Bøgebjerg Lokalråd

Abildhuset, Præstegårdsvej 12, Vester Aaby

Lokalrådet har til huse i Abildhuset og består af 5-7 medlemmer.
Bestyrelsen/Lokalrådets medlemmer vælges hvert 2 år.
Valgbare er alle borgere over 16 år.

Der afholdes årsmøde 1 gang om året inden den 1. april.

Lokalrådet afholder møde den sidste onsdag i måneden kl. 19:00 i Abildhuset.

Vedtægterne kan ses Her

Beretninger kan ses Her
__________________________
Lokalrådet er et af fællesrådene i Faaborg-Midtfyn Kommune, som har
til opgave at formidle et samarbejde mellem foreninger og intuitioner i
lokalsamfundene, og repræsentere lokalsamfundet i forhold til Faaborg-Midtfyn Kommune.
Lokalrådet har til formål at fremme det arbejde, der gennem samarbejde
mellem lokalrådets beboer, politikere og myndigheder, gøres for at
bevare og videreudvikle lokalsamfundene  og disses fysiske, kulturelle og
demokratiske muligheder og værdier.
Lokalrådet arbejder sammen med Fynsland, som paraplyorganisation
for lokalråd i Faaborg- Midtfyn Kommune.

(Medlemmer med stemmeret)
Formand: Morten Kjærgård Chistensen
Næstformand: Connie Lunde Hede
Menigt medlem: Flemming Hansen
Menigt medlem: Helle Munch Oldefar
Menigt medlem: Susanne Schnell
Menigt medlem: Karsten Thomsen
Menigt medlem: Jette Martinsen
(Medlemmer uden stemmeret)
Sekretær: Bente Krautwald
Ekstern kassere: Hanne Jørgensen
Ekstern rådgiver: Lars Nielsen