Abildhuset

Abildhuset, Præstegårdsvej 12, Vester Aaby. 5600 Faaborg

Vis på kort

Følgende Foreninger/klubber er faste brugere i dagligdagen af Abildhuset til møder og andre arrangementer.
Lokalrådet
Vester Aaby Folkemindesamling
Åstrup Folkemindesamling
Pensionistforeningen
Hjertestarterforeningen
Dagplejerne har også nøgle til huset.

Fællesudvalget for huset har pt. valgt Connie Hede. Dyssevej 1 Vester Åby som kontaktperson for Abildhuset.

Vedtægter for Abildhuset Præstegårdsvej 12, Vester Aaby.

  • 1.

  Abildhuset er kommunens ejendom, med de faste udgifter, dvs. at el, varme, vand, ejendomsskatter og forsikringer, betales direkte af Faaborg-Midtfyn Kommune.
  Faaborg-Midtfyn Kommunes byggeansvarlige administrerer indvendig og udvendig vedligeholdelse af ejendommen.
  Til dækning af øvrige udgifter betaler Faaborg-Midtfyn Kommune et fast årligt tilskud til huset på 10.000 kr. iflg. brugeraftale fra 15-02-2001.

  Huset består af 1 køkken, 2 toiletter, 1 rengøringsrum, l entre, 3 små rum og 1 fællesrum.

  Der ud over har Bøgebjerg Lokalråd, Vester Aaby, Aastrup og Pejrup,
  Vester Aaby sogns Folkemindesamling og
  Aastrup Folkemindesamling hver egne aflåste rum.

  • 2.

  Ifølge underskrevne aftale pr.02-03-1994 mellem Faaborg Kommune v. borgmester Richardt Hansen og Mogens Lunde Hansen og bestyrelsen for den selvejede institution Vester Aaby Børnehave, Præstegårdsvej 12, Vester Aaby v. formand Niels Hartley, Anders Jensen, Alice Madsen overgik huset til Fåborg Kommune.

  Husets brugere pr. 01-01-2017 er 6 lokale foreninger, der hver har egne nøgler.

  1. Bøgebjerg Lokalråd, Vester Aaby, Aastrup og Pejrup.
  2. Vester Aaby Sogns Folkemindesamling.
  3. Aastrup Folkemindesamling.
  4. Vester Aaby, Aastrup, Pejrup Pensionistforening.
  5. Vester Aaby, Aastrup og Pejrup Hjertestarterforening.
  6. Dagplejerne

  Kommunens bygningsansvarlige kontaktperson til Abildhuset og husets kontaktperson til kommunen beslutter og afgør, om der er åbent eller lukket for flere foreninger.

  Husets ”bestyrelse” består af de enkelte selvstændige foreningers formænd og 1 bestyrelsesmedlem fra hver bestyrelse.

  • 3.

  Ansvaret for huset. Husets brugere vælger i fællesskab en kontaktperson til kommunen.

  Kontaktpersonen har til opgave overfor kommunens byggeansvarlige, at vælge en person til at vedligeholde området omkring huset. Det gælder græsklipning 1 gang om ugen i sommerperioden, holde rent for ukrudt, hækkeklipning 1 gang om året, samt snerydning ved huset.

  Kommunens kontaktperson og husets ansvarlige skal løbende kontaktes om ændringer.

  • 4.

  Kontaktpersonen styrer husets forskellige nøgler.

  Foreningerne nr. 1-2-3 har hver fået 2 nøgler udleveret til hoved/kælderdør samt til egne rum.

  Nr. 4 Vester Aaby, Aastrup og Pejrup Pensionistforening har fået udleveret 2 ens nøgler til hoved/kælderdør.

  Nr. 5 Vester Aaby, Aastrup og Pejrup Hjertestarterforening og
  nr.6 Dagplejen har hver 1 nøgle udleveret til hoved/kælderdør.

  Hver person skal både kvittere for modtagelse og aflevering efter endt tilknytning til huset.

  Handlingen skal føres til protokols.

  De 6 foreningers nøgleansvarlige må ikke overlade fællesrummene til private formål.

  Kommunens kontaktperson for Abildhuset Præstegårdsvej 12 er én af de byggeansvarlige, der har 1 A nøgle til huset.

 

Side 2 af 2

 

 • 5.

Kassereren. En person, der skal være medlem af mindst en af husets foreninger og er valgt blandt husets brugere, skal føre regnskab med de midler, der modtages hvert år fast fra kommunen.

Udgifterne er til dækning af græsklipning og hækklipning omkring huset, internetforbindelse samt mindre reparationer og nyanskaffelser til huset.

Regnskabet skal revideres og godkendes af en revisor.
Det reviderede regnskab, der følger kalenderåret, skal hvert år afleveres til kommunen.

 • 6.

Kalender. Alle skal skrive sig på en aktivitets kalender. Den der skriver sig på en dato først, har brugsretten til fællesrummene. Alle skal efter brug af huset rydde op og gøre rent efter sig selv, efterlade i samme stand, som man modtog huset.

 • 7.

Aastrup – og Vester Aaby Sogns Folkemindesamling bruger begge fællesrummet, da hvert arkiv har pladsmangel, når der kommer besøgende, der vil se arkivalier og f. eks få kopier af deres aner eller oplysninger omkring deres hus, som arkiverne har liggende.

 • 8.

Vester Aaby, Aastrup og Pejrup Pensionistforening.
Huset og området omkring huset bruges af pensionisterne til forskellige aktiviteter gennem hele året. Der henvises til kalenderen med pensionisternes aktiviteter.

 

 • 9.

Bøgebjerg Lokalråd, Vester Aaby, Aastrup og Pejrup har til formål at fremme det arbejde, der gennem samarbejde mellem lokalområdets beboere, kommunale politikere og myndigheder at bevare og videreudvikle lokalsamfundene og disses fysiske, kulturelle og demokratiske muligheder og værdier i Faaborg-Midtfyn Kommune. Der henvises til kalenderen med lokalrådets aktiviteter.

 • 10.

Vester Aaby, Aastrup og Pejrup Hjertestarterforening og Dagplejen. Der henvises til aktivitetskalenderen med deres aktiviteter.

 • 11.

Fællesmøde. Der afholdes 1 fast årligt fællesmøde for husets brugere i uge 12. med en dagsorden for årets aktiviteter. Dagsorden bliver sendt ud til alle foreninger senest 1 uge før mødet.

 • 12

Vedtægter.    Ovenstående vedtægter erstatter alle tidligere vedtægter og brugeraftaler.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Abildhuset er en dejlig plet, med et grønt område, legeplads, bålplads med opsat grill, bord/bænke sæt og 2 petanquebaner, som man alt sammen er velkommen til at benytte, ganske gratis mod at man rydder op efter sig. Der bliver endvidere spillet krolf på det grønne område bag huset.

Abildhuset 1

Stor dejlig græsplæne som altid er velholdt. der er hockymål, så denne sport kan også udøves på plænen.

abildhuset%20grillplads[1]

Gårdsiden med bænke og grillplads

abildhuset opholdsareal 2b

Kig op mod haven, hvor krolfbanen gemmer sig

Abildhuset 3

På det grønne område op mod byen er der legeplads til de mindste. Der er også lavet nogel “bakker” til MTB cykling. Det bliver nu mest brugt til kælkning af de mindste, når der ellers er sne at kælke på.