Afviklingen af borgerbudgettet blev afholdt på Bøgebjergskolen og indledt med velkomst af Connie Hede, formand for Lokalrådet og hun redegjorde samtidig for de retningslinier styregruppen havde vedtaget at fremlægge. Det indebar tildeling til 3 projekter. Retningslinierne accepteredes uden indsigelser af de fremmødte. Mødet blev afholdt med deltagelse af 14 personer. Knud Westdorf fra Skolebestyrelsen bad om udmelding af projekter. Der var indkommet 3 projekter. Hver projektholder fremlagde deres projekt med formålsbeskrivelse, handlingsplan og budget. Der var afsat 10 minutter til fremlæggelse af hvert projekt. Herefter kunne folk spørge ind til projekterne. Der blev foretaget en afstemning med håndsoprækning. Projekt 1. Multibanen under Bøgebjerg Idrætsforening ansøgte om maximal beløb, hvilket kunne udgøre 9000,00. De mangler i øjeblikket 100000,00 kr p.gr.a. dyre jordbundsprøver. Projekt 2. Pejrup Forsamlingshus ansøgte om 9174 kr. til en ny ovn. Den gamle er både for lille og udslidt og kan ikke følge med til de kultur- og andre arrangementer, der med jævne mellemrum afholdes i huset. Projekt 3. Bøgebjerg Lokalråd ansøgte i forbindelse med Sct. Hanspladsen i Vester Åby om 6625,00 kr. til en befæstet sti fra cykelstien og ind til pladsen med bænke, således at adgangen lettes for gangbesværede og cykelturister. Forslag fra Niels Krogh om at tildele projekt 2 og 3 det fulde ansøgte beløb og lade projekt 3 få resten af pengene blev enstemmig vedtaget forsamlingen. Resultat: Projekt 1.          11201,00 kr. Projekt 2.          9174,00 kr. Projekt 3.          6625,00 kr. Tilsammen 27000,00 Samlet bevilling                                                                                                           28534,61. Lokalrådets udgifter: Annonce i Lille Avis.                                                                1338,75 Indkøb af div. i forb. med afvikling af mødet.                                 559,00 Lokalrådets underskud:                                                                                                  364,14