Der var ikke det helt store fremmøde, hvilket var ærgerligt, for det betyder noget for kommunens vilje til engagement i lokalområdet at vi fremstår stærke, innovative og interesserede. Formand for Bøgebjerg Lokalråd Connie Hede bød velkommen og fortalte lidt om landsbyanalysen. Senere uddybede Halldor Sørensen emnet og  talte om kommunens udviklingsstrategi med de 3 b’er: bosætning, beskæftigelse og borgertilfredshed. Vi kunne ikke komme uden om eksempler fra de udfordringer, vi i lokalrådet oplever i samarbejdet med kommunen. I år vældig udmøntet i skiftende medarbejderstab og flytning af de tidligere kontakter til andre afdelinger. Vi der deltog i mødet havde en god debat om mange af de ting, der rører sig i forbindelse med at være i udkanten af kommunen og et lille lokalsamfund. Man ønsker bosætning også i landsbyerne, men købelystne i vores område bliver henvist nordpå. Ved mødet blev det klart at 4 familier er afvist byggegrund i Vester Åby. Efter kaffen blev der skrevet labels med ros og ulemper og forslag til fremtidige forbedringer. Det hele blev dagen efter mødet sammenfattet og vil være med til at udgøre svarene på det Skypeinterview, der onsdag den 30 okt. er sidste del af kommunens landsbyanalyse.

Borgermøde i Pejrup forsamlingshus 2019

Lokalrådet indkalder til borgermøde i Pejrup forsamlingshus torsdag den 24 okt. Kl. 19. Kom og giv dit bud på hovedtrækkene:
  1. Hvordan fungerer vort lokalsamfund i hverdagen?
  2. Hvem bor i landsbyerne?
  3. Hvorfor vælger man at bosætte sig i lokalområdet?
  4. Hvilke fællesskaber er der og hvordan udfoldes de?
  5. Styrker og svagheder i vores lokalsamfund.
  6. – – – – og vi kan føje til – hvordan skal vi fremover forme vort område.
Vi efterlyser indslag fra landbrug, lokale virksomheder, serviceerhverv og evt. større industri, foreninger, institutioner, skoler, dagtilbud, kirke m.m. Hvad er godt i jeres virke i lokalsamfundet og hvad er en hæmsko. Lokalrådet har planlagt at afholde et borgermøde i Pejrup Forsamlingshus den 24 Kl. 19. Vi giver kaffen. Mød op og vær med til at belyse og promovere det gode liv på landet plus – minus. Er man forhindret kan man fremsende sine synspunkter til lokal@vesteraabymail.dk Køreplan. Start med velkomst og redegørelse for indkaldelse til mødet. (Mødet er den afsluttende runde på landsbyanalysen, som vi tidligere har svaret på skriftligt.) Vi vil gerne have så mange input som muligt i forbindelse med livet i vores lokalområde. Hvad er godt og hvad er skidt. Vi samler sammen på svarene og bruger dem som grund til en Skypekonference på Rådhuset i Fåborg den 30 okt. Vi har lavet et emneopdelt forløb i forskellige kategorier og alle kan frit skrive deres input til det emne, der optager dem eller man i almindelighed har en mening om. Emnerne kunne være: Handel Transport: bus og flextrafik Serviceerhverv Industri Håndværkere Natur Skole Børnehave Dagpleje Fritid Legepladser De unges muligheder i lokalsamfundet. Internet. Kommunikation Der er sikkert flere emner som kan tages op, så kom med dem. Der vil være flip overpapir, labels og skriveværktøjer.