Lokalrådet har modtaget nedenstående hvor selvfølgelig Jenny Komfurfabrik på Strandvejen kunne komme i spil, hvis ejeren efterhånden er moden til det.. Vi vil kontakte ham og gøre ham opmærksom på muligheden. Det samme kunne gælde for det stråtækte før hallen: Kære Lokalråd, I år er der mulighed for at søge om støtte til nedlagte og nedslidte erhvervsbygninger i det åbne land. I denne mail er der vedhæftet et orienteringsbrev om muligheden samt et Word dokument med lidt tekst, som I kan lægge på jeres lokalråds facebooksider. Ansøgningsfristen for indsendelse af ansøgninger er fredag d. 24. september 2021. Med venlig hilsen Julie Linde Andersen Byplanlægger mailto:julan@fmk.dk Særligt i 2021: Støtte til nedrivning af nedlagte og nedslidte erhvervsbygninger i det åbne land I år har du mulighed for at søge om støtte til nedrivning af nedlagte erhvervsbygninger i det åbne land. Ansøgningsfristen er fredag d. 24. september 2021.