Fjernvarmegruppen har gode nyheder til jer! 🌟 Planenergi og FFV har knoklet hårdt i december for at færdiggøre projektforslagene, og de forventes at være klar i løbet af januar 2024. 🚀
Processen er blevet fremskyndet på grund af begrænsede midler på finansloven, kun 150 mio. kr. til fjernvarmeprojekter i 2024. Derfor åbner fjernvarmepuljen for ansøgninger allerede den 1. februar 2024. 📆
  1. Projektforslagene ser økonomisk fornuftige ud med nogle små justeringer for at optimere økonomien.
  2. Placering af varmecentralen er på grunden bag det ”gamle Damas” Industrivej 2. Matr.nr. 34aa
Den videre proces indebærer, at projektforslagene præsenteres for kommunens Teknik og Miljøudvalg den 25. januar 2024 til en betinget godkendelse. Dette åbner mulighed for at indsende støtteansøgninger til staten straks puljen åbner d. 1. februar 2024. 📑
Samtidig vil projekterne blive sendt i høring hos myndighederne, og efterfølgende kan de endeligt godkendes. Når statens svar er kendt, går det vigtige arbejde med at sikre lokal tilslutning fra ejendomsejere i gang. 💼
Vi er klar over, at mange byer i landet også søger støtte, og det bliver “først til mølle”-princippet, der afgør tildelingen i 2024. Vi ser frem til at orientere jer nærmere og drøfte projektforslaget og det videre forløb på vores møde. 🤝
Vi ser frem til at holde jer opdateret på udviklingen!
På vegne af Fjernvarme gruppen
Lars Nielsen