Her finder du nogle forslag til vandreture i området.

Tast på linket herunder for hver tur.
Her finder du et kort med ruten indtegnet.
Der er også en kort beskrivelse af ruten, og mulighed for at printe ruten ud.

Rute 1       Kirkestien  5,00 km
Pottemagervej, Skovgårdsvej, Strandvejen og Dyssevej.

Rute 2       Sanatorie-skoven   5,4 km
Øhavstien, Østergyden, Stranden og Sanatorievej

Rute 3       Bøgebjergskoven   5,3 km
Bøgebjergvej,  Bøgebjergskoven og Faurshøjvej

Rute 4       Skoven omkring Brændegård   4,9 km
Pilegyden, Fiskerup Skov

Rute 5       Gundestrup-Faurshøjvej  8,00 km
Gundestrupvej, Åbyvej, Guldbjergvej og Faurshøjvej

Gjeldebrede

Eleonora
Fjællebrohavnen m morgengave slottet og Herregaardsholmen