Så er afstemningen vedr. Borgerbudget afsluttet og resultatet af afstemningen blev som følger: Åstrup Forsamlingshus fik 40 stemmer, Pejrup Landsbyforening 35 stemmer, sokkel til solur V. Aaby fik 33 stemmer og Fester Aaby fik 28 stemmer. Allerede tilbage i starten af januar 2020 besluttede styregruppen bag Borgerbudgettet for vores område sig for, at vi ville fortsætte med en elektronisk afstemning som den afgørende måde at fordele de ca. 28.000 kr. på, som der er til vores område. Den beslutning har vi holdt ved, da vi mener, at det er en god måde at inddrage så mange som muligt i afgørelsen. Samtidig var det en god anledning for ansøgerne til at fortælle hele lokalområdet om netop deres projekt og tankerne bag. Men marts måneds begivenheder og deraf følgende nedlukning af Danmark grundet COVID-19, har gjort, at vi alle har haft andre og vigtigere ting at koncentrere sig om end en afstemning til Borgerbudget. Det har heller ikke været muligt via fællesarrangementer at udbrede kendskabet til ens projekt og særlig for dem, som ikke befinder sig på sociale medier, har det været en forhindring. Da alle fire projekter i vores lokalområde ansøgte om næsten det samme beløb – lige omkring 10.000 kr. – , har styregruppen besluttet, at pengene i år fordeles ligeligt mellem de 4 projekter. Vi synes, at situationens alvor for borgere, virksomheder, butikker og sundhedsvæsenet langt overskyggede denne afstemning. Man er mere end velkommen til at melde sig til af være en del af styregruppen næste år. På styregruppens vegne Torben Bentsen