Hej alle. Lokalrådet er blevet opfordret til at stå for afholdelse af et træffemøde med Kultur-og Lokalsamfundsudvalget. Se opslag.