I efteråret 2011 udbød Naturstyrelsen Fyn i Sollerup en pulje, hvorfra man kunne søge “til forbedringer af mulighederne for familieskovturen”
Bøgebjerg Lokalråd ansøgte om bord/bænkearrangementer fra den udbudte pulje til lokaliteter, som kunne være opfyldende for puljens formål.
1. Trampestien, som blev en realitet 2009 anlagt i markskel langs levende hegn på næsten hele ruten.
Stien er lavet af og holdes af lokale ildsjæle og med stor velvilje fra landmand Kurt Jensen, som ejer marken.
Den starter i Vester Åby på Pottemagervej, som er en sandvej, og følger denne et langt stykke. Herefter forsætter den over Hundstrup Å og følger markskellene til den munder ud i Skovgårdsvej. Her kan man gå ad Fjellebrovejen hjem eller fortsætte og gå på Øhavsstien til enten Åstrup eller Fjellebroen.
En rundtur kan varieres mellem 4 -5 km til ca. 12 km.
Lokalrådets repræsentant Svend Åge Tommerup fik Kurt Jensens tilladelse til at opstille det påtænkte arrangement.

2. Lokalrådet står hvert år for uddelegering af opgaver i forbindelse med opsætning og nedtagning af badebro ved NAB. Det foreståes ligeledes af ildsjæle og med stor velvilje af lokale virksomheder i forbindelse med vedligehold.
Området er flittigt benyttet af borgere fra lokalområdet og kan, foruden badning, byde på en tur langs stranden til campingpladsen, ovenom langs vejen, ned over marken, langs levende hegn, lidt røskov og tilbage til broen. Mangt et barn har gjort spændende opdagelser på især turene langs stranden, og et bænke arrangement, hvor man kan spise medbragt mad, slappe af, ”nærkigge” og samtale om fundne ting ville være en fin detalje og dermed højne turen betydeligt.

Bøgebjerg Lokalråd afventede spændt Styrelsens afgørelse og håbede projekterne ville falde inden for rammerne og imødeses.

Svaret kom lige efter nytår og begge steder var blevet godkendt. Vi kunne nu overlade til Svend Åge Tommerup at gå videre med en ordre på bænkene med et krav om, at de skulle fremstilles i sibirsk lærk af kvalitet 1 og fremstilles lokalt. Buddet gik til Carsten Rasmussen i Pejrup og resultatet kan ses på følgende fra turen.