Bøgebladet Maj 2015
Kører også i lokalrådsregi.
 >Er i gang med at lave en folder sammen med de fem andre maritime lokalråd – godt at hør om deres problematikker – kan søge fælles finansiering.
 >Har allerede udpeget nedrivningsparate boliger, har kontakt til kommunen (for et års tid siden) men fået at vide, at der ikke var penge til området. Renovering og nedrivning er langsomligt.
 >Forskønnelse – især en rekreativ plads.
 >Byport mod Åstrup har fået et hak og stensætninger mod Gundestrupvej er ved at falde ned.
 >Vil gerne plante under byskilte, men mangler nogen der vil vedligeholde det.
 >Har også et projekt med at få lavet cykelsti fra efter Nab til Ulbølle (bruge den gamle jernbanebro) bl.a. fordi det er farligt at cykle gennem ådalen.
 >Belysning af fugl ved rekreativt område – vil søge landdistrikspuljen.