Hej alle. Lokalrådet er af kommunen blevet bedt om at videreformidle nedenstående.
TILBUD: 15 ældre huse kan få en energiscreening med forslag til forbedringer for 750 kroner i egenbetaling
Faaborg-Midtfyn Kommune har fået penge fra EU til at arbejde med energirenovering og udfasning af olie og gas til opvarmning. En af de ting, kommunen bruger pengene på, er et lille pilotprojekt om effekten af energiscreeninger af boliger.
I den forbindelse udbyder kommunen 15 energiscreeninger i foråret 2024, hvor EU betaler hovedparten af udgiften.
Hvis du vil have chancen for at være en af de 15, skal du udfylde et interesseskema på denne side: www.fmk.dk/energiscreening. Skemaet skal være udfyldt senest den 18. februar 2024.
Du skal som ejer selv betale 750 kroner for energiscreeningen. Hele energiscreeningen koster 3.200, og egenbetalingen er dermed under en fjerdedel. Som “modydelse” skal du være villig til at fortælle kommunen – og gerne dine naboer, lokalrådet og andre – om dine erfaringer med energiscreeningen. Du skal også være villig til at fortælle kommunen om eventuelle forbedringer, du laver i dit ejendom på baggrund af energiscreeningen.
Efter den 18. februar vælger kommunen de 15 heldige ud fra følgende kriterier, som ikke er rangordnede:
· huset opvarmes med olie eller gas
· huset ligger i en by, hvor der ikke kommer fjernvarme
· huset har intet energimærke eller energimærke E, F eller G
· huset har ikke tidligere fået energiscreening
· huset er bygget i 70’erne eller er ældre
· i øvrigt “først til mølle” princippet, hvor vi dog også lægger vægt på at få huse fra flere forskellige landsbyer som deltagere.
De 15 får besøg af en energikonsulent fra Energitjenesten, som gennemgår huset og sender en rapport med anbefalinger og beskrivelse af muligheder for at forbedre isolering, vinduer, døre, varmeinstallation med videre.
Formålet med pilotprojektet er at få inspiration til, hvordan kommunen og forhåbentlig gode erfaringer med et professionelt blik på huset, kan hjælpe flere til at få lavet energiforbedringer i deres bolig. Den billigste og bedste energi er den energi, vi ikke bruger, og vi har behov for at begrænse energiforbruget i boliger, i virksomheder og i transportsektoren.
Dette EU-projekt drejer sig om private boliger, og laves sammen med en række fynske og syddanske kommuner. Kommunen får kopi af rapporten, og resultaterne af de 15 energiscreeninger indgår i anonymiseret form i en samlet opsummering af i alt 60 energiscreeninger i kommunerne Assens, Faaborg-Midtfyn, Nyborg og Svendborg. EU-projektet hjælper også kommunen med at arbejde for fjernvarme, og derfor er dette tilbud målrettet boliger uden for byer, der kan få fjernvarme.
Med venlig hilsen
Christian Tønnesen
Chefkonsulent
By, Land og Kultur
Mellemgade 15, 5600 Faaborg
Tlf: 72 53 20 51
www.fmk.dk
Fåborg Midtfyn Kommune