Flagalleen

   

 

             

 

 

 

      Bestilling
 

Procedure ved bestilling af flagalleen:
Halldor Sørensen modtager bestilling på mobil 23803125 eller email hgs@vesteraabymail.dk 
Der kan bestilles på 3 måder
1. Standardflagning gennem Vester Åby 36 flag kr. 350,00 kr.
2. Udvidet standardflagning med 10 flag på Bøgebjergvej til hallen 400,00 kr. 
3. Lille flagning med 10 flag på Bøgebjergvej til hallen. 150,00 kr.
Frist for bestilling 7 dage. Ved kortebestillinger pålægges gebyr på 50 kr. Det er frivillige folk der sætter flag op i al slags vejr og de har krav på en rimelig frist.
Beløbet indbetales på konto 0828 – 0003216144 med tydelig angivelse af indbetaler.
Halldor Sørensen giver din bestilling videre til sjakbejs for 3 mand. Disse agerer og får alleen op og ned. Nemt og festligt for dig, som gerne vil markere en festdag med en flot række af flag. Hvis man ønsker det sætter Jørgen Gundertofte et opslag på FB og hjemmesiden og Dagli’brugsen et skilt ud med information om anledningen til at Flagalléen er rejst. Giv besked sammen med bestilling.

Historie.

I lokalrådet havde vi talt om ønsket om en flagalle’. På trods af indsamling i lokalområdet af midler til hjertestartere og stole til hallen, lykkedes det med stor indsats af Niels Moritzen og Lars Biilmann at indsamle midler til indkøb af flagalle’. Lars  forhandlede med vejdirektoratet som indvilgede i at sætte rørholdere af til aleen – 36 i alt.
Vi skulle gerne have den færdig til Prinsens besøg hos Connerup i Vester Åby d. 6/6 2012. Stængerne med tilbehør blev leveret som løsdele hos Hans Henrik Johansen, Svendborgvej 362 i Vester Åby, som gav husly for stængerne, og Lars Biilmann, Niels Moritzen og Halldor Sørensen fik travlt. Den 2/6 brugte vi lørdagen på at montere flagstænger og flag. Vi nåede at lave en halv flagalle til Prins Henriks besøg. Godt han kørte samme vej tilbage, som han kom <;-))
Nedenstående billeder er taget af Halldor Sørensen fra monteringen og Kirsten Moritzen fra opsætnigen ved prins Henriks besøg.
Vi transporterede stængerne på lånt trailer. Målet er at få vores egen faste trailer, og det ser ud til at lykkes. Herom senere.