Så er der godt nyt fra styregruppen

Kære alle, Så er der godt nyt fra styregruppen. Vores ansøgning til Landdistriktspuljen har båret frugt og vi har fået tildelt kr. 600.000,-. Det er en rigtig fornuftig håndsrækning til projektet. Mens vi har ventet på svar på vores ansøgning, har vi arbejdet på at afsøge muligheder for placeringen af vores nye købmand. Dette arbejde […]

Penge på vej til Lyø og Vester Aaby

Penge på vej til Lyø og Vester Aaby I dag modtager 66 projekter på tværs af landet ca. 38,5 mio. kr. i støtte til projekter, der kan skabe udvikling og gode levevilkår i landdistrikterne. Pengene kommer fra Kirkeministeriets Landdistriktspulje. Her i området må smilene være store i Vester Aaby, hvor Bøgebjerg Lokalråd modtager 600.000 kr. […]

Fyraftensmøde den 15 august med Lone Wenzel

Hej alle. Lokalrådet er blevet inviteret til et fyraftensmøde den 15 august med Lone Wenzel, direktør for Arbejdsmarked, Kultur og Lokalsamfundsudvalget. Mødet skal dreje sig om, at et ud af tre lokalområder Espe, Vejle Allested og Vester Aaby har mulighed for at få en pose penge til at udvikle lokalområdet. Vi skal på mødet fremlægge […]

Nyt fra styregruppen vedr. butik

Kære alle, som meldt ud flere gange, har styregruppen igennem længere tid afsøgt forskellige muligheder for at etablere en købmandsbutik i Vester Åby. Vi har tidligere meldt ud at Brugsen ikke er en option grundet pris og bygningens tilstand. Vi har i en længere periode derfor været i dialog og forhandling med ejeren af Pejsegården. […]

Lokalrådet efter ekstraordinært årsmøde

20230619 Lokalrådet efter ekstraordinært årsmøde. Lokalrådet opgradering pr 19062023 Formand: Connie Hede, Dyssevej 1, Vester Aaby. Mob. 22415928 mail. hedeconie@gmail.com Næstformand: Lena Frederiksen, Præstegårdsvej 4. Vester Aaby Mob. 30509260 mail. lenafrederiksen@hotmail.com Sekretær : Halldor Sørensen, Strandvejen 22 C, Vester Aaby Mob. 23803125 mail. hgs@vesteraabymail.dk Menige medlemmer: Lars Bo Biilmann, Skadegårdsparken 11, Vester Aaby. Mob. 52144867 […]

INDVIELSE AF VIKINGEPROJEKT ASLAK

Lørdag den 17 juni i Den Gamle Grusgrav Svendborgvej 384 Vester Aaby. Foreløbig Program. 13.00 Afsløring af Aslak 13.15 Tale af fmd. Kultur og Lokalsamfundsudvalget Anne Mølgaard Mortensen 13.35 Tale af Hans Frost 14.00 Fællessang. Sangen om vikingen Aslak læres og afsynges. 14.20 En markedstur. Lille historie ledsaget af folkedans fra Gudbjerg Folkedansere. 15.00 Vikinger? […]

Indkaldelse til ekstraordinær årsmøde

Indkaldelse til Ekstraordinært Årsmøde I Bøgebjerg Lokalråd, Vester Aaby, Aastrup og Pejrup. Der indkaldes hermed til ekstraordinært Årsmøde mandag den 19 juni. Kl. 19 I Abildhuset, Præstegårdsvej 12, Vester Aaby. Et punkt på dagsordenen: Afslutning af valghandling. Indstillet er Kandidat: Karsten Thomsen, Strandvejen 132. Vester Aaby Suppleant: Flemming Hansen, Løkkemarksvej 10 Vester Aaby