efteråret spurgte miljøafdelingen om status på forurening fra netop Jenni fabrikken, på baggrund af en henvendelse, og svaret var, at der ikke er risiko for forurening af området. Det blev ordnet for år tilbage.
Tilbage står så, at det desværre skæmmer i området, men vi kan så håbe, at enten ejeren tager ansvaret på sig, eller kommunen får luft i budgetpuljen.
Mvh. og godt nytår.
Søren Kristensen.
Formand for Teknik- og Miljøudvalget.

 

190920. I Lokalrådets regi er den offentlige badebro  ved Nab  strand i dag nedtaget for sæsonen og pakket væk. Det sker hvert år i samarbejde med sommerhusejerne og vi er dem meget taknemlige for  det samarbejde. Lokalrådet siger også tak de frivillige, som har hjulpet til i år.
Billeder kan ses på http://24-7sydfyn.dk/

 

160920 Valg til menighedsrådet i
Vester Aaby / Aastrup pastorat.

Valgt.
Niels Erik Thing.
Birgitte Hansen
Erik Knudsen
Hanne Jørgensen:
Hans Milland
Mette Thornbjerg
Anders Hansen.
Ole Petersen.

Mail a. 17 aug. Fra JPJ ang egnsmøde 030920

Kære lokalrådsformænd på Faaborgegnen.
Torsdag den 3. september inviterer Fynsland til egnsmøde for Faaborgegnen.
Mødet bliver afviklet i Svanninge hallen café, : Kirkegyden 29, 5642 Millinge i tidsrummet 19.00 til 21.15.

Mødets omdrejningspunkt bliver Landsbyanalysen og det videre arbejde hermed.
I er derfor meget velkomne til at invitere personer fra jeres lokalområde der har interesse for at det videre arbejde lokalt med landsbyanalysen og udviklingsplaner.
Grundet Covid19 situationen er vi derfor nødt til at bede jer om senest mandag den 31. aug. at give en tilbagemelding på, hvor mange der deltager i egnsmødet fra jeres lokalområder.
Tilmelding sendes til undertegnet.

Dagsorden for mødet er:

1.  Landsbyanalysen –  en temadrøftelse
– peger landsbyanalysen på særlige indsatsområder for egnens  landsbyer – hvordan bliver den formidlet og hvordan arbejder vi  med landsbyanalysen lokalt samt arbejdet med landsbyplaner og egnshandleplan
2.  Status på Faaborgegns arbejde med stier
3.  Orientering fra lokalrådene/Vores Faaborg- status på projekter og kommende tiltag
4.  Orientering fra Fynsland – status på projekter, kommende tiltag og kommunale tiltag bl.a.  Bredbåndspuljen, Fynsland dialogmøde med Kultur og lokalsamfundsudvalget, FMK´s budget 2021
5.  Projekt Demens og ensomhed

Deltagelse i landsbyplan forløb.
Op til sommerferien sendte vi en orientering  til lokalrådene om muligheden om at deltage i projektforløb omkring udformning af en landsbyplan.
Vi erindre om, at der er tilbagemelding den 25. aug. hvis man ønsker at deltage. Orientering om projektet er vedlagt som bilag.

Jens Peter Jacobsen
Landdistriktskoordintor

[cid:image001.jpg@01D6747A.65517E40]

By, Land og Kultur
Fritid & Landdistrikter
Mellemgade 15, 5600 Faaborg
Telefon: 72 53 20 74
www.fmk.dk<http://www.fmk.dk/>

Mulighed for at deltage i projekt ”Landsbyer i FMK”


Projektets overordnede formål:

Med projektet ”landsbyer i FMK” ønsker vi at give fire lokalområder mulighed for at få en dybere forståelse af landsbyernes ”DNA” og sætte retning for en kvalificeret strategisk og praktisk udvikling. Efterfølgende laves en et forløb i to egne hvor vi med afsæt i egnes potentialer – byerne, naturen, institutioner og virksomheder lavers en fælles egnshandleplan, der skal sætte mål og retning for den fælles udvikling vi ønsker at skabe på egnen.
4 landsbyplaner -projektet hovedmål

Der afvikles fire individuelle procesforløb i udvalgte lokalområder. Her skal ”fællesskaberne” (borgere, institutioner foreninger og erhverv) i de pågældende landsbyer i samarbejde med det tilkoblede konsulentfirma tilrettelægge et procesforløb. Her skal I med udgangspunkt i landsbyanalysen, egnsprofilen, FN´s verdensmål og FMK’s udviklingsstrategi identificere lokalområdets særlige potentialer og udvælge de strategiske indsatsområder der kan give jeres landsby en styrkeposition i årene frem. Det kan også omhandle en justering og omstilling af landsbyen Projektet afsluttes med udformning, af strategisk landsbyplan indeholdende en række konkrete handlingstiltag.

Et særligt fokus vil være involvering af borgere, foreninger, institutioner og erhverv, og nye måder at anvende ”fællesskabernes” ressourcer og bruge dem i nye sammenhænge i udvikling af lokalområdet.

De fire procesforløb vil blive afviklet i perioden sep. 2020 til maj/juni 2021.


Hvis I ønsker at deltage i forløbet

Hvem kan deltage
I udgangspunktet tilbydes de fire procesforløb til lokalråd/forum/udviklingsråd dvs. at de landsbyer der udgør lokalområdet, er en del af procesforløb. En særlig undtagelse er dog Nr. Søby-Nr. Lyndelse, og Årslev idet der er lavet Masterplaner for disse byer, hvorved der kan særskilte aftaler med de øvrige landsbyer i disse lokalråds områder.

Procesforløb
Procesforløb vil blive understøttet af en ekstern rådgiver som hjælper med at tilrettelægge forløbet, procesfacilitering og udformning af landsbyplan.
Der er for hver af de fire forløb også afsat midler til afvikling af borgermøder og forplejning.

Styregruppe
Der skal etableres en lokal styregruppe, der skal deltage i et formøde med Fynsland samt et indledende opstartsmøde med konsulentfirma. Herefter skal styregruppen indgå i planlægning og koordinering af lokalt procesforløb i samarbejde med eksterne rådgiver samt stå for den efterfølgende opfølgning på landsbyplanen.

Redegørelse
Ønsker I at deltage i proces vedr. udformning af landsbysplan skal I indsende en kort redegørelse – max 1 A4-side – der indeholder flg.;

Redegørelsen skal indsendes senest 25. aug. 2020 til Fynsland – jepja@fmk.dk og der kan forvente svar senest 1. september 2020.

Har I spørgsmål kan der rettes henvendelse til

Landdistriktskoordinator Jens Jacobsen, tlf. 72 53 20 74, jepja@fmk.dk eller en af jeres egnsrepræsentanter i Fynsland

Forstadsbåndet
Yvonne Koch, tlf. 61 66 73 33, yvonnerkoch@gmail.dom
Ole Simonsen, tlf. 30 34 34 45, ole@ogsimonsen.dk
Per Jensen, tlf. 22 17 96 83, grandparken5@privat.dk

Ringeegnen
Gunnar Landtved, tlf. 24 26 27 13, gunnar@landtved.dk
Henrik Kildegaard, tlf. 29 92 37 87, hkildegaard@hotmail.com
Mette Haugaard Frederiksen, tlf. 61 26 95 25, mettehaugaard@hotmail.co

Faaborgegnen
Niels Peter Ellegaard, tlf. 91 53 19 48, n.p.ellegaard@mail.tele.dk
Elna Johansen, tlf. 40 27 80 04, elna@horneland.dk
Mette Abrahamsen, tlf. 23 11 37 19, godabrahamsen@gmail.com
Jens Bruntse, tlf. 22 30 82 58, jensbruntse@gmail.com

Fynsland
Gunnar Landtved.

Lokalrådet har modtaget en opfordring til at deltage i nedenstående. Har du som borger lyst til at deltage, så meld ind til Lokalrådet v hedeconnie@gmail.com

Kære Lokalråd

På vegne af Fynsland sendes nu en invitation til at deltage i forløb omkring udarbejdelse af en landsby
Vi tilbyder mulighed for at fire lokalråd/forum/udviklingsråd kan deltage.
Projektet er en forlængelse af arbejdet med landsbyanalysen.
Selv om vi er tæt på sommerferien håber vi at i vil sende det rundt til de relevante personer i jeres lokalområde.
Der er deadline for at give tilsagn på om man ønsker at deltage i forløbet – Vi vil gerne bede om at I indsender en lille redegørelse om hvorfor i ønsker at deltage mm – læs dette i det vedhæftede dokument.

Egnsmøder
Den 1. september holder vi egnsmøde i Forstandsbåndet
2. september på Ringe egnen og
3. september på Faaborgegnen.
Sæt kryds i kalenderen
Endelige tidspunkt  og sted for afholdelse af møder vil blive eftersendt. (aftenmøde)

Jens Peter Jacobsen
Landdistriktskoordintor

By, Land og Kultur
Fritid & Landdistrikter
Mellemgade 15, 5600 Faaborg
Telefon: 72 53 20 74
www.fmk.dk

Ryslinge 25.6.2020

Mulighed for at deltage i projekt ”Landsbyer i FMK”

Projektets overordnede formål:

Med projektet ”landsbyer i FMK” ønsker vi at give fire lokalområder mulighed for at få en dybere
forståelse af landsbyernes ”DNA” og sætte retning for en kvalificeret strategisk og praktisk
udvikling. Efterfølgende laves en et forløb i to egne hvor vi med afsæt i egnes potentialer – byerne,
naturen, institutioner og virksomheder lavers en fælles egnshandleplan, der skal sætte mål og
retning for den fælles udvikling vi ønsker at skabe på egnen.

4 landsbyplaner -projektet hovedmål

Der afvikles fire individuelle procesforløb i udvalgte lokalområder. Her skal ”fællesskaberne”
(borgere, institutioner foreninger og erhverv) i de pågældende landsbyer i samarbejde med det
tilkoblede konsulentfirma tilrettelægge et procesforløb. Her skal I med udgangspunkt i
landsbyanalysen, egnsprofilen, FN´s verdensmål og FMK’s udviklingsstrategi identificere
lokalområdets særlige potentialer og udvælge de strategiske indsatsområder der kan give jeres
landsby en styrkeposition i årene frem. Det kan også omhandle en justering og omstilling af
landsbyen Projektet afsluttes med udformning, af strategisk landsbyplan indeholdende en række
konkrete handlingstiltag.

Et særligt fokus vil være involvering af borgere, foreninger, institutioner og erhverv, og nye måder
at anvende ”fællesskabernes” ressourcer og bruge dem i nye sammenhænge i udvikling af
lokalområdet.
De fire procesforløb vil blive afviklet i perioden sep. 2020 til maj/juni 2021.
Hvis I ønsker at deltage i forløbet
Hvem kan deltage
I udgangspunktet tilbydes de fire procesforløb til lokalråd/forum/udviklingsråd dvs. at de
landsbyer der udgør lokalområdet, er en del af procesforløb. En særlig undtagelse er dog Nr. SøbyNr. Lyndelse, og Årslev idet der er lavet Masterplaner for disse byer, hvorved der kan særskilte
aftaler med de øvrige landsbyer i disse lokalråds områder.

Procesforløb

Procesforløb vil blive understøttet af en ekstern rådgiver som hjælper med at tilrettelægge
forløbet, procesfacilitering og udformning af landsbyplan.
Der er for hver af de fire forløb også afsat midler til afvikling af borgermøder og forplejning.

Styregruppe

Der skal etableres en lokal styregruppe, der skal deltage i et formøde med Fynsland samt et
indledende opstartsmøde med konsulentfirma. Herefter skal styregruppen indgå i planlægning og
koordinering af lokalt procesforløb i samarbejde med eksterne rådgiver samt stå for den
efterfølgende opfølgning på landsbyplanen.

Redegørelse

Ønsker I at deltage i proces vedr. udformning af landsbysplan skal I indsende en kort redegørelse –
max 1 A4-side – der indeholder flg.;

▪ Mål og formål – hvad ønsker jeres lokalområde at opnå ved deltagelse i projekt ”landsbyer

i FMK”
▪ Organisering – hvem har de nødvendige relationer og netværk, der er brugbare i forhold til
udarbejdelse af en strategisk landsbyplan og hvem kommer styregruppen til at bestå af?
▪ Kommunikation – hvordan og via hvilke kanaler vil I øge kendskabet til og sikre god
opbakning, engagement og støtte fra lokalområdet til arbejdet med en landsbyplan?
▪ FN´s verdensmål – hvilke af kommunens udvalget verdensmål vurderer I på nuværende tidspunkt
kunne være interessant for lokalområdet at arbejde med i en landsbyplan.

Kommunens udvalgte verdensmål er;
o Mål 6 Rent vand og sanitet
o Mål 7 Bæredygtig energi
o Mål 11 Bæredygtige byer og lokalsamfund
o Mål 12 Ansvarligt forbrug og produktion
o Mål 13 Klimaindsats
o Mål 15 Livet på land (sikring af biodiversitet og bæredygtig forvaltning af vigtige
økosystemer)
o Mål 17 Partnerskaber for handling

Redegørelsen skal indsendes senest 25. aug. 2020 til Fynsland – jepja@fmk.dk og der kan forvente
svar senest 1. september 2020.

Har I spørgsmål kan der rettes henvendelse til
Landdistriktskoordinator Jens Jacobsen, tlf. 72 53 20 74, jepja@fmk.dk eller en af jeres
egnsrepræsentanter i Fynsland

Faaborgegnen

Niels Peter Ellegaard, tlf. 91 53 19 48, n.p.ellegaard@mail.tele.dk
Elna Johansen, tlf. 40 27 80 04, elna@horneland.dk
Mette Abrahamsen, tlf. 23 11 37 19, godabrahamsen@gmail.com
Jens Bruntse, tlf. 22 30 82 58, jensbruntse@gmail.com

Fynsland

Gunnar Landtved.

Til interesserede.
Lokalrådet har modtaget nedenstående ang. åbning af en ny ansøgningsrunde til bredbånd. Vi har kikket på kortet og ser der er flere adresser på Østergyden, et par stykker i Pejrup på Krøllegårdsvej , to på Strandvejen og på Skovgårdsvej. Kik selv på de link der er i nedenstående meddelelse og find jeres adresse. Er den gul kan I gå sammen med andre og søge puljen. Nr.. 41 og 51 på Strandvejen skal blot kobles på, for der ligger fiberkablerne allerede.

Kære Bøgebjerg lokalråd

Bredbåndspuljen
I Faaborg-Midtfyn Kommune er vi efterhånden godt dækket med forskellige bredbåndmuligheder, men der er dog stadig lommer med ringe eller slet ingen dækning.
Det har vi faktisk mulighed for at gøre noget ved, idet Energistyrelsen igen har annonceret en bredbåndspulje hvor der er mulighed for at søge om bredbåndsprojekter. Faktisk var der sidste år en række mindre projekter helt ned til to husstande som fik tilskud fra puljen.
På Energistyrelsen er hjemmeside https://ens.dk/ansvarsomraader/bredbaand/bredbaandspuljen er der en god information om hvordan man konkret kan søge bredbåndspuljen.

Ejendomme der kan ansøge bredbåndspuljen
Energistyrelsen har sendt information ud til ejere af de ejendomme der kan komme i betragtning i Bredbåndspuljen via E-boks.
På Energistyrelsens hjemmeside er desuden  et kort over hvilke husstande der har mulighed for at søge tilskud i kan finde kortet på dette link https://bredbaandspulje.ens.dk/.
Det er husstande med en gul prik der kan ansøg puljen ( hvis man klikker på den gule prik for man yderligere informationer frem).
Hvis man zoomer helt  tæt på ejendomme uden en gul prik fremkommer der en hvid prik, denne kan man også klikke på og få oplyst hvilken  dækningsgrad der er på ejendomme og dermed også hvorfor denne ejendom ikke er omfattet af bredbåndspuljen
Der er mulighed for at gøre indsigelse imod dette, hvis de angivne oplysninger ikke er korrekte, men det skal man gøre inden den 25. aug. 2020

Hjælp til at få flere husstand bredbåndsdække
I udgangspunktet er det husejerne og beboerne i der skal gå sammen om at lave en bredbåndsprojekt og ansøge Energistyrelsen.
Men det kunne jo godt være at I lige skulle give en eller flere beboer et opkald eller prik på skulderen ift. at skubbe lidt på. Dels for at afklare om de vil med i et projekt og om der eventuelt skal gøres indsigelser ift. til at der er oplysninger der ikke er korrekt indberettet. Dette er selvfølgelig en privat sag, men i et bosætningsperspektiv, hvor det det drejer sig om at gøre vores lokalområder så attraktive som muligt, er det jo fantastisk hvis vi kunne melde ud til kommende tilflyttere, at vi et lokalområde med 100 % god bredbåndsdækning. Så i den sammenhæng håber vi at I vil hjælpe lidt til.

Hvor kan der laves bredbåndsprojekter i jeres område?
På følgende veje i jeres lokalområde er der husstande der kan komme med i et bredbåndsprojekt
På Skovgårdsvej, Sanatorievej, Østergyden og Krøllegårdsvej

Jens Peter Jacobsen
Landdistriktskoordintor

[cid:image001.jpg@01D64BF4.02385D00]

By, Land og Kultur
Fritid & Landdistrikter
Mellemgade 15, 5600 Faaborg
Telefon: 72 53 20 74
www.fmk.dk<http://www.fmk.dk/>


AFLYST

 Hej alle. Med regeringens nye udspil og forsamlingsforbud ikke over 50 personer til en enkelt begivenhed ser vi os i Lokalrådet nødsaget til at aflyse Sct. Hansbålet på pladsen ved Svendborgvej. Vi vender tilbage næste år. Meget beklageligt.

 

 Angående Landsbyanalyserne. Maj 2020

Kære Lokalråd

Datoen for præsentation af landsbyanalysen på Faaborgegnen bliver tirsdag den 2. juni, og vil grundet Coronasituationen blive afviklet som et skypemøde.
Læs mere i det vedhæftede brev.
I har mulighed for at deltage med 1 til 2 repræsentanter fra hver af de byer der indgår i analysen:
Verster Aaby, Pejrup, Aastrup og Fjællebroen
Vi har brug for lokalrådets hjælp til at finde frem til de personer der skal deltage i Skypemødet.
Det kan i udgangspunktet være medlemmer af lokalrådet, der kommer fra den pågældende landsby. Det der dog er vigtig, at de personer I melder ind til at deltage i mødet, er personer, som efterfølgende vil arbejde med dels af få videregivet information om landsbyanalysen til landsbyens øvrige borgere og samtidigt også være drivkræften bag at samle landsbyen til at arbejde med en eventuelt landbyudviklingsplan. Med andre ord dedikerede og engagerede personer.
Derfor beder vi jer om flg.:
1.  At I skabt kontakt til den eller de personer, som kan repræsenterer de pågældende landsbyer til skypemødet.
2.  At I sender information på de kontaktpersoner der skal deltage i Skypemødet. Det skal være: Bynavn +  Navn, telefonnr. + mailadresse og sende det  til Jens Peter jepja@fmk.dk<mailto:jepja@fmk.dk>
Det er særdeles vigtigt at vi får deltagerens mail, idet det er en personlig skypeinvitation.
Ps. Vi vil meget gerne kunne udsende invitationer ud op til Kristi Himmelfart, så vi håber I vil være behjælpelig med at kunne nå det.
Jens Peter Jacobsen
Landdistriktskoordintor
[cid:image001.jpg@01D62AD4.761FB0B0]

By, Land og Kultur
Fritid & Landdistrikter
Mellemgade 15, 5600 Faaborg
Telefon: 72 53 20 74
www.fmk.dk<http://www.fmk.dk/>

Kære landsby-/lokalrådsrepræsentant

Faaborg-Midtfyn Kommune og arkitektfirmaet SLA har udarbejdet en landsbyanalyse hvori 59 landsbyer indgår samt et tilhørende datasæt for hver enkelt landsby.
Vi vil gerne præsentere og gennemgå landsbyanalysen sammen med jer, og havde besluttet at indbyde jer til præsentationsmøde egnsvis, men det giver forsamlingsforbuddet ikke mulighed for.
Men det skal ikke stoppe os, for vi mener, at det er vigtigt, at landsbyanalysen kommer ud til jer i vores landsbyer. Det er vigtigt at I får mulighed for at sætte jer ind i analysen, så I allerede nu kan arbejde videre med udviklingen i jeres landsbyer.
Derfor inviterer vi jer til et online præsensationsmøde egnsvis via Skype.
Mødet finder sted tirsdag den 2. juni kl. 19.30 til 21.00.Det skal ikke være nogen hemmelighed, at denne form for møde med helt op til 30-40 deltagere i et online møde er ganske nyt for os. Vi forestiller os, at 1-2 landsbyrepræsentanter fra hver af de analyserede landsbyer på Faaborgegnen deltager på mødet. Præsensationsmødet efterfølges af en række tilbud om yderligere fordybelse i analysens indhold og konklusioner.

Proces

 1. Præsentationsmøde d. 2. juni – her præsenteres I for landsbyanalysens indhold og opbygning samt ideer til, hvordan man kan bruge landsbyanalysens resultater i et lokalt udviklingsarbejde. Der vil også være mulighed for, at I kan stille enkelte spørgsmål til præsentationen.
  Efter mødet vil I få tildelt et link til analysen og den bagvedliggende data for jeres lokalområde.
 2. Den 3. juni offentliggør vi landsbyanalysen og den bagvedliggende data på kommunens hjemmeside: fmk.dk/landsbyanalyse2019.
 3. Efter præsentationsmødet bliver der en video offentliggjort på fmk.dk/landsbyanalyse2019.
  I videoen vil landsbyanalysens indhold blive præsenteret i kort form af SLA. Linket til videoen er i velkomne til at dele på byens eller lokalrådets Facebookside, så en større gruppe af borgere har mulighed for at blive orienteret omkring landsbyanalysen.
 4. Tirsdag den 9. juni kl. 16.30 til 17.30 afholder vi et åbent fyraftensmøde, hvor I får mulighed for at stille SLA opklarende spørgsmål om vurdering af de enkelte landsbyer og den samlede analyse. Dette møde bliver også afholdt som et Skypemøde, som I vil modtage en invitation til. I er også velkomne til at sende eventuelle opklarende spørgsmål forud for mødet. Spørgsmål kan sendes til planogkultur-post@fmk.dk
 5. Landsbyanalysen kan herefter anvendes i arbejdet med at udforme lokale landsbyplaner og egnshandleplaner – et projekt som Fynsland vil informere mere om. Kommunen vil anvende analysen til prioritering af fremtidige byfornyelsesprojekter.

Følgegruppen til landsbyanalysen
Gunnar Landtved, formand for Fynsland
Søren Kristensen, formand for Teknik- og miljøudvalget
Anne Møllegaard Mortensen, formand for kultur- og lokalsamfundsudvalget
Helle Vibeke Carstensen, kommunaldirektør

 

Angående madpakkehytten på Sct. Hanspladsen.
20200511.

Det har været en lang sag på grund af at der sideløbende har kørt to sager. Den ene selve byggesagen og den anden en jordforureningssag. Pladsen er en fyldplads og som sådan en § 8 sag. Uanset vi tidligere har fået en §8 godkendelse ved udlægning af markeringsnet og påfyldning af godkendt ren muld skulle vi gennem hele proceduren igen. Alt jordarbejde er under skærpede regler og det har givet noget bøvl. Det er nu afsluttet med aflevering af FIRS liter ren jord til genbrugspladsen. Ren fordi det er den jord vi selv tidligere har lagt på, men nu er alle krav overholdt.
Vi opfordrer til at hytten bliver brugt af lokale. Det vil sikkert også blive et samlingssted for unge, som jo blev frataget ungdomsklubben for nogle år siden. Vi opfordrer så til at holde orden derovre og hvis der spilles musik så tænk på naboerne ikke mindst de ældre på plejehjemmet. Stil ikke engangsgril på træbordene, der vil blive indkøbt borde og bænke, som matcher byggestilen, når vi har penge til det.

Tilladelse til ibrugtagning
Faaborg-Midtfyn Kommune har modtaget færdigmelding og dokumentation til byggesagen:
Opførelse af madpakkehus
på Svendborgvej 384, Faaborg
Vi meddeler tilladelse til, at byggeriet kan tages i brug. Ibrugtagningstilladelsener meddelt uden færdigsyn.
Byggesagen er nu afsluttet, og der vil blive sendt en revideret BBR indenfor den næste måned.

Borgerbudget 2019/20

Så er afstemningen vedr. Borgerbudget afsluttet og resultatet af afstemningen blev som følger:

Åstrup Forsamlingshus fik 40 stemmer, Pejrup Landsbyforening 35 stemmer, sokkel til solur V. Aaby fik 33 stemmer og Fester Aaby fik 28 stemmer.

Allerede tilbage i starten af januar 2020 besluttede styregruppen bag Borgerbudgettet for vores område sig for, at vi ville fortsætte med en elektronisk afstemning som den afgørende måde at fordele de ca. 28.000 kr. på, som der er til vores område.
Den beslutning har vi holdt ved, da vi mener, at det er en god måde at inddrage så mange som muligt i afgørelsen. Samtidig var det en god anledning for ansøgerne til at fortælle hele lokalområdet om netop deres projekt og tankerne bag.

Men marts måneds begivenheder og deraf følgende nedlukning af Danmark grundet COVID-19, har gjort, at vi alle har haft andre og vigtigere ting at koncentrere sig om end en afstemning til Borgerbudget.
Det har heller ikke været muligt via fællesarrangementer at udbrede kendskabet til ens projekt og særlig for dem, som ikke befinder sig på sociale medier, har det været en forhindring.

Da alle fire projekter i vores lokalområde ansøgte om næsten det samme beløb – lige omkring 10.000 kr. – , har styregruppen besluttet, at pengene i år fordeles ligeligt mellem de 4 projekter.

Vi synes, at situationens alvor for borgere, virksomheder, butikker og sundhedsvæsenet langt overskyggede denne afstemning. Man er mere end velkommen til at melde sig til af være en del af styregruppen næste år.

På styregruppens vegne
Torben Bentsen

 Forsikring.

Lokalrådet har i samarbejde med Fynsland været bidragende til en justering af en tidligere forsikring. Det er nu afsluttet.
Den nye ordning Omfatter
Tilbud til øvrige foreninger om at være del af Fynslands forsikringsordning.
Foreningen indgår i Bøgebjerg Lokalråd, Vester Åby, Åstrup og Pejrups kollektive forsikringsorden der er tegnet gennem Fynsland – paraplyorganisation for lokalråd i Faaborg-Midtfyn Kommune.
Det kræver dog en tilmelding til enten Lokalrådet eller Fynsland. Skemaet kan kopieres her på hjemmesiden og sendes elektronisk.
Gå ind på det nye menupunkt ”Forsikring”
Ordningen medfører et nødvendigt tillæg til Lokalrådets vedtægter.

Vi gør opmærksom på at mange arrangementer ar aflyst pgr. Coronavirus Covid 19. Det gjaldt træffemøse med Kultur og Lokalsamfundsudvalget og Lokalrådets årsmøde.

Lokalrådet har modtaget en invitation til borgere i vores lokalområde om at deltage i Fremtidens Landsby. Mødet afholdes på Tøystrup Gods Blåkærvej 13 Ringe. Se mere på www.Fynsland.com
Alle er velkomne, men husk tilmelding til jepja@fmk.dk eller 72532074 Frist for tilmelding er den 15 januar.

Klimakonference og Fynslands årsmøde

Den 25 januar på Tøystrup Konferencecenter Blaakærvej 13 Ringe.

Tilmelding senest d. 15. januar 2020 enten via dit lokalråd eller Landdistriktskoordinator Jens Peter Jacobsen   jepja@fmk.dk eller tlf.  7253 2074       pris 75 kr.

PROGRAM:

8.30.-8.45               Kaffe og blødt brød

8.45- 8.55               Velkomst og introduktion til dagens konference og Fynslands årsmøde
Ved Gunnar Landtved og Tyge Mortensen

Konferencier: Tyge Mortensen, højskolemand og fremtidsforsker

8.55 – 10.00            Oplæg 1: Projektafslutning – Fremtidens Landsby.
Erfaringerne fra projekter med landsbyudvikling i
Faaborg-Midtfyn Kommune.

10.00-10.10 Pause

10.10-10.50            Oplæg 2: Klimasociologisk indspark
hvad er bæredygtighed i en lokal kontekst og
hvad kan det rykke ved i et lokalsamfund?

10.50-11.30           Oplæg 3: FN’s 17 Verdensmål
hvad er verdensmålene og hvordan kan vi som borgere
og lokalsamfund arbejde med dem i hverdagen?

11.30-12.15            Frokost

12.15 – 13.15            Inspirationsmesse med forskellige konkrete eksempler
og praktiske værktøjer til at skabe bæredygtig forandring
i ens eget lokalsamfund.

13.15-14.30           Paneldebat med inspirationsmessens oplægsholdere.
Spørgsmål fra salen

14.30 – 14.45     Pause med kaffe og kage
oplægsholdere: Anne Sophie Gøllnitz, klimasociolog, Claus Grøngaard, Tankegang, m.fl.

14.45 – 15.45     Årsmøde i Fynsland
arrangementet henvender sig til kommunens borgere og lokalråd, unge som gamle, frivillige, tilflyttere og andre, der ønsker at få inspiration og redskaber til at skabe bæredygtig forandring i deres lokalområde.

 

   Lokalrådet har modtaget en indbydelse til alle fra borgmester Hans Stavnsager ang. bosætning og lånemuligheder på landet. Se nedenstående.

Invitation Seminar om bosætning og finansiering i landsbyområderne.
Eksempler, vinkler og idegenerering:

I Faaborg-Midtfyn Kommune har vi en målsætning om at skabe vækst og udvikling i hele kommunen. Vores mål er, at vi i 2030 er 3.000 flere indbyggere end i dag – og at 1.000 af disse er kommet til udenfor de større bosætningsbyer.

En af barriererne for denne udvikling er finansiering – både af private boliger og af erhverv. Mange oplever fortsat en stor tilbageholdenhed fra den traditionelle finansielle sektor, når det handler om at yde lån til investeringer i landdistrikterne.

Derfor vil vi gerne invitere lokalråd, erhvervsdrivende, ildsjæle m.fl. til en konference, hvor vi kan drøfte denne problemstilling på baggrund af inspiration fra nogle spændende oplægsholdere.

Arrangementet er åbent for alle, så hvis I tænker, at der er andre fra jeres lokalområde, som har lyst til at deltage, er I meget velkomne til at give invitationen videre.

Praktiske oplysninger Sted: Administrationsbygningen, Mellemgade 15, Faaborg. Tid: Lørdag d. 23. november 2019 kl. 10-16 Tilmelding: Senest d. 18. november 2019 til Anne Rosenkrantz på anerl@fmk.dk.

Da der er et begrænset antal pladser, kan tilmeldingen blive lukket før.

Deltagelse i seminaret er gratis.

Program: 10.00 Velkomst og opridsning af problemet ved borgmester Hans Stavnsager.

10.20 Oplæg ved Bjarne Nielsen, repræsentant for Vestervig-projektet: Landsbyfornyelse i Vestervig. Historien, forudsætninger og udfordringer. Spørgsmål og svar. 11.20 Oplæg ved Peter Plant, Torup Ting: Organisering og finansiering af landsbyskabelse. Hvordan kan man lave en ny bydel og siden udvikle på den gamle? Spørgsmål og svar.

12.20 Frokost

13.00 Fremtidsværksted i grupper. Hvordan kan vi arbejde med konkrete løsninger i Faaborg-Midtfyn?

14.45 Kaffepause

15.00 Oplæg ved Uffe Madsen, tidligere direktør for Folkesparekassen. En gennemgang af det betimelige i en samfundsbank og tanker om regional/lokal styring af udlån (baseret på Syntesetanken).

15.45 Opsamling og tak for i dag!

o4112019

Madpakkehus på Sct. Hanspladsen

Lokalrådet har endelig fået byggetilladelse til et madpakkehus på Sct. Hanspladsen i forbindelse med cykelrute N8 eller Østersøruten. Det har taget sin tid. Ansøgningen blev indsendt midt i juni.
Vi vil gerne invitere interesserede til et møde på pladsen lørdag kl. 10 for at tale om en bedre udnyttelse og udsmykning af området derovre. Vi er også interesserede i et laug, som vil bistå med at holde det værste ukrudt fra dørene ,-)
Vi kan give en forfriskning og håbe på godt vejr. Efter mødet vil arbejdet blive sat i gang. Mød op og bidrag med din mening.

Borgermødet i Pejrup Forsamlingshus 24102019

Der var ikke det helt store fremmøde, hvilket var ærgerligt, for det betyder noget for kommunens vilje til engagement i lokalområdet at vi fremstår stærke, innovative og interesserede. Formand for Bøgebjerg Lokalråd Connie Hede bød velkommen og fortalte lidt om landsbyanalysen. Senere uddybede Halldor Sørensen emnet og  talte om kommunens udviklingsstrategi med de 3 b’er: bosætning, beskæftigelse og borgertilfredshed. Vi kunne ikke komme uden om eksempler fra de udfordringer, vi i lokalrådet oplever i samarbejdet med kommunen. I år vældig udmøntet i skiftende medarbejderstab og flytning af de tidligere kontakter til andre afdelinger. 
Vi der deltog i mødet havde en god debat om mange af de ting, der rører sig i forbindelse med at være i udkanten af kommunen og et lille lokalsamfund. Man ønsker bosætning også i landsbyerne, men købelystne i vores område bliver henvist nordpå. Ved mødet blev det klart at 4 familier er afvist byggegrund i Vester Åby.
Efter kaffen blev der skrevet labels med ros og ulemper og forslag til fremtidige forbedringer. Det hele blev dagen efter mødet sammenfattet og vil være med til at udgøre svarene på det Skypeinterview, der onsdag den 30 okt. er sidste del af kommunens landsbyanalyse.

Indkaldelse til Borgermøde.

Lokalrådet indkalder til borgermøde i Pejrup forsamlingshus torsdag den 24 okt. Kl. 19.

Kom og giv dit bud på hovedtrækkene:

 1. Hvordan fungerer vort lokalsamfund i hverdagen?
 2. Hvem bor i landsbyerne?
 3. Hvorfor vælger man at bosætte sig i lokalområdet?
 4. Hvilke fællesskaber er der og hvordan udfoldes de?
 5. Styrker og svagheder i vores lokalsamfund.
 6. – – – – og vi kan føje til – hvordan skal vi fremover forme vort område.

Vi efterlyser indslag fra landbrug, lokale virksomheder, serviceerhverv og evt. større industri, foreninger, institutioner, skoler, dagtilbud, kirke m.m.
Hvad er godt i jeres virke i lokalsamfundet og hvad er en hæmsko.

Lokalrådet har planlagt at afholde et borgermøde i Pejrup Forsamlingshus den 24 Kl. 19. Vi giver kaffen. Mød op og vær med til at belyse og promovere det gode liv på landet plus – minus.
Er man forhindret kan man fremsende sine synspunkter til lokal@vesteraabymail.dk

Køreplan.

Start med velkomst og redegørelse for indkaldelse til mødet.
(Mødet er den afsluttende runde på landsbyanalysen, som vi tidligere har svaret på skriftligt.) Vi vil gerne have så mange input som muligt i forbindelse med livet i vores lokalområde. Hvad er godt og hvad er skidt. Vi samler sammen på svarene og bruger dem som grund til en Skypekonference på Rådhuset i Fåborg den 30 okt.

Vi har lavet et emneopdelt forløb i forskellige kategorier og alle kan frit skrive deres input til det emne, der optager dem eller man i almindelighed har en mening om.

Emnerne kunne være:
Handel
Transport: bus og flextrafik
Serviceerhverv
Industri
Håndværkere
Natur
Skole
Børnehave
Dagpleje
Fritid
Legepladser
De unges muligheder i lokalsamfundet.
Internet.
Kommunikation
Der er sikkert flere emner som kan tages op, så kom med dem.

Der vil være flip overpapir, labels og skriveværktøjer.

 

Tak til Veluxfonden.

Bøgebjerg Lokalråd, Vester Åby, Aastrup og Pejrup og de tilknyttede foreninger til vores fælleshus Abildhuset takker hermed endnu en gang Veluxfonden for støtten på 20.000 kr. til indkøb af nyt inventar.
Der var lånt en prøvestol af den først påregnede type, men det stod klart, at flere af husets brugere fandt den var for høj. Der blev nedsat en gruppe bestående af medlemmer fra 3 af de tilknyttede foreninger. De besøgte Inventarland i Odense og udvalgte de afbillede møbler.
Inventaret blev indviet den 7 september i overværelse af borgmester for Fåborg Midtfyn Hans Stavnsager. Samme dag fejrede Lokalrådet 35 års. jubilæum.
Veluxfondens støtte har været en virkelig dejlig og forskønnende støtte. For de 20.000 kr plus eget indskud har vi fået et lækkert ensartet møblement og det gamle inventar af forskellig oprindelse og aldring er kasseret.

Nyt – nyt.

 Hej alle. Lokalrådets fællesspisning den 7 sept. kl. 19 er aflyst på grund af for få tilmeldinger. Har du indbetalt penge får du pengene retur. Kontakt Hanne Jørgensen. Der er åbent hus fra kl. 14 til 17, hvor vi er vært ved kaffe, kage, boblevand eller en øl eller vand.

Lokalrådets 35 års jubilæum.

5 juni 1984 blev Vester Aaby, Aastrup og Pejrup Lokalråd dannet. Dannelsen skete på baggrund af kommunesammenlægningen, hvor nogle borgere følte vejen kunne blive for lang til rådhuset. En arbejdsgruppe bestående af medlemmer fra de tre forskellige områder forberedte valg til lokalråd. Dette skete den 5 juni 1984 og det første lokalråd bestod af Henry Nielsen, Aastrup, Arne Rasmussen, Fjellebroen, Mette Rasmussen, Nabgyden , Niels Krogh, Vester Aaby, Niels Simon Jensen, Vester Aaby, Svend Åge Sparrewath, Pejrup, Ole Hansen, Pejrup og Johan Ludvig Hansen, Pejrup .
Lokalrådet holdt sin stiftelses/fødselsdagsfest grundlovsdag.
Pressen skrev i forbindelse med et møde, hvor Carsten Abild deltog. Ciat: Et aktivt og stærkt lokalråd kan faktisk bestemme utrolig meget, stort set det hele bortset fra at udskrive skat.
Lokalrådet er stærkt hvis det får opbakning og input fra de borgere som det repræsenterer, både over for kommunen og i forbindelse med lokale tiltag.” Citat slut.
Lokalrådet har været involveret i mange forskelligt artede sager i de 35 år, det har eksisteret. Se udstilling i forbindelse med åben hus i Abildhuset
Lokalrådet opfordrer til at vi fremover har en god og stærk dialog med vores medborgere.
Vi vil gerne i forbindelse med jubilæet invitere til Åben Hus i Abildhuset på Præstegårdsvej 12 i Vester Åby d. 7 sept. fra kl. 14.00 til 17.
Program:
Kl. 14.00 Åbnes dørene og man kan se de forskellige lokale udstilleres værker.
I den forbindelse håber vi også at kunne præsentere Abildhusets nye borde og stole skænket Abildhusets brugere af Veluxfonden.

Kl. 14.30 Der serveres kaffe og kage og boblevand i Lokalrådets telt, som er skænket os af Skovgårdsfonden.
Er der talere så gerne i denne del af arrangementet.

Kl. 17.00 Åben hus arrangementet slutter.

Kl. 19.00 er der fællesspisning hvor man kan afgive bindende tilmelding til Connie Hede på 22415928 senest 24 august med betaling kontant til Hanne Jørgensen, på mobil pay Hanne Jørgensen 20465406 mærket “jubilæum” eller konto nr. 0828 8035625098. Husk navn på indbetaler og “Jubi”
Der vil blive indkøbt til buffet med to retter kød og forskelligt tilbehør. Der må på regnes egen betaling på ca. 100 kr. kuvert. Vin, øl og vand kan købes til fornuftige priser. Børnemenu med salater og pølser kan bestilles til 25 kr. Vi glæder os til at se jer.

Lokalrådet modtaget anmodning om videresendelse af en opfordring til at deltage i fejring af Svanninge Bakker og Svanninge Bjerg som er kommet med I Natukanon.

file:///C:/Users/Bøgebjerg%20Lokalråd/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/P4BGMAE2/Naturkanon%20Invitation.pdf

Kære lokalråd
Svanninge Bakker er et af egnens helt unikke naturpotentialer, som nu er blevet en del af den danske naturkanon.

Det bliver fejret den 1. juli 2019

Jeg håber i vil være med til at støtte om omkring arrangementet ved at brede budskabet ud i jeres bagland og netværk.

Venlig hilsen
Jens Peter Jacobsen
Landdistriktskoordinator
By, Land & Kultur
Mellemgade 15, 5600 Faaborg
Mobil: 72 53 20 74

Ang. Sct. Hans aften 2019 (afvikling skrevet nedenfor)
på den rekreative plads på Svendborgvej i Vester Åby.  (Pladsen lige overfor Bøgebjergvej).
Lokalrådet står for arrangementet.
For de, der har lyst starter vi kl. 16 (hvis vejret er godt) med aktiviteter; børne og voksne (sækkeløb, æggeløb, ballonræs, vikingespil, krocket m-fl.)
Vi starter en grill kl. 17, så har I selv lyst til at grille jeres medbragte mad er det muligt.
Vi står salg af øl og vand (og tager selv fortjenesten til Lokalrådets kasse 🙂
Vi står for bålet som tændes kl. 20.00.
Hvis vejret bliver for dårligt har vi teltkapacitet (5×8 m.) og evt. et lidt mindre. (frivillige til opstilling af telt lørdag formiddag kl. 10. efterlyses. Meld tilbage med sms eller ring på 23803125.)

Afvikling. Der var ikke så mange børn lige i starten, men efter et stykke tid blev der liv på pladsen. Næste år vil vi nok ikke starte kl. 16. men først kl. 17. Til gengæld var legetingene i gang helt til slut. Der var 15 personer til at støtte op om at grille på pladsen. Vi vil prøve at gøre det til en tradition, for det var hyggeligt. Blot skal vi også være opmærksomme på bordplacering. Bålet var bygget så det hurtigt flamed meget flot op og der var lagt tykt ved ind I bunden så det varede længere med at brænde ned. Vi er midt I en by, og kan ikke lave superstore bål. Connie Hede holdt båltale og vi sang sangene i det omdelte sanghæfte. Der var lidt færre deltagere end sidst, men vi talte omkring 70 personer. Mange var sikkert på weekend.
Se Ole Petersens film fra aftenen. https://youtu.be/sBX7W6999f4

 

Kære lokalråd 190506

Teknik og Miljøudvalget har behandlet kriterierne for Landsbypuljen 2019
Jeg håber i vil informerer jeres lokale borgere om muligheden for at søge puljen på jeres respektive hjemmesider.

Forslag til tekst:

Bor du i en ældre, nedslidt bolig i en af Faaborg-Midtfyn Kommunes mange landsbyer, så skal du være opmærksom på muligheden for at søge tilskud til fornyelse af din bolig via landsbypuljen i 2019. Læs mere om kriterierne, og om hvordan du søger nederst på kommunens hjemmeside under Bygningsfornyelsewww.fmk.dk/borger/flytte-bo-og-bygge/bygge-om-nyt-eller-til/byfornyelse/

 Venlig hilsen

Jens Peter Jacobsen
Landdistriktskoordinator

Kære lokalråd 190506

I Kulturafdelingen har de et tilbud som er målrettet ældre, der kan komme til danseworkshop, – det handler om, hvordan det er at blive ældre?

 Det er den 14. og 16. maj. Vil i sende videre i jeres netværk.

Kære….

Der kommer her en anderledes aktivitet, som i kan tilbyde jeres medlemmer. Det er ganske gratis og alle kan være med. Hvis man ikke kan være fysisk stående, er det muligt at være med på en stol. I må meget gerne printe plakaten ud og hænge den op flere steder i huset. I må også meget gerne fortælle jeres medlemmer om de 2 workshops hvis det er muligt. Der er ikke så lang tid før workshops finder sted på Polymeren i Årslev, så hvis det er muligt at hænge noget op hurtigst mulig vil jeg være taknemmelige.

Hvis i har en nyhedsmail i sender ud, må i også meget gerne tage denne aktivitet med. hvis i har nogen spørgsmål så skriv til mig på sofie@sartdanseteater.dk

På forhånd mange tak for hjælpen  

Sofie

Venlig hilsen

Jens Peter Jacobsen
Landdistriktskoordinator

 

31 marts. Tak til alle som deltog i Lokalrådets affaldsindsamling. For Vester Åby med indfaldsveje og strækningen fra blomsterforretningen ved mejeriet i Åstrup til afkørselen til NAb blev det til i alt 16 sække plus det løse. Ærgerligt at det er nødvendig og at man ikke bare tager sit affald med til en skraldespand. Vi sluttede af i Abildhuset med kaffe og kage som Liss Sørensen havde bagt og en øl eller vand. Indsamlingen blev også gennemført i Pejrup, hvor man sluttede af med fællesspining.

 

Lokalrådet deltog på en velbesøgt Bøgebjergmesse. Vi havde mange folk inde omkring vores stand. Mere senere.

 Årsmøde:

Der blev afholdt årsmøde d. 27 marts. kl 19 i Abildhuset Præstegårdsvej 12. Vester Åby.
Vi vil meget gerne have flere deltagere i årsmødet, så vi kan få ris og ros og vide hvad vi skal arbejde videre med.

Beretning kan ses på denne side under “Lokalråd, beretning”. Endvidere konstituering og visioner.

Hej alle. Der er nu åbnet for Landdistriktspuljen og “Slå i gang puljen”. Vi er blevet bedt om at formidle budskabet og det være hermed gjort.
Kære lokalråd
Der er nu åbnet for ansøgninger til Faaborg-Midtfyn Kommunes Landdistriktspulje samt Slå i gang pulje 2019. Landdistriktspuljen 2019
I 2019 er der 381.345 kr. til rådighed i puljen og der er ansøgningsfrist 1. april og 10. september 2019.
Kultur og lokalsamfundsudvalget har sammen med Fynsland vedtaget nye retningslinjer og kriterier for puljen, som I kan læse mere på nedenstående link.
https://www.fmk.dk/…/faaborg-midtfyn-kommunes-landdistrikt…/
Slå i gang puljen
Der er i 2019 125.000 kr. til rådighed i puljen, som igen i år støtter mindre projekter, der afvikles inden for tre måneder.
Der er løbende ansøgning til puljen.
Mere om puljen på flg. link https://www.fmk.dk/…/faaborg-midtfyn-ko…/slaa-i-gang-puljen/
Håber I vil medvirke til at bringe information om puljerne ud i jeres lokale netværk.
Venlig hilsen
Jens Peter Jacobsen
Landdistriktskoordinator
By, Land & Kultur
Mellemgade 15, 5600 Faaborg
Mobil: 72 53 20 74
www.fmk.dk

 

Bøgebjerg Lokalråd, Vester Åby, Åstrup og Pejrup  ønsker alle et godt nytår
og et godt samarbejde i 2019. Mød op til årsmødet i Abildhuset sidste onsdag i marts og vær med til at styrke det lokale arbejde.

 

Borgerbudget 2018 Afgørelsen.

Arbejdsgruppen har modtaget resultatet af den elektroniske afstemning på kommunens hjemmside / Borgerbudget.

Der var 27744,33 øre i puljen.
Pejrup har fået flest stemmer og derfor får de det ansøgte beløb 6494. Dette beløb er fratrukket de 27744 og de øvrige deler således 21250 kr. efter stemmetal.

Resultatet blev:
Pejrup Forsamlingshus, køl og frys                     48 stemmer og dermed   6494 kr.
Åstrup Forsamlingshus til borde og stole          41 stemmer og dermed 10130 kr.
Fester Åby                                                               23 stemmer og dermed   5683 kr.
Bøgebjerg Idrætsforening Scaterramper          21 stemmer og dermed   5437 kr.
Kontrol                                                                                                               27744 Kr.

Lokalrådet har modtaget nedenstående fra Fritidsportalen fritid.faaborgmidtfyn.dk. se

kalenderen her:
www.faabaar.dk

Navn:
Faaborgs nye aktivitets og eventkalender

E-mail:
info@visitfaaborg.dk

Besked:
Kender du / Jeres forening Faabaar.dk ??

Faabaar.dk er den nye, fælles kalender for Faaborg og omegn. Kalenderen er lavet i samarbejde mellem Vores Faaborg & Egn, Visit Faaborg og Det Rigtige Faaborg – 3 aktører på egnen, der sammen ønsker at lægge hjørnestenene til, hvad der med tiden gerne skal blive ikke alene en arrangementskalender for lokale og et godt tilbud til besøgende, men også et årshjul at orientere sig i, når nye events i byen og på egnen skal planlægges.

Enhver person/forening der ønsker at gøre opmærksom på og invitere til et arrangement, kan sende information og billeder til kalenderen, ligesom egnens turistoperatører, restauratører, oplevelsesudbydere og andre der ønsker målrettet information til besøgende turister kan bruge platformen til invitation og information.
Åbningsfester, ferniseringer, jubilæer og andre fejringer er også meget velkomne på faabaar.dk, og det samme gælder for opfordringer til deltagelse i frivillige arrangementer der har til formål at rejse penge til den lokale forening, klub eller sammenslutning. Folkeskoler, friskoler, ungdomsuddannelser og kurser opfordres ligeledes til at bruge faabaar.dk, når der er arrangementer i sigte, der kan interessere en bred kreds.

Parterne bag faabaar.dk ønsker alle god fornøjelse med kalenderen, og håber, at alle på egnen vil bidrage til at gøre portalen til en fælles og fyldestgørende database for alle.

Mvh
Vores Faaborg & Egn, Visit Faaborg & Det Rigtige Faaborg

 

Nyt FMK i Udvikling er på gaden.
https://www.fmk.dk/fileadmin/user_upload/Politik_og_Strategi/FMK-i-udvikling-0918_reduceret.pdf 

 

Bredbånd gennem fibernet.

Til alle bredbåndsansøgere ligger her referatet fra mødet med Michael Nielsen fra Stofa/Sydfyns El:

Bredbåndsmøde 10 sept 2018.

Deltagere Michael Nielsen fra Stofa. John Lauge, Kaj Kristian Rasmussen, Svendborgvej, Simon Moestrup, Rolighedsvej, Bent Møller, Faurshøjvej, Svend Åge Nielsen, Bøgebjergvej, Halldor Sørensen, Lokalrådet.

Michael gjorde rede for grunde til at husstande oplever rørføring i gaden, men ikke mulighed for tilslutning. Det kan resultere i at der ligger tomme rør, men de forskellige selskaber lejer sig nødigt ind på hinandens rør.

Industri, skoler og institutioner er muligvis koblet op på Global Connect, men i det tilfælde de ikke er, er de velkommen til at kontakte os, så kan vi finde ud af om de kan komme med.

Faurshøjvej er ikke tilskudberettiget til Bredbåndspuljen, men Michael Nielsen undersøger tilslutning på kommerciel basis og kommer med et tilbud fra Sydfyns El. Det gælder også Rolighedsvej med begrænsning for de sidste to ejendomme, som ligger så langt ude at det vil koste ekstra. Det må vi lige undersøge. Bent Møller tager en snak med beboerne deroppe.

Michael undersøger også Munkeparken 35 og 37, for folk her på mødet mener der er gravet rør ned.

Michael fortalte en masse om forskellige tekniske løsninger på installationer NÅR bredbåndet er lagt ind. Dette kan der følges op på senere.

Han opfordrede til at indsende annoncering af projektet på Energistyrelsens hjemmeside så hurtigt som muligt. Projektet er annonceret som ’et projekt på Energistyrelsens hjemmeside for både Bøgebjergvej og Svendborgvej. Det er sket i dag på dette møde og fristen for deadline er således overholdt.

Så mangler vi bindende tilmeldinger. Systemet indebærer et pointsystem således at minimumspris for tilslutning er 4000,00 kr., men projektet fremmes meget, hvis nogen vil skyde flere penge ind (evt. fradragsberettigede), idet det tæller godt på pointtavlen. Kriterierne for pointsystemet kan ses på Energistyrelsens hjemmeside. Vi SKAL op på min. 60 % tilslutning på hele projektet.

Svend Åge Nielsen for Bøgebjergvej og John Lauge og Halldor Sørensen for Svendborgvej vil i allernærmeste fremtid kontakte beboerne med tilbud om et fast tilsagn om tilslutning.

Når dette er sket kan vi sende en endelig ansøgning om tilskud fra Bredbåndspuljen.

 

Så krydser vi fingre for et godt resultat.

 

050918 Så er der nyt FMK i udvikling på gaden.

Der er nyt om: Nu flytter Øhavsmuseet ind på Slagterigrunden, Budget 2019: Del din mening, Mere spræl og liv i Ringe, Har vi et af Danmarks smukkeste steder? Kom til byting i Nr. Lyndelse, Folk strømmede til Outdoor Sydfyn, Pris overrakt for højeste hammerslag og Kort nyt. Du finder det lige her: https://www.fmk.dk/fileadmin/user_upload/Politik_og_Strategi/FMK-i-udvikling-0818_01.pdf

 

  25 års Jubilæum i Abildhuset, 
Præstegårdsvej 12, Vester Aaby.

I år er det 25 år siden  Fåborg Kommune overdrog den private børnehave, Abildhuset til Lokalrådet for Vester Aaby, Aastrup og Pejrup, Vester Aaby Sogns Folkemindesamling, Pensionistforeningen for Vester Aaby, Aastrup og Pejrup og Ungdomklubben.

Bortset fra Ungdomsklubben, som desværre blev nedlagt, er det de samme der må have aktiviteter i huset. Kommunen har også åbnet for at Aastrup Lokalarkiv og Hjertestarterforeningen har base i huset. Dagplejerne har nøgle så de kan komme til toiletter og legetøj.

Dagen markeredes med Åben hus Fredag den 17 august fra kl. 14 – 17 med kaffe og kage, og ønskede man en øl, et glas vin eller sodavand var det også muligt at få det. Der var repræsentanter for alle brugerne, som glædede sig til at på de besøgende.

090718 Lokalrådet har fået nye samarbejdspartnere.

Vores Faaborg & Egn barsler med ny mentorkreds

Faaborg, 6 Juli 2018

Som led i arbejdet for at styrke iværksætteri og erhverv har Vores Faaborg & Egn stiftet mentorkredsen
Egnens Hule. Håbet er at støtte og videreudvikle både by og egn, blandt andet i samarbejde med kommunale tiltag, men først og fremmest bygget på privat initiativ og ansvarstagen.
Jeg er enormt stolt over, at det er lykkedes at samle en håndfuld så stærke og erfarne erhvervskræfter, som vi nu kan præsentere som de første mentorer i den frivillige mentorkreds Egnens Hule. Det er ikke bare folk, der regner med sådan lidt proforma at sidde tilbagelænet på sidelinien, når nye iværksætterier og udvikling af eksisterende erhverv skal i gang – det er folk, der er indstillet på at yde et stort og dedikeret stykke arbejde. Så ja, jeg er virkelig stolt siger Charlotte Stiller, administrerende direktør på Hotel Faaborg Fjord og bestyrelsesformand i Vores Faaborg & Egn.
Kredsen består i sin opstart af 6 lokale erhvervsdrivende, iværksættere og ledere, der tilsammen repræsenterer en bred og varieret kundskab om opstart, konceptudvikling, økonomi, vækst og markedsføring. Viden og erfaring, de håber, vil blive modtaget og brugt, når nyt skal skabes ellereksisterende skal videreudvikles.
“Jeg har drevet virksomhed i mange år, både her og i udlandet, og jeg mener virkelig, det er vigtigtat vi gamle rotter deler gavmildt ud af erfaringer, viden og energi. Det er ikke kun kommunens ansvar at skabe de bedst mulige vilkår for iværksætteri og erhverv, og jeg er meget stærk i min tro på, at et privat initiativ som dette både vil kunne sende stærke signaler om vilje, liv, saft og kraft i vores område – såvel som reelt løfte en stor opgave” siger Claus Eskildsen, administrerende direktør i Kami A/S, og nyslået mentor i Egnens Hule.
Egnens Hule lægger ikke fra kaj med et væld af definerede målsætninger for eksempelvis antal af gennemførte projekter i det første leveår, men går helt bevidst i luften med meget åbne arme og sind. “Vi har brugt nogle måneder på at diskutere formen, og har været så godt rundt i alle tænkelige scenarier, at vi føler os klar til at slå dørene op og råbe et rungende ‘velkommen indenfor til en snak’ til alle, der føler, vi kan yde meningsfuld støtte til nyt iværksætteri eller vækst i eksisterende virksomhed. At vi så undervejs kommer til at regulere vores mål og metoder er jo helt naturligt for et projekt som dette, der netop fødes af viljen til at gøre noget uden på forhånd at opstille alt for mange benspænd og lovværk om, hvad vi vil og ikke vil være med til. Nu håber vi bare, at en sand underskov af spændende og livsduelige projekter dukker op, og at vi kan betyde knald i stedet for fald for så mange som muligt” siger Stine Mjaaland, instruktør og producer i Mjaalands, og kreativ konsulent og mentor i Vores Faaborg & Egn. Se også http://faaborg.dk/egnens-hule/ og https://www.facebook.com/voresfaaborgogegn/videos/496448087460984/
Yderligere information:
stine@faaborg.dk / +45 27 62 32 34

 

Svar på ansøgning til Faaborg-Midtfyn Kommunes landdistriktspuljes
1. ansøgningsrunden 2018

290618   Tak for ansøgningen til Faaborg-Midtfyn Kommunes landdistriktspuljes 1. ansøgningsrunde 2018 vedr. projekt “Bålhytte på rekreativ plads Svendborgvej.”

Der er givet tilsagn på i alt  50.000 kr.

Kultur og lokalsamfundsudvalget lagde flg. grund for tilsagn til projektet:*
Projektet  tager afsæt i  både at tilgodese lokale aktiviteter, samt være en udbygning af faciliteterne for turister.Derfor gøres  tilsagnet  betinget af, at lokalrådet indgår i dialog med naturisme omkring placering af bålhytte/madpakkehus. Da projektet også er målrettet turisme  afsættes midler til skilte. 

Betingelser for modtagelse at tilskud.
Tilskud fra landdistriktspuljen på 50.000 kr. udbetales ved indsende af faktura på
afholdte udgifter.
Ønskes aftale om anden udbetalingsform bedes I rette henvendelse til Faaborg-
Midtfyn Kommunes landdistriktskoordinator Jens Peter Jacobsen.

I og med at udvalget har gjordt tilskudet betinget af en forudgående dialog, foreslås, at der i august 2018 afholdes et møde mellem repræsentater fra Bøgebjerg Lokalråd, Natur,Turistkontoret samt undertegnet.
Kommunenes Landdistrikskoordiantor vil arrangere dette møde.

Projektet er et anslægsprojekt og I skal derfor være opmærksomme på, at der i forbindelse med  projektet skal indhentes tilladelser. Forespørgsel kan rettes til BYG, Mellemgade 15, 5600 Faaborg. Tlf.: 72 53 21 04, E-mail teknik@fmk.dk

Når projektet er gennemført eller senest 31.12. 2019, ønsker Faaborg-Midtfyn
Kommune en kort redegørelse om projektet samt et projektregnskab.
I redegørelsen ser vi gerne anført antal frivillige arbejdstimer brugt i projektet.

Når I omtaler jeres projekt, som er støttet af Faaborg-Midtfyn kommune, bedes dette nævnt i annonceringer, pressemeddelelser, hjemmeside og lign.

Ændres projektet undervejs, bedes I rette henvendelse til undertegnet.
Uforbrugte tilskudsmidler pr.31.12 2019 eller ved projektets afslutning skal
tilbagebetales til Faaborg-Midtfyn Kommune.
Information om projektet undervejs i forløbet modtages gerne, ligesom I er
velkommen til at kontakte undertegnet, hvis I har spørgsmål vedr. jeres projekt.

Landdistriktskoordinator
Jens Peter jacobsen
72532074
jepja@fmk.dk

FMK i udvikling på gaden.

Du finder det lige her: http://www.fmk.dk/fileadmin/user_upload/Politik_og_Strategi/FMK-i-udvikling-0618-reduceret.pdf

 

Borgerbudget 2018.

Borgerbudget. Der er lavet en styregruppe med Connie Hede som formand og Niels Peter Ellegård på sidelinjen. De 166000 kr. bliver delt ud til hvert område med ca. 23500 til hvert område. Styregruppen skal sørge for at der bliver nedsat en arbejdsgruppe og opgaven blev her i aften (270618) forelagt lokalrådet. Her blev foreslået en arbejdsgruppe bestående af en fra pensionistforeningen, en fra ungdommen, en fra idrætsforeningen, en fra lokalrådet, en fra Åstrup – og Pejrup forsamlingshuse. Arbejdsgruppen skal være oprettet inden den 8 august, hvor der skal afrapporteres til styregruppen. Herefter indkalder arbejdsgruppen projekter, og bestemmer  rammerne for afvikling, stemmeafgivning. Alle projekter skal være indleveret inden 15 oktober, hvor de sendes til juridisk vurdering i forvaltningen. Når de er godkendte udføres den ramme arbejdsgruppen har lagt for afviklingen. Fremmede projekter kan godt indgå i andre lokalråds område og indgå i afstemningen. Disse projekter sendes direkte til formanden for styregruppen.

 

Sct. Hansbål

I forbindelse med den lange tørke og det stadigt eksisterende forbud mod bålafbrænding bliver vi nødt til at aflyse Sct. Hansbålet på pladsen ved Svendborgvej. Selv om der skulle komme regn i løbet af tiden op til Sct. Hans er det ikke forsvarligt inde i byen at afbrænde bål.
For nylig sponsorerede Helen og Gunnar “Vand” en bænk og Lokalrådet har opsat yderligere en bænk på Sct. Hanspladsen, så der nu er tre, og der er opsat et fyrfadskar til bagning af snobrød, hvis man ønsker at gå over og hygge sig i det fri med børnene.
Endvidere en lille grill, fabrikeret af Halldor Sørensens tidligere elever på Nyborgskolen og to skraldestativer op på Sct. Hanspladsen.

Vi har i tankerne senere at etablere en fast grill på pladsen. Hvis man benytter grill så tøm den på den bare jord, der er fremkommet i forbindelse med anlægning at sti til pladsen.
Vi har også søgt midler til en bålhytte derovre, så både lokalbefolkningen, men også cykelturister kan opholde sig her lidt længere – handle ind i Brugsen og spise is hos Konnerup.

Hvis man flytter bænkene ud på græsset, så vær søde at sætte dem ind igen efter brug. Kommunen vil ikke slå græsset hvis der forhindringer på plænen derovre.

Mvh. for Bøgebjerg Lokalråd

Kort- og stigruppen.

150618 Gruppen, som udsprang af kaffeklubberne, har virkelig knoklet og opnået et flot resultat. Første synlige tegn er bænkesættet på Dyssevej, men meget mere er ved at være klar til udførelse. Lokalrådet har været med på sidelinjen og samarbejdet med gruppen i bl.a. møder med kommunale embedsmænd og økonomi. Billeder og filmklip på http://24-7sydfyn.dk/

Årsmøde 

Bøgebjerg Lokalråd afholdt årsmøde 280318

onsdag den 28. marts 2018 kl. 19.00 i Abildhuset Præstegårdsvej 12, Vester Aaby.
Årets beretning kan findes under menuen “Lokalråd” – “Beretninger.”

Konstituering:
Formand Connie Hede, Vester Åby
            Næstformand Kirsten Simonsen Vester Åby
            Sekretær Halldor Sørensen Vester Åby
            Kasserer Hanne Jørgensen. Vester Åby
Medlemmer Lena Frederiksen Vester Åby
            Lars Biilmann Vester Åby
            Torben Bentsen Pejrup
Suppleanter Hanne Jørgensen Vester Åby
            Kamilla Bentsen Pejrup
            Helle Birk Pejrup

 

Ny forening: d. 26 februar 2018
var der stiftende generalforsamling på
“Vinger på Åstrup Mølle”.

http://vingerpaaaastrupmoelle.dk

Åstrup Mølle er privatejet af Jeanette og Bjarne Ingwersen. Det kan være problematisk at søge fonde som privat og en forening formodes at kunne favne en bedre grund for ansøgninger, idet det jo ikke kun er i ejerens interesse, at der kommer vinger på møllen. Den jo er et vartegn for hele egnen og afbilledet på utallige brochurer og turistinformationer.
Bestyrelsen består af :
Niels Krogh, Vester Åby,
Villy Anneberg, Pejrup,
Lena Pedersen, Åstrup,
Sigrid Larsen, p.t. Åstrup,
Svend Erik Lindebjerg, Åstrup

 

 Den 23 Februar var der generalforsamling i Vester Åby/Åstrup/Pejrup Pensionistforening

Bestyrelsen består af:
Ole Simonsen (Formand) 61162767
Vagner Nielsen (Næstformand)
Poula Hansen (Kasserer)
Eva Hansen (Sekretær)
Gunnar Jensen (Bestyrelsesmedlem)
Else Carlsen (Bestyrelsesmedlem)
Gunnar Frederiksen (Bestyrelsesmedlem)

Nedenstående gennemført 12 april

1 marts indvielse af de nye legeredskaber på Præstegårdsvej. fra 15 – 16

                             

Borgerbudgetmidlerne for 2017

Afviklingen af borgerbudgettet blev afholdt på Bøgebjergskolen og indledt med velkomst af Connie Hede, formand for Lokalrådet og hun redegjorde samtidig for de retningslinier styregruppen havde vedtaget at fremlægge. Det indebar tildeling til 3 projekter. Retningslinierne accepteredes uden indsigelser af de fremmødte.
Mødet blev afholdt med deltagelse af 14 personer. Knud Westdorf fra Skolebestyrelsen bad om udmelding af projekter. Der var indkommet 3 projekter.

Hver projektholder fremlagde deres projekt med formålsbeskrivelse, handlingsplan og budget. Der var afsat 10 minutter til fremlæggelse af hvert projekt. Herefter kunne folk spørge ind til projekterne.

Der blev foretaget en afstemning med håndsoprækning.

Projekt 1. Multibanen under Bøgebjerg Idrætsforening ansøgte om maximal beløb, hvilket kunne udgøre 9000,00. De mangler i øjeblikket 100000,00 kr p.gr.a. dyre jordbundsprøver.

Projekt 2. Pejrup Forsamlingshus ansøgte om 9174 kr. til en ny ovn. Den gamle er både for lille og udslidt og kan ikke følge med til de kultur- og andre arrangementer, der med jævne mellemrum afholdes i huset.

Projekt 3. Bøgebjerg Lokalråd ansøgte i forbindelse med Sct. Hanspladsen i Vester Åby om 6625,00 kr. til en befæstet sti fra cykelstien og ind til pladsen med bænke, således at adgangen lettes for gangbesværede og cykelturister.

Forslag fra Niels Krogh om at tildele projekt 2 og 3 det fulde ansøgte beløb og lade projekt 3 få resten af pengene blev enstemmig vedtaget forsamlingen.

Resultat:

Projekt 1.          11201,00 kr.

Projekt 2.          9174,00 kr.

Projekt 3.          6625,00 kr.

Tilsammen 27000,00

Samlet bevilling                                                                                                           28534,61.
Lokalrådets udgifter: Annonce i Lille Avis.                                                                1338,75
Indkøb af div. i forb. med afvikling af mødet.                                 559,00

Lokalrådets underskud:                                                                                                  364,14

 

 

1. søndag i advent.
Familiegudstjeneste, tænding af juletræet og gløgg og hygge i præstegården.
Juletræet ved fuglen blev tændt 1 dec. Flot at køre gennem byen om aftenen.

Egnsfesten 28 okt 2017.
Som sædvanlig blev det en god aften med god mad fra Stigs køkken

og en fin og dansevenlig musik af Posten, Piloten og Pianisten.

Mange frivillige havde sørget for flot opdækning og at alt

funktionerede.

Årets VAAP’er
Traditionen tro blev den ildsjæl annonceret som har gjort en ekstra indsats i lokalområdet.
I år blev det helt fortjent arkivleder Gerda Nielsen. Gerda har med
stor energi både ordnet arkiv og lavet flot indsats i formidlingen af
arkivalierne. Fra lokalrådet kan vi nævne udstilling ang. jernbane
broen, Lutheråret m.m. Gerda har også trodset udfordringen med at lære sig den elektroniske arkivering.
Stort tillykke til Gerda.

Reformationsjubilæet i Vester Aaby-Aastrup-Pejrup

Kirkens Døgn 8 9 sept. 2017
Se billeder her

Danmark Dejligst Danmarks største Havefest
Kæmpe succes – tillykke til arrangørerne og alle de frivillige.
Billeder her

Legepladsen på Præstegårdsvej. Arbejdsdag lørdag den 12 august m.m. Se mere tekst og billeder her.

 

Sct. Hansaften 2017.


Igen i år har lokalrådet stået for afholdelse af Sct. Hans aften. Der deltog godt 100 voksne og ca. 20 børn. Bålet blev tændt kl. 20. Formand for lokalrådet Connie Hede holdt båltalen, som kan høres på Ole Petersens you tube opslag
https://www.youtube.com/watch?v=XaEjC2b6Rs8&feature=youtu.be

Mere tekst og billeder her

Borgerbudget 2017

Den 14 juni havde kommunen indkaldt til et møde om Borgerbudget 2017. Hver af de 3 områder i Fåborg Midtfyn Kommune, Fåborgegnen, Ringeegnen og Forstadsbåndet deler puljen på 500.000,00 efter antal personer bosat i området. Fåborgegnen fik tildelt godt 169000,00.
På mødet blev det diskuteret om puljen skulle holdes intakt, og tildeles projekter i hele området, eller vi skulle dele den ud til de enkelte lokalråd/øudvalg. Mødet endte med at det blev vedtaget, at hver lokalråd uddelegerer opgaven, og starter med at få sammensat en gruppe på 3 – 4 personer, som vil stå for at indkalde projekter og sørge for at det videre forløb afsluttes med en offentlig afstemning. Vil DU være med i en styregruppe, så henvend dig til lokalrådet.
Beløbet i vores område andrager ca. 19.000, og der vil være dækning til udgifter i forbindelse med annoncering o.l.
Gruppen skal være nedsat og der skal meldes tilbage til Lokalrådet hurtigst muligt og senest 8 august. Det vil være bedst med repræsentanter for hvert af de lokale områder. Lykkes det ikke at få nedsat en gruppe vil pengene gå tilbage til hovedpuljen. Hvis man har projekter der overlapper andre områder, kan man samarbejde med disse og derved forhøje budgetkronerne.
Til Borgerbudgettet kan der ansøges om næsten alt mellem himmel og jord. Det skal blot kunne rummes under kommunens udviklingsstrategis 3 B’er. Bosætning, Beskæftigelse og erhverv, Borgertilfredshed og omdømme. Det er så meningen projekterne skal præsenteres på et indkaldt borgermøde og der ved afstemning bliver dømt ude eller inde. Arbejdsgruppen bestemmer inden borgermødet om puljen skal deles eller hele beløbet tilfalder et projekt. Man skal selvfølgelig være bosiddende i et af de gamle sogne Vester Åby eller Åstrup.

 

Flagalleen.
Flagalleen havde d. 6 juni 2017 5 års jubilæum. Alleen blev rejst 1. gang da Prins Henrik besøgte Konnerup Chokolatier i Vester Åby. Den har i alt været oppe 112 gange. Tak til flagholdene gennem alle årene.

Reformationsjubilæet i

Vester Aaby-Aastrup-Pejrup

Kirkens Døgn 2017

Foreninger og menighedsråd
Foreløbigt Program for Kirkens Døgn  8.-9.september 2017

 Fredag den 8. september:
10.00:            Salmemarathon i Aastrup Kirke
11.30:            Vandretur på Aastrup Kirkegård
13.30:            Vandretur på Vester Aaby Kirkegård
14.00:            Udstilling om kirker og præstegård åbner i Abildhuset og Konfirmandstuen
15.00:            Havevandring i Vester Aaby Præstegårdshave – fortælling om sjældne træer
16.30             Pia Sigmund, fortæller Luther for børn.
19.00:            Tableau med Lutherfortælling og rollespil i teltet på Sankt Hanspladsen
20.00: Fakkeltog til Vester Aaby Kirke
ca. 20.30 Aftenandagt i Vester Aaby Kirke

Lørdag den 9. september:

 9.00:            Morgenbord i teltet på Sankt Hanspladsen
10.30:            ”Katekismuskuppet” ved Esther Rützou
13.30-16:      Reformationsorienteringsløb i Vester Aaby – ved Idrætsforeningen
13.30:            Kirkegårdsvandring på Vester Aaby Kirkegård
14.00:            Udstillingen i Abildhuset og præstegården åbner
15.00:            Havevandring i Vester Aaby Præstegård – fortælling om sjældne træer
18.00:            Luthermiddag i teltet på Sankt Hanspladsen                        -musikalske indslag og bordtale
22.00:            Afslutning

 Bøgebjerg Lokalråds beretning 2016/17. Se beretningen her

 

Bøgebjergmessen 5 marts 17.

      Mere her

Fastelavnsfest:
Det er nu 3. gang der afholdes fastelavnsfest i Bøgebjerghallen og dermed er tradtionen vel slået fast. Se flere billeder her.

Plant et træ. Fejring af 500 året for Reformationen.

I anledning af 500 året for Den Lutherske Reformation blev der i dag 26 feb 17 plantet et træ på Vester Åby kirkegård. Se mere her.

DSC_0019 b

Skoleteater
Den forsvundne Mumie. Skoleteater på Bøgebjergskolen. 080217  Se alle billeder her. 

Sponsorspisning
Dagli’ Brugsens & Skolebestyrelsens sponsorspisning 2017.
STOR opbakning til Dagli’ Brugsens & Skolebestyrelsens gratis mad 2017. Der blev købt lodder og drikkelse for mere end 6.500 kr.
Flot flot – penge som går til Bøgebjergskolens lejrskole i juni måned. Tak til de fremmødte. Se billeder her.

Nytårskur for Kistebærerlauget.
100117

Der sker meget forskelligt vigtigt frivilligt arbejde her i V .Aaby. Vi er en gruppe på 9 frivillige der siden 2012 har dannet et kistebærerlaug, der i forbindelse med bisættelser/begravelser bærer kisten ind i kirken inden den kirkelige handling. -vi stiller med 3 mand til indbæringen – den fjerde er bedemanden. Kirkepersonalet må iflg. arbejdstilsynet ikke bære på kister, derfor denne gruppe. I dag holdt vi den årlige Nytårskur i præstegården. Gruppen består af flg medlemmer; Anders Hansen – Halldor Sørensen – Helge Dahl – Svenåge Tommerup – Hans Erik Kristensen – Mogens Lysholt – Kristian Pedersen – Thomas Ravn og opslagets ophavsmand.
Holger Pedersen som har været med fra start har nu ønsket at blive afløst. Afløseren blev Kristian Pedersen.
nytaarskur-c

Borgerbudget 2016
Lokalområdet blev tildelt 16000 til Petanquebaner m.m. i Åstrup og 50.000 til Mulitibanen.
Se mere her

1. søndag i advent bød på tre tiltag i Vester Åby. Se dem her. 

Viadukten og den gamle Svendborg – Faaborg jernbanes jubilæum.

I forbindelse med jernbaneviadukten på Faurshøjvej, Vester Åby og Fåborg – Svendborg jernbanens 100 års jubilæum, lavede Lokalrådet i samarbejde med Vester Åby Sogns Folkemindesamling en udstilling omkring banen og dens sideaktiviteter. Arrangementet med udstillingen blev afholdt i Abildhuset, Præstegårdsvej 12, Vester Åby, 5600 Faaborg fredag den 25 nov. fra 14 til 18. (den rigtige dato var 24 nov. men andre arrangementer gjorde, det blev afholdt den 25)
Vi serverede en kop kaffe med kage, en småkage og et glas vin.
Der var mulighed for snakke med lokale om banen, og der kunne søges yderligere information på Lokalrådets computer, som var til rådighed på dagen. Endvidere kørte der et fjernsyn med Svenåge Tommerups cd nr 3 som har sekvenser fra banen. Til de der ikke ved det har Svenåge Tommerup optaget indtil videre 9 cd med begivenheder fra lokalområdet. Rækken af cd’er spænder over mange år. De kan købes for 75 kr. pr. stk. hos arkivleder Gerda Nielsen, Vester Åby Sogns Folkemindesamling. Der er billeder fra markeringen her.  

dsc_0003-b

 

Egnsfesten. d. 29 okt.
Meget velfortjent blev formand for pensionistforeningen Ole Simonsen udnævnt til årets VÅP’er 2016 billede her http://www.vesteraaby.net/

Loppemarked i Pejrup Forsamlingshus 170916
dsc_0254-b

dsc_0255-b

dsc_0256-b

Spejdernes loppemarked. Se det hektisk forløb her

dsc_0021-b

Cykelholdtes sommerudflugt 7 sept 2016
DSC_0224 b
Se mere her.

Åben hus i Abildhuset. 20 august 16. Se mere her.

CAM01613

Sct. Hans.

Sct Hans aften druknede i regn og desværre var der, fuldt forståeligt, mange der gik hjem. Det blev dog opholdsvejr igen og med hjælp fra Åge Kirkegård og Niels Erik Thing fik vi et flot Sct. Hansbål. Alt blev brændt af. Det blev til en skøn sommeraften og kl. 0.30 kunne sidste brandvagt forlade stedet.  Billeder og mere her.

Skoleafslutning og fællesspisning på Bøgebjergskolen.
DSC_0175 b
Se mere her.

Bøgebjergfesten. Efter et par heftige regnbyger kom der gang i festen.

Se billeder her

Lys på Fuglen.

Niels Kroghs store arbejde med at få tingene til at falde på plads med at få belyst fuglen lykkedes endelig. Se billeder og mere her.

Cykelholdets Drejøtur.
IMG_1396 b

Lars Kirkegård brugte en dag på at give cykelholdet en tur til Drejø. Se mere her

Sct. Hanspladsen eller Rekreativ Plads Svendborgvej v. Åby.

DSC_0415 b
Se pladsen forskønnelsesproces. Vi er ikke færdige, så der kommer nok flere billeder til.
Billeder her

Nyt L0go. 
Lokalrådet har fået nyt logo. Det er udarbejdet af Helding grafiker fra Ollerup. Det gamle var for gnidret og fremstod ikke skarpt nok. (Er på vej)

Årets V.Å.P.’er 2015

1-DSC_0237
Flemming Hougaard

Arbejdsdag i Lokal rådet
1-DSC_0009 1-DSC_0012
Sankning af sten i “Den gamle Grusgrav” På billedet ses Halldor Sørensen og Aage
Kirkegaard (19. sept. 2015)

1-DSC_0001
Kent Rosenly, bydes velkommen til Vester
Åby,  af  Bøgebjerg Lokal (7 Sept. 2015)

DSC_0002
Den 21 august ved åbent hus i Abildhuset. Dagen er startet med aktiviteter på de grønne områder og her på billedet er Charlotte i gang med krolf. Hun siger, hun stadig har noget at lære ‘-) Senere var der grillarrangement og heldigvis så det ud til at vejret med os hele dagen.
______________________________________________________________

Arbejdsdage i Lokalrådet
19. september og 3. oktober 2015 begge dage kl. 9:00
Abildhuset, Præstegårdsvej 12, Vester Åby
Alle kan deltage, uanset hvor godt hænderne er skruet på, der både store og små opgaver.
Se mere i “Bøgebladet” side 32 eller her

Lokal01
___________________________________________________________
Den Gamle Grusgrav er blevet planeret. 5. juli
 
DSC_0101DSC_0104

Sankt Hans

DSC_0047 DSC_0082
Krage Sø
DSC_0003 DSC_0004
Pejrup Forsamlingshus
IMG_0115 IMG_0117
Dagplejen ved Abildhuset

___________________________________________________________________

6. juni 2015
Bøgebjerg Lokalråd har opsat badebro ved Nab Strand

Bade02Bade01

 

Bade04Bade03