Lokalrådet har modtaget en indbydelse til alle fra borgmester Hans Stavnsager ang. bosætning og lånemuligheder på landet. Se nedenstående. Invitation Seminar om bosætning og finansiering i landsbyområderne. Eksempler, vinkler og idegenerering: I Faaborg-Midtfyn Kommune har vi en målsætning om at skabe vækst og udvikling i hele kommunen. Vores mål er, at vi i 2030 er 3.000 flere indbyggere end i dag – og at 1.000 af disse er kommet til udenfor de større bosætningsbyer. En af barriererne for denne udvikling er finansiering – både af private boliger og af erhverv. Mange oplever fortsat en stor tilbageholdenhed fra den traditionelle finansielle sektor, når det handler om at yde lån til investeringer i landdistrikterne. Derfor vil vi gerne invitere lokalråd, erhvervsdrivende, ildsjæle m.fl. til en konference, hvor vi kan drøfte denne problemstilling på baggrund af inspiration fra nogle spændende oplægsholdere. Arrangementet er åbent for alle, så hvis I tænker, at der er andre fra jeres lokalområde, som har lyst til at deltage, er I meget velkomne til at give invitationen videre. Praktiske oplysninger Sted: Administrationsbygningen, Mellemgade 15, Faaborg. Tid: Lørdag d. 23. november 2019 kl. 10-16 Tilmelding: Senest d. 18. november 2019 til Anne Rosenkrantz på anerl@fmk.dk. Da der er et begrænset antal pladser, kan tilmeldingen blive lukket før. Deltagelse i seminaret er gratis. Program: 10.00 Velkomst og opridsning af problemet ved borgmester Hans Stavnsager. 10.20 Oplæg ved Bjarne Nielsen, repræsentant for Vestervig-projektet: Landsbyfornyelse i Vestervig. Historien, forudsætninger og udfordringer. Spørgsmål og svar. 11.20 Oplæg ved Peter Plant, Torup Ting: Organisering og finansiering af landsbyskabelse. Hvordan kan man lave en ny bydel og siden udvikle på den gamle? Spørgsmål og svar. 12.20 Frokost 13.00 Fremtidsværksted i grupper. Hvordan kan vi arbejde med konkrete løsninger i Faaborg-Midtfyn? 14.45 Kaffepause 15.00 Oplæg ved Uffe Madsen, tidligere direktør for Folkesparekassen. En gennemgang af det betimelige i en samfundsbank og tanker om regional/lokal styring af udlån (baseret på Syntesetanken). 15.45 Opsamling og tak for i dag!