Penge på vej til Lyø og Vester Aaby
I dag modtager 66 projekter på tværs af landet ca. 38,5 mio. kr. i støtte til projekter, der kan skabe udvikling og gode levevilkår i landdistrikterne. Pengene kommer fra Kirkeministeriets Landdistriktspulje.
Her i området må smilene være store i Vester Aaby, hvor Bøgebjerg Lokalråd modtager 600.000 kr. til det videre arbejde med at skabe en ny dagligvarebutik med mere.
– Det er tanken, at den nye dagligvarebutik ikke blot skal være en ”gentagelse af Brugsen”, men skal have endnu større appel til alle byens borgere og turister. Bøgebjerg Lokalråd vil derfor også etablere et miljø i forbindelse med forretningen, som skal være attraktivt for byens borgere og turister. Den kommende dagligvarebutik vil have et salgsareal på 450 kvm – og vil blive bygget med tanke på bæredygtighed og energivenlighed. Som en del af butikken skal der også etableres en lille café, hvor byens borgere kan mødes, og foreninger kan afholde mindre arrangementer, hedder det i ansøgningen
På Lyø har købmandsforeningen modtaget 224.000 kr. til den igangværende renovering af købmandsgården. Der ydes konkret støtte til en luft til vand varmepumpe, ny isoleret indgangsdør, løn til konsulent, samt omdannelse af et skur til lagerrum.