Kære lokalrådsformænd på Faaborgegnen. Torsdag den 3. september inviterer Fynsland til egnsmøde for Faaborgegnen. Mødet bliver afviklet i Svanninge hallen café, : Kirkegyden 29, 5642 Millinge i tidsrummet 19.00 til 21.15. Mødets omdrejningspunkt bliver Landsbyanalysen og det videre arbejde hermed. I er derfor meget velkomne til at invitere personer fra jeres lokalområde der har interesse for at det videre arbejde lokalt med landsbyanalysen og udviklingsplaner. Grundet Covid19 situationen er vi derfor nødt til at bede jer om senest mandag den 31. aug. at give en tilbagemelding på, hvor mange der deltager i egnsmødet fra jeres lokalområder. Tilmelding sendes til undertegnet. Dagsorden for mødet er: 1.  Landsbyanalysen –  en temadrøftelse – peger landsbyanalysen på særlige indsatsområder for egnens  landsbyer – hvordan bliver den formidlet og hvordan arbejder vi  med landsbyanalysen lokalt samt arbejdet med landsbyplaner og egnshandleplan 2.  Status på Faaborgegns arbejde med stier 3.  Orientering fra lokalrådene/Vores Faaborg- status på projekter og kommende tiltag 4.  Orientering fra Fynsland – status på projekter, kommende tiltag og kommunale tiltag bl.a.  Bredbåndspuljen, Fynsland dialogmøde med Kultur og lokalsamfundsudvalget, FMK´s budget 2021 5.  Projekt Demens og ensomhed Deltagelse i landsbyplan forløb. Op til sommerferien sendte vi en orientering  til lokalrådene om muligheden om at deltage i projektforløb omkring udformning af en landsbyplan. Vi erindre om, at der er tilbagemelding den 25. aug. hvis man ønsker at deltage. Orientering om projektet er vedlagt som bilag. Jens Peter Jacobsen Landdistriktskoordintor