Lokalrådsmøde 27 april 2022
Bilag punkt 2.

Velkomstarrangement i Øhavsmuseets foyer for tilflyttere, som er flyttet hertil under og lige før corona, og som altså har boet her et stykke tid:

Tirsdag den 3. maj kl. 16.00 – 17:30

Tirsdag den 3. maj kl. 19.00- 20.30

Onsdag den 4. maj kl. 16.00 – 17.30

Onsdag den 4. maj kl. 19.00 – 20.30

Til disse fire arrangementer har vi brug for 1- 2 ambassadører fra jeres lokalområde. Deres rolle bliver at sidde til bords med de tilflyttere, der er flyttet til netop jeres lokalområde. For her at have en uformel snak med dem under den kaffepause, der er i arrangementet. Vi laver navneskilte til ambassadørerne, så det er let at se, at de kan spørges.

Kaffepausen varer fra hhv. ca. 16:30-17:00 og ca. 19:30-20:00, men ambassadørerne vil sidde sammen med tilflytterne under hele arrangementet. Det behøver ikke være de samme ambassadører, der deltager ved begge arrangementer.

Til orientering kører vi med fire arrangementer, fordi vi i efteråret fik overvældende mange tilmeldinger og desværre måtte aflyse grundet corona, og vi ønsker, at alle, der viste interesse dengang, får mulighed for at deltage.

Velkomstarrangement i Pipstorn skov for nye tilflyttere, som er flyttet hertil efter oktober 2021.

Lørdag den 7. maj kl. 9:30- 12.00 (børnefamilier)

Lørdag den 7. maj kl. 13:30 – 15.00 (voksne)

Til hvert af  disse arrangementer har vi brug for 1-2  ambassadør fra jeres lokalområde. Deres rolle bliver at være med være til rådighed, så tilflytterne har mulighed for at tale med og stille spørgsmål til en nabo. Vi laver navneskilte, så det er let at se, at de kan spørges.

Som noget nyt prøver vi at afholde et udendørs velkomstarrangement for vores nye tilflyttere.  Vi holder to arrangementer på samme dag – et formiddagsarrangement henvendt til børnefamilier og et eftermiddagsarrangement henvendt til det modne publikum. Det vil være naturskolen Trente Mølle, der står får aktiviteter mm. Det behøver ikke være den samme ambassadør på begge arrangementer. Det vil faktisk give mest mening, at det er en ambassadør, der afspejler målgruppen (børnefamilie/modent publikum) på de to arrangementer.

Tilbagemelding om deltagelse
For alle arrangementerne gælder, at vi ca. 7 dage kan fortælle, hvor mange deltagere, der er fra netop jeres lokalområde, og selvfølgelig får I også besked, hvis der mod forventning ikke kommer nogle fra jeres område, og I derfor ikke behøver stille med ambassadører. Det er også vigtigt at sige, at ambassadørerne ikke behøver at være fra lokalrådet. Har I nogle lokale velkomstambassadører eller aktive borgere i foreningsliv eller andet, der kunne tænkes at have lyst til at byde nye velkommen, er det rigtig godt.