Kære alle
Det helt store spørgsmål er helt sikkert, er der fortsat liv i projektet etablering af en ”Min Købmand” i Vester Aaby. Spørgsmålet kan besvares helt kort med et højtrungende JA.
Næste helt naturlige spørgsmål kunne så være, hvorfor tager det så lang tid, og hvornår sker der noget. Vi må erkende, at ting tager tid, særligt når man støder ind i nogle sten på vejen.
I modsætning til andre lignende projekter rund i Danmark, stod vi med en lukket Brugs i en meget dårlig forfatning med større renoverings- og genoprettelses opgaver, og dermed et større investeringsbehov.
Vi havde ikke mulighed for at lave en ”plug-and-play” tilsat frivillig arbejdskraft til maling m.v., som i mange af de andre projekter. Da det, som tidligere orienteret, ikke var ikke muligt at forhandle en pris med sælgeren af ejendommen, der tog højde for usikkerheden, blev dette projekt lagt ned. Bare at komme dertil, har Styregruppen brugt mange ressourcer og kræfter på. Dette samtidig med, at der var gang i indsamlingen af anpartskapital og sponsorstøtte.
Ærligt så sad vi tilbage med en følelse af at være ”slået hjem i Ludo”. Efter at vi havde sundet os lidt, måtte vi op på hesten igen.
Som også tidligere orienteret, blev der hen over forår og sommer arbejdet meget seriøst på et projekt omkring “Pejsegården” sammen med Dagrofa. En løsning med 3 interessenter, ejeren af “Pejsegården” (der skulle ombygge og udleje lokalerne til købmanden), Dagrofa og os i Vester Aaby. Efter samråd med Dagrofa, var vores rolle at levere og udleje inventar til købmanden. Desværre var det ikke muligt at få de økonomiske ender til at passe sammen, hvorfor denne løsning heller ikke kunne gennemføres. Der har efterfølgende, desværre uden held, været lidt dialog mellem parterne om de økonomiske rammer.
Aktuelt undersøges, sammen med en investor, et andet projekt på en ejendom med beliggenhed ud til Svendborgvej i Vester Aaby. Tanken er, at vi køber en del af ejendommen, som vi indretter til en købmandsbutik, der lejes ud til ”Min Købmand”.
I den øvrige del af ejendommen tænker investoren, i samarbejde med lokalområdet, at etablere andre gode aktiviteter, der understøtter et aktivt lokalmiljø. Som ejer af købmandsbygningen, vil vi helt naturligt blive en del af dette samarbejde sammen med ”Min Købmand”.
Alt sammen er endnu kun på idé planet, og der er ikke indgået nogle konkrete aftaler. Realiseringen af dette projekt er bl.a. afhængig af et ændret plangrundlag for ejendommen, da der p.t. ikke må drives dagligvarebutik fra ejendommen. Dette er der p.t. en dialog med kommunen om. Vores vurdering er, at det kan der findes en løsning på, men det vil tage noget tid.
Der er ingen tvivl om, hvis vi kan lykkedes med et sådant projekt, vil det være en kæmpe gevinst for byen.
Vi har fortsat en rigtig god og konstruktiv dialog med Dagrofa og deres nye projektchef, der blev koblet på projektet ultimo september måned. Der er absolut ingen tvivl om, at Dagrofa rigtig gerne vil have etableret en ”Min Købmand” i Vester Aaby.
I forhold til økonomi har vi, som også tidligere meldt ud, fået tilsagn om kr. 600.000 fra puljen for borgerdrevne dagligvarebutikker. Vi er også i dialog med Dagrofa i forhold til deres Landsbypulje på 15 mio. kr., hvor der kan støttes med indtil kr. 600.000. Vi har løbende fokus på andre muligheder og fonde, der kunne tænkes at ville støtte et købmandsprojekt i Vester Aaby.
For at gentage indgangsspørgsmålet, er der fortsat liv i projektet om etableringen af en ”Min Købmand” i Vester Aaby. JA, det er der.
Kampgejsten har vi fortsat. Der bruges fortsat rigtig meget fritid på projektet. Derfor rækker vi meget gerne hånden frem i forhold til flere lokale ildsjæle. I er ønsket og meget velkomne. Bl.a. mangler vi personer med byggeteknisk viden og erfaring. Kontakt Halldor Sørensen, telefon 2380 3125.
Vi håber, at vi med denne orientering har givet en idé om, hvorfor det ikke er ”bare lige”. Der kæmpes dagligt på flere fronter i et forsøg på at komme i mål snarest muligt. I mål med det, vi alle ønsker rigtig meget nemlig at få genetableret en dagligvarebutik i Vester Aaby.
Der vil blive indkaldt til et borgermøde, når vi har noget konkret at drøfte og tage stilling til.
Med venlig hilsen
Styregruppen