Rute 1. Kirkestien, ad Pottemagervej, Skovgårdsvej, Strandvejen og Dyssevej.
Længde: 5,00 km

Download kort

Med start ved Pottemagervej, overfor Brugsen, forløber turen gennem noget af den gamle bydel af V.Åby.

No 1. og 3. er fra 1814 og 1875, no. 2, hvor Konnerup chokolade a/s begyndte chokoladefremstillingen i garagen, er fra 1877.

I Pottemagervej 5 var maskinfabrik H.C. Jensen. Den begyndte i 1950 med en stålstigeproduktion, som efterfulgtes af en fabrikation af sorteringsmaskiner og senere overgik man til at producere rustfrie maskiner bl.a. til Fiskeindustrien, men fabrikken måtte desværre lukke i 2009.

Vejen deler sig længere fremme med en afkørsel til Lindevads Mølle, Lindebjergskoven, og til herregården Rødkilde, som er fra 1754, men er første gang omtalt i 1314.

Her befinder sig en af landets største overfaldsvandhjul med en diameter på 5,65 meter, restaureret i 1994 og prisbelønnet for restaureringen i 1997. Hjulet drives af vandet fra en opstemmet sø, der udelukkende får vandet fra omkringliggende kilder. I den stråtækte møllebygning er der indrettet museum.

Godset ejede førhen Fjællebroen havn, og havde direkte vej til denne.
I fjorden findes rester af en sjælden sejlspærring fra: Yngre Romersk Jernalder, dateret til år 370 e.Kr. Så egnen må på dette tidspunkt også været meget værdifuld.

Omtrent midt på bakken mod vest, har huset ligget, der har givet navn til Pottemagervejen.
Hundstrup å passeres over en træbro, uden gelænder.
Kirkestien, har førhen gået lige ret forbi Skovgården, og videre til Fjællebroen, men slår nu et sving langs hegnet.

Tidligere ejere af Skovgården, søskendeparret Mary og Niels Simon Jensen, havde foruden driften af gården, et byggefirma, Noget af overskuddet fra dette, blev anvendt til at skænke V. Åby kirke en ny klokke, samt til oprettelse af: ”Skovgårdsfonden.”
Den nuværende ejer af Skovgården, Bjarne Madsen, arbejder som Bygmester/entreprenør, så gården er stadig base for byggeri.

Stien ender på skovgårdsvej og man drejer til højre mod Strandvejen, som følges tilbage mod V.Åby.

rute1-6

Damas, der fremstiller frørensningsmaskiner, grundlagdes i 1863 på strandvejen 70, og flyttede til V.Åby i 1916, da Fåborg – Svendborgbanen anlagdes.

Som udspringere fra fabrikken blev der ved åen bygget en gaskomfurfabrik, Jenni, i 1954.
Senere blev et emaljeværk tilknyttet, hvor man bl.a. lavede nummerplader. Komfurproduktionen ophørte i 1982.

Vester Åby Vibratorfabrik i Sørup har også sit udspring fra Damas.
Senere har bygningerne været anvendt til: Tømrervirksomhed og byggemarked af brdr. Krogh, til fyrværkerisalg samt vinduessalg ved Benny Kaslund.

På marken mod nordvest, ovenfor åen ligger der en ca. 5.500 år gl. stendysse, hvorfra der er udsigt over den Gamle Fjord, hvor vandet gik ind til herregården Nakkebølle, indtil arealet blev tørlagt omkring 1870, da dæmningen blev bygget.

Vejen ind ad Dyssevej og bebyggelsen er fra slutningen af 1960.

Ved vejen ligger desuden to fredede Oldtidshøje dateret tilbage til perioden 2500 f.Kr til 1060 e.Kr.

Oplev en fantastisk udsigt udover det sydfynske øhav, og landskabet fra den højeste, hvor der tidligere har været placeret bænke på toppen og stedet har været udnyttet som lystanlæg.
Der har været en åbning ind i højen fra sydsiden. Bøgen på højen er plantet af H.C.Andersen i 2003.

Vil du vide mere om området se bl.a. på: http://kulturhistorier.dk
og: http://www.dettabteland.dk/fyn/nakkeboelle.pdf ,
http://www.historie.syd-fyn.dk/steder/fjellebro.htm
og:
http://www.kulturarv.dk/1001fortaellinger/da_DK/roedkilde-vandmoelle

God tur.