“Aktive Bøgebjerg”

“Kaffeklubberne” efter stormødet i januar.

Udvikling omkring Ø-Havstien og Svelmø
Kontaktperson: Vicki Malmer/mail: vickigarner@hotmail.com
Sidste

Aktivitetscenter
Kontaktperson: Marianne Steffensen/mail: 4msteffensen@mail.dk
Sidste

Sundhed i Hallen
Kontaktperson: Maja Castor/Mail: majacastor@live.dk
Sidste

De unge tilbage i Hallen/Aktiviteter i hele byen
Kontaktperson: Mette Gerber Jensen/mail: mette@gerberjensen.dk
Sidste

Byfornyelse og forskønnelse.
Kontaktperson: Connie Hede/mail: hedeconnie@gmail.com
Sidste

Kortlægning af gang og cykelruter
Kontaktperson: Svenåge Tommerup/mail: bsto@mail.dk
Sidste

Støttegruppe for kulturelle tiltag
Kontaktperson: Ingrid Thyssen/mail: ingridthyssen64@gmail.com
Sidste

Eventgruppe
Kontaktperson: Halldor Sørensen/hgs@vesteraabymail.dk
Sidste

Aktiviteter for børn.
Kontaktperson: Claus Juul Jørgensen/mail: gladejuul@gmail.com
Sidste

Fælles “fodslaw” i Bøgebjerg.
Kontaktperson: Pia Skov/tlf. 60170630
Sidste

Erhvervsgruppen
Kontaktperson: Mads Steffensen/mail: 4msteffensen@mail.dk
Sidste