Bøgebjerg Lokalråd

Abildhuset Præstegårdsvej 12

Lokalrådet har til huse i Abildhuset og består af 5-7 medlemmer.
Bestyrelsen/Lokalrådets medlemmer vælges hvert 2 år.
Valgbare er alle borgere over 16 år.

Der afholdes årsmøde 1 gang om året inden den 1. april.

Lokalrådet afholder møde den sidste onsdag i måneden kl. 19:00 i Abildhuset.

Vedtægterne kan ses Her

Beretninger kan ses Her
__________________________
Lokalrådet er et af fællesrådene i Faaborg-Midtfyn Kommune, som har
til opgave at formidle et samarbejde mellem foreninger og intuitioner i
lokalsamfundene, og repræsentere lokalsamfundet i forhold til Faaborg-Midtfyn Kommune.
Lokalrådet har til formål at fremme det arbejde, der gennem samarbejde
mellem lokalrådets beboer, politikere og myndigheder, gøres for at
bevare og videreudvikle lokalsamfundene  og disses fysiske, kulturelle og
demokratiske muligheder og værdier.
Lokalrådet arbejder sammen med Fynsland, som paraplyorganisation
for lokalråd i Faaborg- Midtfyn Kommune.
______________________________

Formand
Connie Hede
Dyssevej 1, Vester Aaby
5600 Faaborg
Tlf. 22415928
hedeconnie@gmail.com

Næstformand
Kirsten Simonsen
Munkeparken 5, Vester Aaby
5600 Faaborg
Tlf. 22896746
ksimonsen@ymail.com

Kasserer
Hanne  Jørgensen
Løkkemarksvej 8, Vester Åby
5600 Fåborg
2046 5406
hanne_jorgensen@hotmail.dk

Sekretær
Halldor Sørensen
Strandvejen 22 C, Vester Aaby
5600 Faaborg
62251676 / 23803125
hgs@vesteraabymail.dk

Øvrige bestyrelsesmedlemmer
Lars Bo Biilmann
Skadegårdsparken 11, Vester Åby
5600 Fåborg
62615292
albiilmann@gmail.com

Lena Frederiksen
Præstegårdsvej 4, Vester Åby
5600 Fåborg
30509260
lenafrederiksen@hotmail.com

Torben Bentsen
Krøllegårdsvej 4, Pejrup
5600 Fåborg
61681487
torbenzinzino@gmail.com

Suppleanter:
Kamilla Bentsen , Pejrup
Hanne Jørgensen, Vester Åby

Årsmøde afholdes hvert år inden 1. april.
Dagsorden til årsmødet

1. Valg af dirigent
2. Beretning
3. Regnskab
4. Valg til lokalråd
5. Valg af 2 revisorer
6. Indkomne forslag  Vedtægtsændringer foreslået af lokalrådets bestyrelse. Ændringsforslag helt i bunden af denne side.
7. Evt.