08-04-2024 – Lars Nielsen på Facebook:

“Korinth får grønt lys, mens vi andre venter på tilskud!”
Nyt om fjernvarmeprojekter i Brobyværk, Espe, Falsled, Horne, Millinge, Svanninge og Vester Aaby
Projektforslag for fjernvarme er godkendt af Faaborg-Midtfyn Kommune for hver enkelt by. Godkendelsen er givet på betingelse af, at der bliver tildelt tilskud fra Energistyrelsens fjernvarmepulje.
Den 1. februar 2024 var der mulighed for at søge om tilskud efter princippet ”først-til-mølle”. Vi havde folk klar til hvert projekt, men efter syv minutter var puljen tømt, og kun Korinth nåede igennem.
Derfor er det kun Korinth, vi kan gå videre med lige nu.
De øvrige projekter afventer, at der kommer nye midler i tilskudspuljen. Der er ikke meldt noget ud om, hvornår det sker. Der er dog stor opmærksomhed omkring de manglende midler.
NEKST
Den nationale energikrisestab, NEKST, som skal øge tempoet i den grønne omstilling, kom før påske med deres anbefalinger for udbredelse af fjernvarme, og peger blandt andet på:
1. Fyld fjernvarmepuljen op
2. Forlæng afskrivninger på fjernvarmerør og forlæng tilsvarende løbetiden på lån til projekterne
3. Sæt snarlig slutdato for brug af gas i boligopvarmningen i områder, hvor fjernvarme er en god løsning.
Det er alt sammen noget, der kan gøre vores fjernvarmeprojekter endnu mere økonomisk fordelagtige, og det kan være med til at sikre, at tilstrækkeligt mange vil tilslutte sig.
Anbefalingerne er blevet vel modtaget af klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard, som siger, at han er svært begejstret for anbefalingerne fra NEKST.
VI OPFORDRE TIL AT SE TIDEN AN
Vi håber og forventer, at det vil blive omsat til politisk handling snarest. Når der bliver åbnet for fjernvarmepuljen igen, er vi klar til at søge på ny.
I mellemtiden opfordrer vi til at se tiden an. Vi kan lige nu glæde os over, at prisen på naturgas er meget lav og håbe på, at det vil fortsætte, indtil vi kan komme i gang med fjernvarmeprojekt.
Vi vil holde arbejdsgrupperne orienteret, hvis der sker nyt, og vil indkalde til statusmøde senest i oktober 2024.
Hvis I har spørgsmål, så skal de rettes til Christian Møller på chmo@ffv.dk eller 21 70 53 98.