Lokalråd indkalder til møde i Åstrup Forsamlingshus.

TIRSDAG DEN 22. NOVEMBER 2022 KL. 19.00-22.00 Hvilke muligheder har vi mht. varmeforsyning i lokalområdet? Program. 19.00 Velkomst og præsentation af foredragsholdere. 19.10 Oplæg om kommunens varmeforsyningsplaner v. Christian Tønnesen. 19.30. Oplæg ved Line Nørmark fra Spar Energi med rådgivning der primært omhandler mulighederne for at spare på energien i din daglige gøren og laden. Spørgsmål til Line Nørmark. Kort pause kaffe 20.00 Rene Frost om forskellige typer varmepumper. 20.20 Energi Fyn om tilskudsordninger, varmepumpeprodukter, elpriser m.m. ved Gert Mortensen. 20.50 Foredragsholder om solpaneler. (Vakant) 21.20 debat.