Kære Lokalråd Datoen for præsentation af landsbyanalysen på Faaborgegnen bliver tirsdag den 2. juni, og vil grundet Coronasituationen blive afviklet som et skypemøde. Læs mere i det vedhæftede brev. I har mulighed for at deltage med 1 til 2 repræsentanter fra hver af de byer der indgår i analysen: Verster Aaby, Pejrup, Aastrup og Fjællebroen Vi har brug for lokalrådets hjælp til at finde frem til de personer der skal deltage i Skypemødet. Det kan i udgangspunktet være medlemmer af lokalrådet, der kommer fra den pågældende landsby. Det der dog er vigtig, at de personer I melder ind til at deltage i mødet, er personer, som efterfølgende vil arbejde med dels af få videregivet information om landsbyanalysen til landsbyens øvrige borgere og samtidigt også være drivkræften bag at samle landsbyen til at arbejde med en eventuelt landbyudviklingsplan. Med andre ord dedikerede og engagerede personer. Derfor beder vi jer om flg.: 1.  At I skabt kontakt til den eller de personer, som kan repræsenterer de pågældende landsbyer til skypemødet. 2.  At I sender information på de kontaktpersoner der skal deltage i Skypemødet. Det skal være: Bynavn +  Navn, telefonnr. + mailadresse og sende det  til Jens Peter jepja@fmk.dk<mailto:jepja@fmk.dk> Det er særdeles vigtigt at vi får deltagerens mail, idet det er en personlig skypeinvitation. Ps. Vi vil meget gerne kunne udsende invitationer ud op til Kristi Himmelfart, så vi håber I vil være behjælpelig med at kunne nå det. Jens Peter Jacobsen Landdistriktskoordintor [cid:image001.jpg@01D62AD4.761FB0B0] By, Land og Kultur Fritid & Landdistrikter Mellemgade 15, 5600 Faaborg Telefon: 72 53 20 74 www.fmk.dk<http://www.fmk.dk/> Kære landsby-/lokalrådsrepræsentant Faaborg-Midtfyn Kommune og arkitektfirmaet SLA har udarbejdet en landsbyanalyse hvori 59 landsbyer indgår samt et tilhørende datasæt for hver enkelt landsby. Vi vil gerne præsentere og gennemgå landsbyanalysen sammen med jer, og havde besluttet at indbyde jer til præsentationsmøde egnsvis, men det giver forsamlingsforbuddet ikke mulighed for. Men det skal ikke stoppe os, for vi mener, at det er vigtigt, at landsbyanalysen kommer ud til jer i vores landsbyer. Det er vigtigt at I får mulighed for at sætte jer ind i analysen, så I allerede nu kan arbejde videre med udviklingen i jeres landsbyer. Derfor inviterer vi jer til et online præsensationsmøde egnsvis via Skype. Mødet finder sted tirsdag den 2. juni kl. 19.30 til 21.00.Det skal ikke være nogen hemmelighed, at denne form for møde med helt op til 30-40 deltagere i et online møde er ganske nyt for os. Vi forestiller os, at 1-2 landsbyrepræsentanter fra hver af de analyserede landsbyer på Faaborgegnen deltager på mødet. Præsensationsmødet efterfølges af en række tilbud om yderligere fordybelse i analysens indhold og konklusioner. Proces
  1. Præsentationsmøde d. 2. juni – her præsenteres I for landsbyanalysens indhold og opbygning samt ideer til, hvordan man kan bruge landsbyanalysens resultater i et lokalt udviklingsarbejde. Der vil også være mulighed for, at I kan stille enkelte spørgsmål til præsentationen. Efter mødet vil I få tildelt et link til analysen og den bagvedliggende data for jeres lokalområde.
  2. Den 3. juni offentliggør vi landsbyanalysen og den bagvedliggende data på kommunens hjemmeside: fmk.dk/landsbyanalyse2019.
  3. Efter præsentationsmødet bliver der en video offentliggjort på fmk.dk/landsbyanalyse2019. I videoen vil landsbyanalysens indhold blive præsenteret i kort form af SLA. Linket til videoen er i velkomne til at dele på byens eller lokalrådets Facebookside, så en større gruppe af borgere har mulighed for at blive orienteret omkring landsbyanalysen.
  4. Tirsdag den 9. juni kl. 16.30 til 17.30 afholder vi et åbent fyraftensmøde, hvor I får mulighed for at stille SLA opklarende spørgsmål om vurdering af de enkelte landsbyer og den samlede analyse. Dette møde bliver også afholdt som et Skypemøde, som I vil modtage en invitation til. I er også velkomne til at sende eventuelle opklarende spørgsmål forud for mødet. Spørgsmål kan sendes til planogkultur-post@fmk.dk
  5. Landsbyanalysen kan herefter anvendes i arbejdet med at udforme lokale landsbyplaner og egnshandleplaner – et projekt som Fynsland vil informere mere om. Kommunen vil anvende analysen til prioritering af fremtidige byfornyelsesprojekter.
Følgegruppen til landsbyanalysen Gunnar Landtved, formand for Fynsland Søren Kristensen, formand for Teknik- og miljøudvalget Anne Møllegaard Mortensen, formand for kultur- og lokalsamfundsudvalget Helle Vibeke Carstensen, kommunaldirektør