Jeg er glad for at meddele, at det er lykkedes mig som politiker at få Vester Aaby med som en af de tre byer, der er udvalgt! 🏡
4 millioner til Vester Aaby?
I aften skal Lokalrådet fremlægge deres forslag til Lone Wenzell, direktør i Faaborg-Midtfyn Kommune med ansvar for By, Land og Kultur.
Forvaltningen har taget de første skridt mod en spændende udvikling i vores lokalsamfund, og ønsker at afdække mulighederne for at skabe nye boligområder.
Her er en opdatering af processen:
De tre lokalsamfund, der er i betragtning, er Allested-Vejle, Espe og Vester Aaby.
Der tages udgangspunkt i enfamiliehuse/seniorboliger, men dette afhænger af vores dialog med jer, vores lokalsamfund.
Forvaltningen arbejder på et grundlag, som politikerne senere skal træffe beslutning om – om det skal være ét, to eller tre steder for udviklingen.
Vi har sat en tidsramme, hvor vi vil inddrage ejendomsmarkedsdata, diskutere med lokale ejendomsmæglere og afholde møder med vores lokalråd.
Den spændende del? Forvaltningen ser muligheden for at udvikle op til 10 grunde for 4 millioner kroner – forudsat at udstykningen er ukompliceret og grundene er samlet i én udstykning i en af byerne. Dog, hvis vi beslutter at udvikle i mere end én af de tre byer, vil antallet af byggegrunde blive lavere. Prisen ved jordkøb, eventuelle arkæologiske fund og andre faktorer vil også påvirke dette.
Hvad sker der nu? I november afdækker vi planmæssige forhold baseret på jeres input og mulige løsninger. I december vil der være møder med lokalråd om landsbyanalysen og arealmulighederne.
Marts 2024: Beslutningstidspunktet nærmer sig! I marts 2024 vil politikerne få et beslutningsgrundlag, og vi vil sammen træffe beslutningen om vores lokalsamfunds fremtid.
Lad os sammen skabe en spændende fremtid for Vester Aaby! 🏠