Kære alle,
som meldt ud flere gange, har styregruppen igennem længere tid afsøgt forskellige muligheder for at etablere en købmandsbutik i Vester Åby. Vi har tidligere meldt ud at Brugsen ikke er en option grundet pris og bygningens tilstand. Vi har i en længere periode derfor været i dialog og forhandling med ejeren af Pejsegården. Vi må nu konstatere at vi ikke kan få de økonomiske ender til at passe sammen og denne løsning er derfor ikke aktuel længere. Vi er i styregruppen ikke et øjeblik i tvivl om, hvor vigtigt det er at få etableret en købmand i byen. Derfor har vi hele tiden haft forskellige alternativer i kikkerten, og vi går nu i gang med at afdække den næste af flere muligheder. Det ville have været dejligt, hvis vi allerede tidligere på året kunne have åbnet en ny købmand i byen 😊. Vi må dog konstatere at der skal kæmpes lidt mere for det. Vi i styregruppen er stadig stærke i troen. Vi håber og tror på, at I andre støtter op om dette. Vi forventer at kunne afholde et nyt borgermøde efter sommerferien, hvor vi kan sætte flere ord på vores muligheder.
Hav en dejlig sommerferie!