Lokalrådets referater
Årsmøde 2023

Årsmøde torsdag den 16 marts i Abildhuset, Præstegårdsvej 12, Vester Åby kl. 19.
Bøgebjerg Lokalråd, Vester Aaby, Aastrup og Pejrup
Dagsorden

 1. Velkomst v. formand Connie Hede.
  2.                   Valg af dirigent/referent.
  3.                   Valg af stemmetællere.
  4.                   Årsberetning v. formand Connie Hede.
  5.                   Årsregnskab v. Hanne Jørgensen.
  6.                   Indkomne forslag.
  7.                   Præsentation og drøftelse af aktuelle projekter / visioner.
  8.                   Valg af lokalrådsmedlemmer og suppleanter.
  Hanne Jørgensen, Vester Åby.
                             Halldor Sørensen, Vester Aaby. Genopstiller ikke.
                             Torben Bentsen, Pejrup. Genopstiller ikke.
                        Suppleanter på valg hvert år.
                             Kamilla Bentsen, Pejrup. Genopstiller ikke.
  9.                  Valg af to revisorer.
                            Arne Hvidtfeldt, Vester Aaby.
                            Gunnar Frederiksen, Vester Aaby.
  10.                Eventuelt.

Ref.
Ad 1. Connie bød velkommen glædede sig over de mange fremmødte. Connie gjorde opmærksom på at lokalrådet har 40 års jubilæum i 2024.
ad. 2. Valgt til dirigent blev Lars Nielsen, Pejrup og som referent Halldor Sørensen
ad.3. Valg af stemmetællere. Lars Biilmann og Niels Henning Larsen.
ad. 4. Beretning. Se bilag 1.
ad. 5. Årsregnskab. Se bilag 2.
ad. 6. Der er ikke indkommet forslag til Lokalrådet.
ad. 7. Visioner se bilag 3.
ad. 8. Grundet manglende tilmelding af nye kandidater udsættes valghandlingen.
           19 juni Fortsættelse af valghandling.
                     Hanne Jørgensen, Vester Aaby.                 Kasserer                                           Fortsætter.                                                                                                      
                    Halldor Sørensen, Vester Aaby.                 Indvilger i et år mere. Valgt
                     Torben Bentsen, Pejrup.                               Genopstiller ikke.
                     Karsten Thomsen Vester Aaby                                                              Nyvalg
                     Flemming Hansen Vester Aaby                                                             Nyvalg        
 Suppleanter på valg hvert år.
                     Kamilla Bentsen, Pejrup.                               Genopstiller ikke.
                    Randi Solvejg Christensen Vester Aaby                                                  Nyvalg        
ad. 9.          Valg af to revisorer.
                    Arne Hvidtfeldt, Vester Aaby.                                                                 Genvalg
                    Gunnar Frederiksen, Vester Aaby.                                                           Genvalg
ad. 10. evt.

 1. Niels Henning Larsen spørger ind til at der bliver opsat en info skærm. Det sker i Ollerup. Susanne foreslår at skærmen i Brugsen flyttes til Abildhuset. Der kunne evt. søges til en stor skærm gennem LAG midler.
 2. Halldor minder om at der er affaldsindsamling den 19 – 20 marts.
 3. Der har været syn og nogle redskaber er kasseret. Vi er i dialog med Kompan og kommunen, men vil muligvis indkalde til frivillig indsats.

Ekstraordinært årsmøde.
Lars klargjorde lokalrådets opgaver i forhold til kommune og borgere.
Lars gjorde opmærksom på fejl i opstillingen af Lokalrådet på hjemmesiden. Det rettes så hurtigt som muligt. Den nye bestyrelse vil fremgå snarest.

Vester Aaby den 19 juni 2023

Dirigent ___________________________________  Formand ____________________________  Referent _________________________________