Fra Facebook 19.03.2024
Bøgebjerg Lokalråd i ny konstituering pr. 18.3.24
Ved valghandlingen på årsmødet d. 14 3.24 blev fire nye medlemmer stemt ind i lokalrådet:
Susanne Schnell
Helle Munch Oldefar
Jette Martinsen
Morten Kjærgård Christensen
Efter valghandlingen er Halldor Sørensen udtrådt af lokalrådet pga. sydom, og Connie Lunde Hede er som suppleant trådt ind i stedet.
Halldor vil med sin erfaringer dog stadig hjælpe lokalrådet hvor det er muligt.
Lokalrådet er derfor nu konstitueret på følgende måde:
(Medlemmer med stemmeret)
Formand: Morten Kjærgård Chistensen
Næstformand: Connie Lunde Hede
Menigt medlem: Flemming Hansen
Menigt medlem: Helle Munch Oldefar
Menigt medlem: Susanne Schnell
Menigt medlem: Karsten Thomsen
Menigt medlem: Jette Martinsen
(Medlemmer uden stemmeret)
Sekretær: Bente Krautwald
Ekstern kassere: Hanne Jørgensen
Ekstern rådgiver: Lars Nielsen
Vi i det nye lokalråd, ser frem til at arbejde sammen med alle i lokalområdet, relevante interessenter og samarbejdspartnere, Faaborg-Midtfyn Kommune mv.
Efter årsmødet kom lokaludvalget til at bestå af følgende medlemmer, fortæller Flemming Hansen fra udvalget.
Fra Venstre
Formand Morten K Christen
Næstformand Connie Hede
Medlem Helle Oldefar
Medlem Kasten Thomsen
Medlem Susanne Schnell
Medlem Jette Martinsen
Medlem Flemming Hansen
og helt til højre, dog ikke medlem af udvalget Lars Nielsen