Den 14 juni havde kommunen indkaldt til et møde om Borgerbudget 2017. Hver af de 3 områder i Fåborg Midtfyn Kommune, Fåborgegnen, Ringeegnen og Forstadsbåndet deler puljen på 500.000,00 efter antal personer bosat i området. Fåborgegnen fik tildelt godt 169000,00. På mødet blev det diskuteret om puljen skulle holdes intakt, og tildeles projekter i hele området, eller vi skulle dele den ud til de enkelte lokalråd/øudvalg. Mødet endte med at det blev vedtaget, at hver lokalråd uddelegerer opgaven, og starter med at få sammensat en gruppe på 3 – 4 personer, som vil stå for at indkalde projekter og sørge for at det videre forløb afsluttes med en offentlig afstemning. Vil DU være med i en styregruppe, så henvend dig til lokalrådet. Beløbet i vores område andrager ca. 19.000, og der vil være dækning til udgifter i forbindelse med annoncering o.l. Gruppen skal være nedsat og der skal meldes tilbage til Lokalrådet hurtigst muligt og senest 8 august. Det vil være bedst med repræsentanter for hvert af de lokale områder. Lykkes det ikke at få nedsat en gruppe vil pengene gå tilbage til hovedpuljen. Hvis man har projekter der overlapper andre områder, kan man samarbejde med disse og derved forhøje budgetkronerne. Til Borgerbudgettet kan der ansøges om næsten alt mellem himmel og jord. Det skal blot kunne rummes under kommunens udviklingsstrategis 3 B’er. Bosætning, Beskæftigelse og erhverv, Borgertilfredshed og omdømme. Det er så meningen projekterne skal præsenteres på et indkaldt borgermøde og der ved afstemning bliver dømt ude eller inde. Arbejdsgruppen bestemmer inden borgermødet om puljen skal deles eller hele beløbet tilfalder et projekt. Man skal selvfølgelig være bosiddende i et af de gamle sogne Vester Åby eller Åstrup.