Fornyelse af legepladsen

02.05.2024: Flemming Hansen på Facebook Hej Lidt ny info omkring fornyedes af legepladsen…. Først en god nyhed… Faaborg kommune ser meget positiv på at give os de ønskede bevillinger, således at vi kan få de ønskede legeredskaber, og når penge er klar er både Faaborg kommune og kommunens folk klar… Men desværre er jo intet 100% […]

Abildhusets legeplads

Hej, allesammen i vores dejlige lokalområde! Der har været en masse aktivitet ved Abildhusets legeplads. Vi har søgt om opgradering på området, så i første omgang er der blevet plantet følgende: 2 stk. rødbladet spidsløn, der giver flotte høstfarver. 3 stk. fuldt blomstrende fuglekirsebærtræer. De er rigt blomstrende i foråret men sætter ikke bær, så […]

Støttegruppe for ny dagligvarebutik i V. Aaby – information.

18.03.2024 Lene Kelly Schütze skriver på Facebook: Kære alle. Her en kort statusorientering på købmandsprojektet i Vester Aaby. Det var planen, at vi primo marts skulle mødes til et nyt borgermøde, når vi havde alle aftaler, og forhåndsgodkendelser m.v. på plads. På mødet skulle det endelige projekt præsenteres, herunder hvad der skal til/opfyldes, for at […]

Bøgebjergskolen

Lars Nielsen på Facebook: Bøgebjergskolen! Efter et møde med lokalrådet og opvækst- og læringsudvalget, vores skole fortsætter! Men vi har brug for din hjælp til at få endnu flere elever til at nyde godt af vores fantastiske skoletilbud. Kom og vær med til mødet i Abildhuset den 14. marts kl. 19., hvor vi vil dele […]

Styregruppen

Kære alle. Tak for responsen på vores seneste statusopslag. Opslaget er også blevet omtalt i en efterfølgende avisartikel i Fyens. Som omtalt i avisartiklen har Styregruppen haft møde med Dagrofa fredag den 3. november i Abildhuset. Vi havde et konstruktivt møde, hvor formålet var at møde vores nye kontaktpersoner fra Dagrofa face-to-face, drøfte en forventningsafstemning […]

Fyraftensmøde den 15 august med Lone Wenzel

Hej alle. Lokalrådet er blevet inviteret til et fyraftensmøde den 15 august med Lone Wenzel, direktør for Arbejdsmarked, Kultur og Lokalsamfundsudvalget. Mødet skal dreje sig om, at et ud af tre lokalområder Espe, Vejle Allested og Vester Aaby har mulighed for at få en pose penge til at udvikle lokalområdet. Vi skal på mødet fremlægge […]

Nyt fra styregruppen vedr. butik

Kære alle, som meldt ud flere gange, har styregruppen igennem længere tid afsøgt forskellige muligheder for at etablere en købmandsbutik i Vester Åby. Vi har tidligere meldt ud at Brugsen ikke er en option grundet pris og bygningens tilstand. Vi har i en længere periode derfor været i dialog og forhandling med ejeren af Pejsegården. […]

De unge tilbage i Hallen/Aktiviteter i hele byen 2015

Bøgebladet Maj 2015 Gruppen har mødtes et par gange og listet ideer fra mødet efter 1) “nemme at gå til” ideer  >Sodavandsdiskotek i hallen  >Familiesport, hvor man kommer flere forskellige idrætsgrene igennem. Gymnastikafdelingen, vil oprette hold efter sommerferien.  >Spaghetti-kødsovs-fest – en lørdag  >By-aktivitet- ny aktivitet hver tirsdag aften i sommeren, fx spille Krolf, gange krabber, spille […]

Byfornyelse og forskønnelse/link

Bøgebladet Maj 2015 Kører også i lokalrådsregi.  >Er i gang med at lave en folder sammen med de fem andre maritime lokalråd – godt at hør om deres problematikker – kan søge fælles finansiering.  >Har allerede udpeget nedrivningsparate boliger, har kontakt til kommunen (for et års tid siden) men fået at vide, at der ikke […]

Sparekassen Fåborgs filial i Vester Åby

Amatøragtige tyveknægte forsøgte kl 4 om morgenen natten til 10 november 2011 at røve pengeautomaten i Sparekassen Fåborgs filial i Vester Åby. De brugte gas, som de lukkede ind i automaten og med fjernkontrol fik bragt det til sprængning. De har ikke rigtig haft styr på mængden, for sprængningen var så kraftig, at boksen blev knust og pengene […]