Egnsmøde for Faaborgegnen 2020

Kære lokalrådsformænd på Faaborgegnen. Torsdag den 3. september inviterer Fynsland til egnsmøde for Faaborgegnen. Mødet bliver afviklet i Svanninge hallen café, : Kirkegyden 29, 5642 Millinge i tidsrummet 19.00 til 21.15. Mødets omdrejningspunkt bliver Landsbyanalysen og det videre arbejde hermed. I er derfor meget velkomne til at invitere personer fra jeres lokalområde der har interesse […]

Landsbyanalyserne maj 2020

Kære Lokalråd Datoen for præsentation af landsbyanalysen på Faaborgegnen bliver tirsdag den 2. juni, og vil grundet Coronasituationen blive afviklet som et skypemøde. Læs mere i det vedhæftede brev. I har mulighed for at deltage med 1 til 2 repræsentanter fra hver af de byer der indgår i analysen: Verster Aaby, Pejrup, Aastrup og Fjællebroen […]

Bosætning og lånemuligheder på landet 2019

Lokalrådet har modtaget en indbydelse til alle fra borgmester Hans Stavnsager ang. bosætning og lånemuligheder på landet. Se nedenstående. Invitation Seminar om bosætning og finansiering i landsbyområderne. Eksempler, vinkler og idegenerering: I Faaborg-Midtfyn Kommune har vi en målsætning om at skabe vækst og udvikling i hele kommunen. Vores mål er, at vi i 2030 er […]

Fejring af Naturkanon 2019

Lokalrådet modtaget anmodning om videresendelse af en opfordring til at deltage i fejring af Svanninge Bakker og Svanninge Bjerge som er kommet med I Natukanon. Kære lokalråd Svanninge Bakker er et af egnens helt unikke naturpotentialer, som nu er blevet en del af den danske naturkanon. Det bliver fejret den 1. juli 2019 Jeg håber […]

Landsbypuljen 2019

Teknik og Miljøudvalget har behandlet kriterierne for Landsbypuljen 2019 Jeg håber i vil informerer jeres lokale borgere om muligheden for at søge puljen på jeres respektive hjemmesider. Forslag til tekst: Bor du i en ældre, nedslidt bolig i en af Faaborg-Midtfyn Kommunes mange landsbyer, så skal du være opmærksom på muligheden for at søge tilskud […]

Danmarks vildeste kommune

Tilmelding til Miljøminister Lea Wermelins konkurrence om Danmarks vildeste kommune. Til Miljøministeren. Hermed tilmelder Faaborg-Midtfyn Kommune sig til konkurrencen ”Danmarks Vildeste Kommune. Vi ser frem til at hører nærmere om konkurrencen. Faaborg-Midtfyn kommune byder ind med følgende tiltag: – Fokus på reduceret græsklipning på de kommunale grønne arealer. De sidste fire år er der sket […]

Støtte til nedrivning af nedlagte erhvervsbygninger i det åbne land. 21 juni 2021

Lokalrådet har modtaget nedenstående hvor selvfølgelig Jenny Komfurfabrik på Strandvejen kunne komme i spil, hvis ejeren efterhånden er moden til det.. Vi vil kontakte ham og gøre ham opmærksom på muligheden. Det samme kunne gælde for det stråtækte før hallen: Kære Lokalråd, I år er der mulighed for at søge om støtte til nedlagte og […]

Regeringens større pulje til cykelstier

Jan 2021 I forbindelse med regeringens udmelding om flere midler til anlæggelse af cykelstier langs statsveje har vi rettet henvendelse til Teknik og Miljø ang. at få kommunen til at støtte cykelsti langs den farlige strækning fra Åstrup vestlige indfaldsvej til P pladsen oven for Vester Åby østlig retning, dvs. åsvinget. Vi rettede for ca. […]

Nedrivnings/ moderniseringspuljen

Jan 21 I forbindelse med nye kriterier for anvendelse af Moderniserings/nedrivningspuljen for industribygninger i det åbne land, rettede Lokalrådet henvendelse til Teknik og Miljø om muligheden for at få gjort noget ved den uskønne Jennibygning. Svaret ses nedenstående: Til Bøgebjerg Lokalråd. Jeg har modtaget jeres skrivelse med ønske om nedrivning af den gl. fabrik Jenni. […]

Landsbyanalysen 2020

Lokalrådet har modtaget en opfordring til at deltage i nedenstående. Har du som borger lyst til at deltage, så meld ind til Lokalrådet v hedeconnie@gmail.com Kære Lokalråd På vegne af Fynsland sendes nu en invitation til at deltage i forløb omkring udarbejdelse af en landsby Vi tilbyder mulighed for at fire lokalråd/forum/udviklingsråd kan deltage. Projektet […]