Jan 2021 I forbindelse med regeringens udmelding om flere midler til anlæggelse af cykelstier langs statsveje har vi rettet henvendelse til Teknik og Miljø ang. at få kommunen til at støtte cykelsti langs den farlige strækning fra Åstrup vestlige indfaldsvej til P pladsen oven for Vester Åby østlig retning, dvs. åsvinget. Vi rettede for ca. 1½ år siden henvendelse til vejdirektoratet, men har ikke hørt noget. Ud fra Søren Kristens svar, ser det ud til at strækningen er noteret. Læs selv Udvalgets svar. Til Bøgebjerg lokalråd Tak for jeres tilkendegivelse. Jeg og udvalget tvivler ikke på, at den pågældende strækning er ubehagelig at færdes på som blød trafikant. Jeg vil lige sige i forhold til jeres sætning om, at den kommunale indstilling er tungtvejende i forhold til vejdirektoratets prioriteringer. Det vil være ønskeligt, og derfor skrev jeg også i mit læserbrev til avisen, at kommunen vil gøre, hvad vi kan for at påvirke vejdirektoratets forhåbentlige kommende prioriteringer. I den foreløbige prioritering fra vejdirektoratet ser det nemlig ikke ud til, at de er helt opmærksomme på kommunens ønsker. På TMU’ dagsorden i august 2019 vedtog vi en kommunal prioritering ang. cykelstier langs statsvejene, som efterfølgende blev sendt til vejdirektoratet, derfor forestår der ikke her og nu ikke yderligere behandling af cykelstier langs statsvejene udover lobbyarbejde (vigtigt) i forhold til vejdirektorate. Af prioriteringslisten fra 2019 fremgår der en strækning igennem Aastrup og igen en strækning fra Aastrup til Vester Åby. Det må i store træk svare til dem, I fremhæver i jeres skrivelse. De er ikke med helt i toppen af listen, men vi kan håbe på, at nye midler fra staten kan fremrykke tingene. Nu er udvalget i hvert fald yderligere gjort opmærksom på jeres oplevelser lokalt, og vil inddrage det, når der bliver behov for at opgradere og måske genfremsende prioriteringslisten til vejdirektoratet. Mvh. På vegne af Teknik- og Miljøudvalget Søren Kristensen, formand.