Kære alle,
Så er der godt nyt fra styregruppen.
Vores ansøgning til Landdistriktspuljen har båret frugt og vi har fået tildelt kr. 600.000,-. Det er en rigtig fornuftig håndsrækning til projektet.
Mens vi har ventet på svar på vores ansøgning, har vi arbejdet på at afsøge muligheder for placeringen af vores nye købmand. Dette arbejde pågår stadig, men som nævnt tidligere er vi snart klar til at indkalde til borgermøde, hvor vi kan informere om både processen og vores fremadrettede muligheder.
Det ser vi frem til.
Hav en dejlig aften!
Mange hilsner fra Styregruppen.