I 2015 trådte 5 lokalråd i aktion for øget bosætning og turisme i oplandet til Faaborg

 Der er indledt et samarbejde mellem 5 råd, som dækker Faaborgs opland

 1. Faldsled-Millinge-Svanninge Lokalråd,
 2. Horne Lands Lokalråd,
 3. Lokalrådet for Korinth og Øster Hæsinge,
 4. Bøgebjerg Lokalråd og
 5. Haastrup Udviklingsråd
 6. Lidt senere i forløbet, maj 2016, kom Diernæs Landsbyforening med.

Formålet med dette samarbejde var at tiltrække flere tilflyttere/turister/campister. Vi ønskede at udarbejde en folder og nogle små film, hvor vi kunne præsentere vores egn og dens kvaliteter, en formidling direkte fra os, der allerede bor her.
Initiativet er bl.a. udsprunget på baggrund af Faaborg Midtfyns Kommunes udviklingsstrategi 2015-2030.

Vi startede med undersøgelser i vores lokale område. Hvor mange huse er der til salg, hvor mange B & B, kroer/spisesteder, campingpladser/sheltere og sommerhuse. Vi ønskede at få ejendomsmæglere i tale med henblik på at få dem til at medfinansiere vores folder. Dette lykkedes for os, også at få tre banker og et boligselskab involveret, dvs. de har alle fået et indstik ind i folderen, som de selvfølgelig så har liggende i deres forretninger.
Men pegene fra ovenstående er jo ikke nok, til dette tiltag. Så der skulle søges penge, mange penge. Der blev bl.a. søgt om penge fra LAG SØM og Kommunens Landdistrikspulje. Der blev også søgt om penge fra Kommunens Borgerbudget, vi kom desværre kun så langt, at vi stod på podiet, sammen med 3 andre ansøgninger, men der blev kun uddelt penge til ét projekt.

Vi fandt også ret hurtigt ud af, at vi skulle have professional hjælp, og vi fik fat i Karen Elberg, Meet the Locals, Svendborg, som forstod at spørge os og vejlede os igennem denne nye jungle.
Hun fortalte os, at film ikke måtte være for lange, maks. 3 min., og et meget værdifuldt råd var: Link filmen til hjemmeside, facebook og you tube. Filmene skulle vise vort dejlige landskab, og interviewe udvalgte landsbyfolk, som kunne repræsentere dagligdagen.
Vi havde f.eks. brugt meget tid (alt for meget tid) på at finde ud af, hvad den overordnede titel skulle være, ligeledes om folderen skulle have et logo.
Karen blev ”tovholder” på vores projekt i oktober 2016, hun skulle stå for bl.a. tekster til layout, og kontakt til grafiker.
Den 5. januar 2017 blev der afholdt møde igen, og Karen redegjorde for vores beslutninger: ”Der laves en trygsag i a4, på indersiden er der et kort over området med institutioner, skoler, købmænd o. lign. Ydersiden er en ”appetitlig” beskrivelse, men ingen detaljer af de enkelte landsbyer. Ekstra lomme til indstik til landsbyerne, ejendomsmæglerne og bankerne. De enkelte områder holdt internt møde om, hvad de ønskede skulle med af fotos og vises frem på en drone film. Den 8. marts blev en aften med en livlig diskussion, Karen havde sendt for- og bagside, samt kort om området til os.

Vi enedes om: Kort: Hvert af de tre områder (Haastrup/ Faldsled-Millinge-Svanninge, Horne Land og Korinth/Øster Hæsinge/Bøgebjerg og Diernæs) får tre forskellige farver, forklaring sat i en transparent boks. For- og bagside: Karen ville lave 2 oplæg af hver side, som hun sendte til os, og som der senere var endelig afstemning om. Logo og mailadresser: sættes på omslagets kant.
Ved mødet i april blev der fastlagt temaer for rådenes indstik, opdelingen var som følger:

 1. Fritidsliv-stier-cykel/rideruter- sheltere: Korinth/ Øster Hæsinge
 2. Events: Diernæs og Faldsled/Millinge/Svanninge
 3. Kulturarv: Haastrup
 4. Kulturliv: Horne Land
 5. Trafik/Logistik: Bøgebjerg

Indstikkene skulle koordineres så alle skulle stå som ens, hvilket en grafiker ordnede for os.
Vi havde en meget heftig debat om vores dronefilm, som senere blev redigeret, og jeg tror, at alle er tilfredse med den i dag.

Vi finder sammen flere gange og samler folderen og lægger indstik i, dette gøres effektivt, men med livlig snak. Der er blevet trykt 10 tusind foldere, så der er noget at fortsætte med.
Vi har delt ud i de respektive områder til Hoteller, b & b, turistkontorer, museer/seværdigheder, campingpladser, motorvejsrastepladser, forsamlingshuse, købmænd, havne, selvfølgelig mæglere og banker.
Vi har været på messer og andre events og uddelt indstiksfolderen og fået en snak med interesserede.

Der har været afholdt 25 møder med ca. 10 deltagere hver gang i mindst 2 timer. Hvilket giver 500 timer, dertil kommer vores ”hjemmearbejde”.

 Vi synes, at det har været det hele værd, at vi har skabt noget unikt, som folk ikke bare tager, for at smide det væk, fordi der er holdt en vis standart. Uden økonomisk støtte fra bl.a. LAG Søm, Kommune, banker og velvillighed fra ejendomsmæglere havde projketet ikke kunnet fuldføres. Tak til alle vore sponsorer og alle frivillige, som har ofret en masse tid på projektet.

Se Lokal dronefilm her:
https://www.dropbox.com/sh/kipo12odyeo1nw4/AAAZ7VYMoH0jyVl_abLC8rvYa?_=1&dl=0&preview=Korinth+V.+%C3%85by+%C3%98.+H%C3%A6singe+-+Version+LOGO.mp4

Og på You Tube https://www.youtube.com/watch?v=fL_hXxDpImI&feature=youtu.be

Film på Drop Box fra hvert enkelt område:

https://www.dropbox.com/sh/kipo12odyeo1nw4/AAAZ7VYMoH0jyVl_abLC8rvYa?dl=0