Det har været en lang sag på grund af at der sideløbende har kørt to sager. Den ene selve byggesagen og den anden en jordforureningssag. Pladsen er en fyldplads og som sådan en § 8 sag. Uanset vi tidligere har fået en §8 godkendelse ved udlægning af markeringsnet og påfyldning af godkendt ren muld skulle vi gennem hele proceduren igen. Alt jordarbejde er under skærpede regler og det har givet noget bøvl. Det er nu afsluttet med aflevering af FIRS liter ren jord til genbrugspladsen. Ren fordi det er den jord vi selv tidligere har lagt på, men nu er alle krav overholdt. Vi opfordrer til at hytten bliver brugt af lokale. Det vil sikkert også blive et samlingssted for unge, som jo blev frataget ungdomsklubben for nogle år siden. Vi opfordrer så til at holde orden derovre og hvis der spilles musik så tænk på naboerne ikke mindst de ældre på plejehjemmet. Stil ikke engangsgril på træbordene, der vil blive indkøbt borde og bænke, som matcher byggestilen, når vi har penge til det. Tilladelse til ibrugtagning Faaborg-Midtfyn Kommune har modtaget færdigmelding og dokumentation til byggesagen: Opførelse af madpakkehus på Svendborgvej 384, Faaborg Vi meddeler tilladelse til, at byggeriet kan tages i brug. Ibrugtagningstilladelsener meddelt uden færdigsyn. Byggesagen er nu afsluttet, og der vil blive sendt en revideret BBR indenfor den næste måned.
bty