Så er der godt nyt fra styregruppen

Kære alle, Så er der godt nyt fra styregruppen. Vores ansøgning til Landdistriktspuljen har båret frugt og vi har fået tildelt kr. 600.000,-. Det er en rigtig fornuftig håndsrækning til projektet. Mens vi har ventet på svar på vores ansøgning, har vi arbejdet på at afsøge muligheder for placeringen af vores nye købmand. Dette arbejde […]

Penge på vej til Lyø og Vester Aaby

Penge på vej til Lyø og Vester Aaby I dag modtager 66 projekter på tværs af landet ca. 38,5 mio. kr. i støtte til projekter, der kan skabe udvikling og gode levevilkår i landdistrikterne. Pengene kommer fra Kirkeministeriets Landdistriktspulje. Her i området må smilene være store i Vester Aaby, hvor Bøgebjerg Lokalråd modtager 600.000 kr. […]

Fyraftensmøde den 15 august med Lone Wenzel

Hej alle. Lokalrådet er blevet inviteret til et fyraftensmøde den 15 august med Lone Wenzel, direktør for Arbejdsmarked, Kultur og Lokalsamfundsudvalget. Mødet skal dreje sig om, at et ud af tre lokalområder Espe, Vejle Allested og Vester Aaby har mulighed for at få en pose penge til at udvikle lokalområdet. Vi skal på mødet fremlægge […]

Lokalrådet efter ekstraordinært årsmøde

20230619 Lokalrådet efter ekstraordinært årsmøde. Lokalrådet opgradering pr 19062023 Formand: Connie Hede, Dyssevej 1, Vester Aaby. Mob. 22415928 mail. hedeconie@gmail.com Næstformand: Lena Frederiksen, Præstegårdsvej 4. Vester Aaby Mob. 30509260 mail. lenafrederiksen@hotmail.com Sekretær : Halldor Sørensen, Strandvejen 22 C, Vester Aaby Mob. 23803125 mail. hgs@vesteraabymail.dk Menige medlemmer: Lars Bo Biilmann, Skadegårdsparken 11, Vester Aaby. Mob. 52144867 […]

Indkaldelse til ekstraordinær årsmøde

Indkaldelse til Ekstraordinært Årsmøde I Bøgebjerg Lokalråd, Vester Aaby, Aastrup og Pejrup. Der indkaldes hermed til ekstraordinært Årsmøde mandag den 19 juni. Kl. 19 I Abildhuset, Præstegårdsvej 12, Vester Aaby. Et punkt på dagsordenen: Afslutning af valghandling. Indstillet er Kandidat: Karsten Thomsen, Strandvejen 132. Vester Aaby Suppleant: Flemming Hansen, Løkkemarksvej 10 Vester Aaby  

Beretning 2022

Beretning for Bøgebjerg Lokalråd 2022 Lokalrådet har haft afholdt 6 møder men næsten hver mandag har sekretariatet haft møde og koordineret henvendelser fra private borgere, kommune og andre aktører. Vi har haft adskillige indkaldelser til møder med Fynsland og Kommune, men mange er blevet aflyst eller udsat. Vi har dog deltaget i egnsmøder, Fynslands årsmøde, […]

Forsikring 2020

Lokalrådet har i samarbejde med Fynsland været bidragende til en justering af en tidligere forsikring. Det er nu afsluttet. Den nye ordning Omfatter Tilbud til øvrige foreninger om at være del af Fynslands forsikringsordning. Foreningen indgår i Bøgebjerg Lokalråd, Vester Åby, Åstrup og Pejrups kollektive forsikringsorden der er tegnet gennem Fynsland – paraplyorganisation for lokalråd […]

Lokalrådets 35 års jubilæum 2019

Nyt – nyt. Hej alle. Lokalrådets fællesspisning den 7 sept. kl. 19 er aflyst på grund af for få tilmeldinger. Har du indbetalt penge får du pengene retur. Kontakt Hanne Jørgensen. Der er åbent hus fra kl. 14 til 17, hvor vi er vært ved kaffe, kage, boblevand eller en øl eller vand. Lokalrådets 35 […]

Nyt Logo

Lokalrådet har fået nyt logo. Det er udarbejdet af Helding grafiker fra Ollerup. Det gamle var for gnidret og fremstod ikke skarpt nok.

Forsikring

Kære Lokale forening  Bøgebjerg lokalråd har gennem Fynsland – paraplyorganisation for lokalråd i Faaborg-Midtfyn Kommune tegnet et kollektiv Arbejds- og Erhvervsskadeforsikring, en ansvars- og ulykkesforsikring, samt en bestyrelsesansvarsforsikring. Lokalrådet har sammen med Fynsland og Faaborg-Midtfyn Kommune et ønske om at sikre de bedste rammebetingelser ift. forsikring af frivillige, når man som borger engagerer sig i frivilligt […]