V. Aaby, Aastrup og Pejrup Hjertestarterforening

logo hjertestarterforening lille

2017: Vester Åby, Åstrup og Pejrup Hjerterstarterforening afholder generalforsamling den 4/4 kl 19.30 i Abildhuset, Præstegårdsvej 12 Vester Åby

Stiftelsen.

13 sept. 2012 blev der holdt stftende generalforsamling for V. Aaby, Aastrup og Pejrup Hjertestarterforening. Der var 13 fremmødte. Niels Krogh bød velkommen og Niels Moritzen blev valgt til dirigent. Vedtægterne blev gennemgået § for § og blev endelig vedtaget med få rettelser.
Der blev valgt en bestyrelse bestående af Anne Charlotte Jessen, Åstrup, Merete Petersen, Pejrup, Alice Pedersen,  Preben Ellingsen og Anders Hansen, alle V. Åby. Bestyrelsen konstituerer sig snarest.
Suppleanter: Holger Petersen og Birthe Tommerup, begge V. Åby
Som revisor valgtes Arne Hvidtfeldt og suppl. Niels Moritzen

Endelige vedtægter for V. Aaby, Aastrup og Pejrup Hjertestarterforening. Klik her

Placering: de 4 hjertestartere er placeret på flg. bygninger – Lægehuset Ines Milling V. Aaby –
Ved
Bøgebjerhallens indgangsparti-
Åstrup kirkes graverhus
Pejrup Forsamlingshus
.

Flg. firmaer og fonde har bidraget til projektet.

Johs. Lassen Fjellebroen A/S – Ideal Line – Fyns varmepumpecenter – Ines Milling – Elinstallatør Henning Madsen – V. Aaby Pensionistforening – Fyns Gartnerimaskiner – Black Batmen – Hammer Hansen – Tømrermester Finn Juul Jørgensen – Murermester Palle Jensen – Kloakmester Per Hansen – VVS Hans Frost – Konnerup og Co. – Bejerholm I/S – Sydfyns Autocampere – Club Damas – Damas Personaleforening –  V. Aaby Brugs – Peder Marchall Design – EDC Faaborg – Gartneri Sloth – Bøgebjerghallens Cafeteria – Den Faberske Fond – Sparekassen Faaborg – Herurecka Fond.
Også Tak til Åstrup Menighedsråd, Pejrup Forsamlingshus og Bøgebjerghallen som har betalt for elinstallationen af skabene.
Der er billeder fra oprettelsen; kommer senere. Siden er under opbygning