Borgerbudget. Der er lavet en styregruppe med Connie Hede som formand og Niels Peter Ellegård på sidelinjen. De 166000 kr. bliver delt ud til hvert område med ca. 23500 til hvert område. Styregruppen skal sørge for at der bliver nedsat en arbejdsgruppe og opgaven blev her i aften (270618) forelagt lokalrådet. Her blev foreslået en arbejdsgruppe bestående af en fra pensionistforeningen, en fra ungdommen, en fra idrætsforeningen, en fra lokalrådet, en fra Åstrup – og Pejrup forsamlingshuse. Arbejdsgruppen skal være oprettet inden den 8 august, hvor der skal afrapporteres til styregruppen. Herefter indkalder arbejdsgruppen projekter, og bestemmer  rammerne for afvikling, stemmeafgivning. Alle projekter skal være indleveret inden 15 oktober, hvor de sendes til juridisk vurdering i forvaltningen. Når de er godkendte udføres den ramme arbejdsgruppen har lagt for afviklingen. Fremmede projekter kan godt indgå i andre lokalråds område og indgå i afstemningen. Disse projekter sendes direkte til formanden for styregruppen.