Til alle bredbåndsansøgere ligger her referatet fra mødet med Michael Nielsen fra Stofa/Sydfyns El: Bredbåndsmøde 10 sept 2018. Deltagere Michael Nielsen fra Stofa. John Lauge, Kaj Kristian Rasmussen, Svendborgvej, Simon Moestrup, Rolighedsvej, Bent Møller, Faurshøjvej, Svend Åge Nielsen, Bøgebjergvej, Halldor Sørensen, Lokalrådet. Michael gjorde rede for grunde til at husstande oplever rørføring i gaden, men ikke mulighed for tilslutning. Det kan resultere i at der ligger tomme rør, men de forskellige selskaber lejer sig nødigt ind på hinandens rør. Industri, skoler og institutioner er muligvis koblet op på Global Connect, men i det tilfælde de ikke er, er de velkommen til at kontakte os, så kan vi finde ud af om de kan komme med. Faurshøjvej er ikke tilskudberettiget til Bredbåndspuljen, men Michael Nielsen undersøger tilslutning på kommerciel basis og kommer med et tilbud fra Sydfyns El. Det gælder også Rolighedsvej med begrænsning for de sidste to ejendomme, som ligger så langt ude at det vil koste ekstra. Det må vi lige undersøge. Bent Møller tager en snak med beboerne deroppe. Michael undersøger også Munkeparken 35 og 37, for folk her på mødet mener der er gravet rør ned. Michael fortalte en masse om forskellige tekniske løsninger på installationer NÅR bredbåndet er lagt ind. Dette kan der følges op på senere. Han opfordrede til at indsende annoncering af projektet på Energistyrelsens hjemmeside så hurtigt som muligt. Projektet er annonceret som ’et projekt på Energistyrelsens hjemmeside for både Bøgebjergvej og Svendborgvej. Det er sket i dag på dette møde og fristen for deadline er således overholdt. Så mangler vi bindende tilmeldinger. Systemet indebærer et pointsystem således at minimumspris for tilslutning er 4000,00 kr., men projektet fremmes meget, hvis nogen vil skyde flere penge ind (evt. fradragsberettigede), idet det tæller godt på pointtavlen. Kriterierne for pointsystemet kan ses på Energistyrelsens hjemmeside. Vi SKAL op på min. 60 % tilslutning på hele projektet. Svend Åge Nielsen for Bøgebjergvej og John Lauge og Halldor Sørensen for Svendborgvej vil i allernærmeste fremtid kontakte beboerne med tilbud om et fast tilsagn om tilslutning. Når dette er sket kan vi sende en endelig ansøgning om tilskud fra Bredbåndspuljen. Så krydser vi fingre for et godt resultat.