Jan 21 I forbindelse med nye kriterier for anvendelse af Moderniserings/nedrivningspuljen for industribygninger i det åbne land, rettede Lokalrådet henvendelse til Teknik og Miljø om muligheden for at få gjort noget ved den uskønne Jennibygning. Svaret ses nedenstående: Til Bøgebjerg Lokalråd. Jeg har modtaget jeres skrivelse med ønske om nedrivning af den gl. fabrik Jenni. Jeg er ikke i tvivl om, at alt hvad I skriver om fordele og behov vedr. nedrivning af omtalte fabrik er rigtigt og fordelagtigt. Kriterierne for puljen er ganske rigtigt ændret, og jeg har lige for at være sikker, tjekket kriterierne i forvaltningen. Der er ikke mulighed for at bruge midlerne til overflødige erhvervsbygninger i det åbne land. Ikke at det ikke er relevant , og på et tidspunkt kan det forhåbentlig blive en mulighed, men der er for nuværende ikke budget nok i nedrivningspuljen til at overkomme disse ønsker. F.eks. Jenni fabrikken vil formentlig bruge et helt års budget. For en orden skyld kan jeg oplyse om, at jeg i efteråret spurgte miljøafdelingen om status på forurening fra netop Jenni fabrikken, på baggrund af en henvendelse, og svaret var, at der ikke er risiko for forurening af området. Det blev ordnet for år tilbage. Tilbage står så, at det desværre skæmmer i området, men vi kan så håbe, at enten ejeren tager ansvaret på sig, eller kommunen får luft i budgetpuljen. Mvh. og godt nytår. Søren Kristensen. Formand for Teknik- og Miljøudvalget.
Foto: Danmark set fra luften