Erhvervsgruppen/link

 Bøgebladet Maj 2015
Har holdt et enkelt møde, men har svært ved at finde ud af, hvad den skal gribe i. Har vi de rigtige medlemmer med?
tovholder er på ferie og brugsuddeleren har fået andet job. Vil gerne have et møde med Tyge, står på stand by indtil det er sket. De aftaler mødedato med Tyge.

(Her kan gruppen komme med yderlige indlæg)