Projektets overordnede formål: Med projektet ”landsbyer i FMK” ønsker vi at give fire lokalområder mulighed for at få en dybere forståelse af landsbyernes ”DNA” og sætte retning for en kvalificeret strategisk og praktisk udvikling. Efterfølgende laves en et forløb i to egne hvor vi med afsæt i egnes potentialer – byerne, naturen, institutioner og virksomheder lavers en fælles egnshandleplan, der skal sætte mål og retning for den fælles udvikling vi ønsker at skabe på egnen. 4 landsbyplaner -projektet hovedmål Der afvikles fire individuelle procesforløb i udvalgte lokalområder. Her skal ”fællesskaberne” (borgere, institutioner foreninger og erhverv) i de pågældende landsbyer i samarbejde med det tilkoblede konsulentfirma tilrettelægge et procesforløb. Her skal I med udgangspunkt i landsbyanalysen, egnsprofilen, FN´s verdensmål og FMK’s udviklingsstrategi identificere lokalområdets særlige potentialer og udvælge de strategiske indsatsområder der kan give jeres landsby en styrkeposition i årene frem. Det kan også omhandle en justering og omstilling af landsbyen Projektet afsluttes med udformning, af strategisk landsbyplan indeholdende en række konkrete handlingstiltag. Et særligt fokus vil være involvering af borgere, foreninger, institutioner og erhverv, og nye måder at anvende ”fællesskabernes” ressourcer og bruge dem i nye sammenhænge i udvikling af lokalområdet. De fire procesforløb vil blive afviklet i perioden sep. 2020 til maj/juni 2021. Hvis I ønsker at deltage i forløbet Hvem kan deltage I udgangspunktet tilbydes de fire procesforløb til lokalråd/forum/udviklingsråd dvs. at de landsbyer der udgør lokalområdet, er en del af procesforløb. En særlig undtagelse er dog Nr. Søby-Nr. Lyndelse, og Årslev idet der er lavet Masterplaner for disse byer, hvorved der kan særskilte aftaler med de øvrige landsbyer i disse lokalråds områder. Procesforløb Procesforløb vil blive understøttet af en ekstern rådgiver som hjælper med at tilrettelægge forløbet, procesfacilitering og udformning af landsbyplan. Der er for hver af de fire forløb også afsat midler til afvikling af borgermøder og forplejning. Styregruppe Der skal etableres en lokal styregruppe, der skal deltage i et formøde med Fynsland samt et indledende opstartsmøde med konsulentfirma. Herefter skal styregruppen indgå i planlægning og koordinering af lokalt procesforløb i samarbejde med eksterne rådgiver samt stå for den efterfølgende opfølgning på landsbyplanen. Redegørelse Ønsker I at deltage i proces vedr. udformning af landsbysplan skal I indsende en kort redegørelse – max 1 A4-side – der indeholder flg.; Redegørelsen skal indsendes senest 25. aug. 2020 til Fynsland – jepja@fmk.dk og der kan forvente svar senest 1. september 2020. Har I spørgsmål kan der rettes henvendelse til Landdistriktskoordinator Jens Jacobsen, tlf. 72 53 20 74, jepja@fmk.dk eller en af jeres egnsrepræsentanter i Fynsland Forstadsbåndet Yvonne Koch, tlf. 61 66 73 33, yvonnerkoch@gmail.dom Ole Simonsen, tlf. 30 34 34 45, ole@ogsimonsen.dk Per Jensen, tlf. 22 17 96 83, grandparken5@privat.dk Ringeegnen Gunnar Landtved, tlf. 24 26 27 13, gunnar@landtved.dk Henrik Kildegaard, tlf. 29 92 37 87, hkildegaard@hotmail.com Mette Haugaard Frederiksen, tlf. 61 26 95 25, mettehaugaard@hotmail.co Faaborgegnen Niels Peter Ellegaard, tlf. 91 53 19 48, n.p.ellegaard@mail.tele.dk Elna Johansen, tlf. 40 27 80 04, elna@horneland.dk Mette Abrahamsen, tlf. 23 11 37 19, godabrahamsen@gmail.com Jens Bruntse, tlf. 22 30 82 58, jensbruntse@gmail.com Fynsland Gunnar Landtved.