Sponsorer til projekt ASLAK

Balder modtager egestammen d.12.januar

Økomisk støtte fra: Faaborg-Midtfyn Kommunes Borgerbudget og Landdistrktspuljen.
Anbefaling fra borgmester Hans Stavnsager, og kommunaldirektør Helle Vibeke Carstensen i fb. med byggetilladelse. Byggeansøgning, smedning af hoved, hale og fremstilling af bl.a. stanseværktøj o.m.a. Halldor Sørensen.
Bent Clausen med familie, med redegørelser omkring runestenen.
Niels Krogh og Lars Nielsen, med deres anbefaling til støtte af projektet.
Træskulptør Balder Mo Schiøtte, Træskulptur.dk, har fremstillet Aslak.
John Madsen, for lån af værkstedslokale mm.
Henrik og Hans Pade Nielsen, donation af egetræ og douglasgran, fældning og udskæring til dørk og sæder.
Anders Skade Madsen, høvling af træ og fragt af skibsdelene til pladsen her.
Lars Tornbjerg, som idémand, medarbejder og alt mulig andet.
Susanne Schnell , har dekoreret skjolde og dragehoved, på” fabrikken” Industrivej 2, her er cafe og kunstværksted. Metaltrykkeriet Skjoldemose, Steffen Sørensen, presning af skjolde.
Lundely Glaskunst, har fremstillet glasøjne til dragehoved, har salg af glaskunst på Svendborgvej 329.
Poul Skammelsen, doneret udskæring af træplader til skjolde o.a.
N. H. Stål, Infotavle i rustfrit stål, vandskæringsopgaver.
Dekodan, film og tekst til infotavler.
Frost- vvs. Faaborg, udlån af div. bukkeværktøj og båndsav (samt lev. af jern)
Lynges Auto, udlån af valsemaskine (hjulringsvalse)
Hardy Madsen, donation af pæl til infostander gennem Pejrup Savværk
Annette og Flemming Hansen, donation af fliser.
Anette og Kristian Pedersen, opbevaring af Aslak.
Bjarne Hindsgaul, pressearbejde ifm. arbejdet med dæk kapsler og opsvejsning.
Per Hansen, entreprenør og kloakmester, donation med jordarbejde planering, medhjælp af Lars Tornbjerg Assistance fra Kistebærerlauget.
Mogens Dalgas, træ og jordarbejde.
Mogens Skov Andersen, korrekturlæsning
Mogens Lysholt, Hjemmeside og IT assistance
Jørgen Gundertofte www.24-7sydfyn.dk kontant donation og ihærdig dækning med fotos af hele forløbet.
Jørn Ungstrup, prof. fotograf for div. medier.
Palle Søby, journalist ved FAA. Presseomtale med div. fotos.
Bøgebladet, formidling undervejs og øvrige omtaler af aktiviteter her på egnen.
Som ulønnet arbejde er der til projektets gennemførelse medgået i nærheden af 600 arbejdstimer.

Tak for “gode” ideer undervejs, og den store interesse fra FB brugere, og til dem der er glemt i omtalen her, men ingen er fejlfri!
På indvielsestidspunktet den 17. juni 2023, der foregik i en tørkeperiode, mangler beplantning mellem skibet og stien.

Aslak vikingen er nu genskabt efter 1300 års fravær, takket være de ovenfor nævntes indsats for området. Vi er ikke tilhængere af at hver by skal have sin viking, men når vi nu har så gamle   beviser her fra egnen, runestenen, der er en af landets 10 ældst fundne, er det meget nærliggende at netop Vester Aaby har sin viking at udstille så derfor.

At mange personer her på egnen gør et kæmpe arbejde for at gøre egnen attraktiv, er et stort plus. Uden disse ulønnede ildsjæle fremstod området her ikke så attraktivt som vi syntes det er og skal være.

Som en reminder til Faaborg-Midtfyn Kommune, har vi her arbejdet sammen med Lokalrådet om dette spændende projekt. Det har ikke været svært at få et samarbejde i gang omkring projektet, og der skulle ikke mange informationer til førend der blev givet et nap.

Som så meget anden kunst er dette her opstået i protest, for at vise, at Vester Aaby ikke bare er et bump på vejen ud af kommunen på vejen mod Svendborg. Med genskabelsen af Aslak vikingen og skibet, vil vi derved prøve at gøre opmærksom på egnen. Her har der de seneste 8.000 år levet mennesker. Så, hvorfor skulle Aastrup, Pejrup, Fjællebroen og Vester Aaby egnen så ikke være værd at bosætte sig på. Med de nye ejere af Nakkebølle Sanatorium og med indvielsen af Øhavsakademiet, vil der naturligt igen være behov for arbejdskraft hentet her fra egnen. Så her er et sted der er værd at bevare og udbygge, selvom tendensen en overgang gik på at alt helst skulle foregå fra en større by, og at industri helst skulle placeres ved en motorvej. Her har vi f.eks. Aabo- Ideal a/s, murermester Palle Jensen a/s, Kenneth Krogh Tømrer og Træemballage aps. Sydfyns Autocamper center, flere bed and breakfast steder, i Pejrup området mange hesteinteresserede samt flere håndværkere og handlende, blot for at nævne nogen.

Her er der mulighed for at dyrke forskellige fritidsaktiviteter, og med Fjællebrohavnen lige ud til øhavet giver det jo spændende udfordringer. Geopark Det Sydfynske Øhav gør jo med deres tilstedeværelse også opmærksomt på herlighederne her på Sydfyn.

Velfungerende private dagplejere her, er med til at give de små ”nye” en tryg start på livet. Skulle skolen her være tæt på akut børnemangel, kan dette jo opvejes ved at transportere børn hertil i stedet for at fragte dem i en anden retning. De seneste års situation har åbnet øjnene for etablering af hjemmearbejdspladser. Lige her oven for Grusgraven findes Lysbjerg Centret, og tilhørende boliger, så her kan nogle være heldige at blive passet i næsten vante omgivelser.

Med den nye turistattraktion her, vil jeg ønske Vester Aaby egnen tillykke med projektet, og dog lige komme med en sidebemærkning, at, hvis nogen ønsker at støtte projekt Aslak, så er der muligheder for det.

Tak til FMK´s Borgerbudget og Landdistriktspuljen, sponsorater af enhver art, og i øvrigt alle der har medvirket til det resultat som vi ser heri dag. Jeg vil håbe at der vil blive passet godt på ASLAK vikingen og skibsanlægget efterfølgende, så historien ikke fortaber sig i glemselen.

HF 14. juni 2023