Sammen skaber vi det gode liv!

Lars Nielsen på Facebook 21.11.2023 Sammen skaber vi det gode liv! inspirerende Landsbytopmøde på Lombjergevej 1, Ringe! Hele 5 medlemmer fra Bøgebjerg lokalråd og Lars Nielsen politiker, stod sammen med andre lokalråd i Faaborg-Midtfyn Kommune. Formålet? At styrke samarbejdet mellem politikere, administration og lokalråd med fokus på at realisere Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi. Mødet, der fandt […]

Borgerbudget 2019/20

Så er afstemningen vedr. Borgerbudget afsluttet og resultatet af afstemningen blev som følger: Åstrup Forsamlingshus fik 40 stemmer, Pejrup Landsbyforening 35 stemmer, sokkel til solur V. Aaby fik 33 stemmer og Fester Aaby fik 28 stemmer. Allerede tilbage i starten af januar 2020 besluttede styregruppen bag Borgerbudgettet for vores område sig for, at vi ville […]

Borgerbudget 2018 Afgørelsen

Arbejdsgruppen har modtaget resultatet af den elektroniske afstemning på kommunens hjemmeside / Borgerbudget. Der var 27744,33 øre i puljen. Pejrup har fået flest stemmer og derfor får de det ansøgte beløb 6494. Dette beløb er fratrukket de 27744 og de øvrige deler således 21250 kr. efter stemmetal. Resultatet blev: Pejrup Forsamlingshus, køl og frys                     […]

Borgerbudget 2016

Lokalområdet blev tildelt 16000 kr. til Petanquebaner m.m. i Åstrup og 50.000 kr. til Mulitibanen.

Borgerbudget 2018

Borgerbudget. Der er lavet en styregruppe med Connie Hede som formand og Niels Peter Ellegård på sidelinjen. De 166000 kr. bliver delt ud til hvert område med ca. 23500 til hvert område. Styregruppen skal sørge for at der bliver nedsat en arbejdsgruppe og opgaven blev her i aften (270618) forelagt lokalrådet. Her blev foreslået en arbejdsgruppe […]

Borgerbudget 2017

Den 14 juni havde kommunen indkaldt til et møde om Borgerbudget 2017. Hver af de 3 områder i Fåborg Midtfyn Kommune, Fåborgegnen, Ringeegnen og Forstadsbåndet deler puljen på 500.000,00 efter antal personer bosat i området. Fåborgegnen fik tildelt godt 169000,00. På mødet blev det diskuteret om puljen skulle holdes intakt, og tildeles projekter i hele […]

Borgerbudget-midlerne for 2017

Afviklingen af borgerbudgettet blev afholdt på Bøgebjergskolen og indledt med velkomst af Connie Hede, formand for Lokalrådet og hun redegjorde samtidig for de retningslinier styregruppen havde vedtaget at fremlægge. Det indebar tildeling til 3 projekter. Retningslinierne accepteredes uden indsigelser af de fremmødte. Mødet blev afholdt med deltagelse af 14 personer. Knud Westdorf fra Skolebestyrelsen bad […]